Groep 5-6 Eske/ Judith

 

Lesprogramma:
In groep 5 en 6 wordt enorm veel tijd besteed aan lezen/taal en rekenen.
Thuis kunt u een steentje bijdragen door met uw kind te oefenen, vooral met lezen. Laat uw kind lekker hardop lezen op het eigen niveau.
De leerkracht kan u hierover advies geven. is uw kind gratis lid van de bibliotheek?
De kennis van de tafels van vermenigvuldiging is erg belangrijk. U kunt uw kind laten oefenen op de computer.
Leuke rekenspelletjes zijn te vinden op: www.rekenweb.nl


Dagopeningen:
De meeste dagen van de week beginnen we de dag met een dagopening. Een van de leerlingen mag de dag starten met een zelfgekozen activiteit.
Een kind komt ongeveer 3 keer per schooljaar aan de beurt.
Bij de aanvang van het schooljaar krijgen de kinderen een kalender met de data waarop ze dat schooljaar aan de beurt zijn.
We stimuleren de kinderen zoveel mogelijke verschillende presentaties te bedenken.

De mogelijkheden zijn:
*een dansje
*een quiz
*poppenkast
*uitbeelden
*een toneelstukje
*vertellen over bijvoorbeeld sport, huisdier, hobby
*een stukje voorlezen, etc.
Na afloop mogen de kinderen -op een positieve manier- hun mening geven.
Ouders zijn van harte welkom om te komen kijken in de klas tijdens een dagopening.