Groep 4 Marieke/ Bianca

 

Lesprogramma:
In groep 4 vormt het taal/lees en het rekenonderwijs de basis van de activiteiten.
Het technisch lezen krijgt in groep 4 enorm veel aandacht. We laten de kinderen zoveel mogelijk ‘leeskilometers maken’.
Het doel is de kinderen aan het eind van het schooljaar tot een zo hoog mogelijk AVI niveau te brengen.
Kinderen die thuis veel lezen gaan op school met sprongen vooruit. Lezen is een techniek die nu eenmaal frequent geoefend moet worden. U kunt daar thuis aan bijdragen door uw kind elke dag een stukje hardop te laten lezen. Is uw kind ook lid van de bibliotheek?
Bij het rekenen is automatiseren en het leren van de tafels belangrijk. Leuke rekenspelletjes staan op: www.rekenweb.nl
Wekelijks kijken we naar het schooltelevisieprogramma: 'Huisje boompje beestje'. www.schooltv.nl/hbb/

 

Dagopeningen:
De meeste dagen van de week beginnen we de dag met een dagopening. Eén van de leerlingen mag de dag starten met een zelfgekozen activiteit.
Een kind komt ongeveer 3 keer per schooljaar aan de beurt. Bij de aanvang van het schooljaar krijgen de kinderen een kalender met de data waarop ze dat schooljaar aan de beurt zijn. We stimuleren de kinderen zoveel mogelijke verschillende presentaties te bedenken.

De mogelijkheden zijn:
*een dansje
*een quiz
*poppenkast
*uitbeelden
*een toneelstukje
*vertellen over bijvoorbeeld sport, huisdier, hobby
*een stukje voorlezen, etc.
Na afloop mogen de kinderen -op een positieve manier- hun mening geven.
Ouders zijn van harte welkom om te komen kijken in de klas tijdens een dagopening.