Groen schoolplein

In 2017 zijn we gestart met het 'vergroenen' van ons schoolplein. We hebben dit gefinancierd vanuit de schoolbegroting en met een bijdrage van het Prins Bernard Cultuurfonds. In de jaren daarna zijn we blijven investeren in groenbeplanting. Onze leerlingen kunnen naar hartenlust spelen in een groene omgeving.


Lieveheersbeestjes zoeken

Het belang van een groen schoolplein
Een groene schoolomgeving heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van kinderen. Het schoolplein prikkelt de fantasie, stimuleert beweging, bevordert het creatief samenspelen en leert kinderen over het belang van de natuur. De kinderen ervaren het plein ook als leuker, avontuurlijker en mooier. Op een groen plein vinden minder conflicten plaats en spelen in het groen zorgt voor een betere concentratie wanneer kinderen daarna weer de klas ingaan.

 

Bomen, struiken en speelobjecten
Ons plan bestaat uit het (laten)planten van bomen, struiken, hagen en grassen. We leggen een vlindertuin aan, waar vooral bloeiende struiken staan. We hebben multifunctionele speelobjecten laten plaatsen van Robiniahout. 

 

Schoolpleindienst
Onze leerlingen worden betrokken bij het onderhoud van het plein. Elke week heeft een klas op school schoolpleindienst. De kinderen helpen het plein schoonhouden. De taken bestaan uit zand vegen, afval opprikken, onkruid wieden, en bolletjes planten. Kinderen ervaren zo dat zij ook zelf verantwoordelijk zijn voor het netjes en aantrekkelijk houden van de speelomgeving. Enkele ouders assisteren ons bij het onderhoud van het plein.

 

 

Lekker spelen in het groen


Speel- en verstopplekjes