Groep 1-2 Mireille


Groep 1-2 van juf Mireille bij de start van schooljaar 2020-2021. 
Binnenkort wordt de foto van schooljaar 2021-2022 geplaatst.

 

 

In de kleuterklas werken we met de projecten van de "Kleuteruniversiteit".
Om de twee of drie weken behandelen we een ander thema, dat aansluit bij de belevingswereld van de kinderen, bijvoorbeeld water, verkeer, kunst.
Kleuters ontwikkelen zich op eigen tempo en niveau. De leerkracht stimuleert actief de ontwikkeling van de kleuter, op het gebied van  taal, woordenschat, voorbereidend rekenen.
De projectthema's zijn al eerder aan bod gekomen op de voorschool, zodat de woordenschat en kennis van de kleuters rondom een onderwerp zich steeds verder uitbreidt.

 

 

Er worden activiteiten in de kring georganiseerd, er is veel aandacht voor prentenboeken, liedjes en versjes en rollenspellen; voor dit laatste hebben we een uitgebreide collectie verkleedkleren in de klas. De huishoek en de thematafel worden aangepast aan het onderwerp. Onze klaslokalen zijn zodanig ingericht dat de kinderen geprikkeld worden tot spelen, ontdekken en 'werken'. 

 

 

We besteden veel aandacht aan de sociaal- emotionele ontwikkeling, de zelfredzaamheid, de creatieve ontwikkeling en de ontwikkeling van de waarneming van de kinderen.
Elke dag spelen we buiten of in de gymzaal. ’s Ochtends doen we dit drie kwartier en ’s middags een half uur.
De speelzaal is ingericht met een groot multifunctioneel speel-klimtoestel, waardoor we tegemoet kunnen komen aan de bewegingsbehoefte van de kleuter. Tweemaal per week krijgen de kleuters bovendien gymles van een vakdocent.
Klik op de link voor het : infoboekje groep 1-2 schooljaar 2020-2021


Interessante links:

www.sesamstraat.nl
www.schooltv.nl/koekeloere
www.rekenweb.nl