Groep 6 Maaike/ Margriet


Wat zijn de belangrijke vakken in groep 6?
Vakken die (bijna) dagelijks aan bod komen:
*taal
*spelling
*rekenen
*technisch lezen

Vakken die wekelijks aan bod komen:
*Begrijpend- en studerend lezen
*De zaakvakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek
*Schrijven
*Verkeer
*Kanjertraining
*Expressievakken
*Gym (op maandag en donderdag)


Huiswerk
De kinderen krijgen in groep 6 huiswerk van rekenen en begrijpend lezen.

 

Thuis extra oefenen
Kinderen die thuis nog extra willen oefenen kunnen gebruik maken van websites als: www.sommenmaker.nl , www.onlineklas.nl of www.rekenweb.nl voor rekensommen.

http://www.online.muiswerken.nl/sterrendonk Hier kunnen de kinderen, met een eigen inlogcode, oefenen met verschillende vakken. 

www.nieuwsbegrip.nl Het onderdeel ‘andere tekstsoort’ is het standaard huiswerk maar er zitten nog veel meer opdrachten in dit programma. Ook hiervoor hebben de kinderen een eigen inlogcode.
 

Dagopeningen
In groep 6 houden de kinderen 3 dagopeningen: eén boekenbeurt, één spreekbeurt en één vrije dagopening. Ouders mogen komen kijken.

 

Samenwerken en elkaar helpen
Onze leerlingen zijn gewend elkaar te helpen en -vooral in groepjes van twee- frequent samen te werken.

 

Computers
De laptops worden veelvuldig gebruikt bij spelling, rekenen en tekstverwerking. Elke leerling werkt hierbij op eigen niveau met een programma dat past bij de methode. Bij de rekenles werken we met tablets van Snappet.

 

Projecten en uitstapjes
In groep 6 doen we regelmatig mee aan projecten waaraan uitstapjes zijn verbonden. Zo brengen we dit schooljaar een bezoek aan de bibliotheek, gaan we naar de Biesbosch en het Chassé theater.