Groep 3B Isa

​​​​​​​

Lesprogramma:
In groep 3 leren de kinderen lezen, schrijven en rekenen. Sommige kinderen kunnen bij de start van het schooljaar al lezen, zij krijgen een plusprogramma aangeboden.
Het grootste gedeelte van de schooldag wordt aan bovenstaande vakken besteed.
Bij het aanvankelijk lezen gebruiken we de methode Veilig leren lezen, ook wel maan-roos-vis genoemd.
​​​​​​​Informatie voor ouders kunt u vinden bij:  http://www.veiliglerenlezen.nl/Voor-ouders.htm

 

Bij het rekenen gebruiken we de methode de Wereld in getallen. Leuke rekenspelletjes staan op: www.rekenweb.nl
Bij het schrijfonderwijs gebruiken we de methode Pennenstreken.
Tijdens de lessen wordt het touchscreen gebruikt, zodat er tijdens de instructie vertelplaten en filmpjes vertoond kunnen worden.
Voor wereldoriëntatie kijken we wekelijks naar het programma: 'Huisje boompje beestje' http://www.schooltv.nl/hbb/

 

Na een paar maanden wennen in groep 3 beginnen we met dagopeningen.
Daarbij starten we de ochtend met een presentatie van een leerling, die thuis is voorbereid.
We stimuleren de kinderen zoveel mogelijke verschillende presentaties te bedenken.
De mogelijkheden zijn:
*een dansje
*een quiz
*poppenkast
*uitbeelden
*een toneelstukje
*vertellen over bijvoorbeeld sport, huisdier, hobby
*een stukje voorlezen, etc.
Na afloop mogen de kinderen -op een positieve manier- hun mening geven.
Ouders zijn van harte welkom om te komen kijken in de klas tijdens een dagopening.

​​​​​​​