Groep 8 Ellen/ Veerle

Wat zijn de belangrijke vakken in groep 8?
Vakken die (bijna) dagelijks aan bod komen:
Taal
Spelling
Rekenen
Begrijpend- en studerend lezen

 

Vakken die wekelijks aan bod komen:
De zaakvakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek
Technisch lezen
Engels
Verkeer
Kanjertraining
Expressievakken
Gym (op vrijdag van meneer Kay) 

 

Belangrijke doelen in groep 8.
Naast de inhoudelijke lesdoelen vinden we het ontwikkelen van taakbesef, het bevorderen van een rustige, zelfstandige werkhouding, samenwerken en het maken van een tijdplanning belangrijke doelen in groep 8.


Huiswerk
De kinderen krijgen in groep 8 huiswerk van rekenen en begrijpend lezen/taal/spelling.

 

Thuis extra oefenen
Kinderen die thuis nog extra willen oefenen kunnen gebruik maken van de website http://www.online.muiswerken.nl/sterrendonk. Hier kunnen de kinderen, met een eigen inlogcode, oefenen met verschillende vakken. Op de website www.nieuwsbegrip.nl kan er geoefend worden met begrijpend lezen. Ook hiervoor hebben de kinderen een eigen inlogcode.
 

Dagopeningen
In groep 8 houden de kinderen 3 dagopeningen: één boekenbeurt, één spreekbeurt en één vrije dagopening. Ouders mogen komen kijken.

 

Samenwerken en elkaar helpen
Onze leerlingen zijn gewend elkaar te helpen en -vooral in groepjes van twee- frequent samen te werken.

 

Computers
De lchromebooks worden veelvuldig gebruikt bij spelling, rekenen en het maken van een werkstuk. Elke leerling werkt bij spelling en rekenen op hun eigen niveau met een programma dat past bij de methode. 

 

Projecten en uitstapjes
In groep 8 doen we regelmatig mee aan projecten waaraan uitstapjes zijn verbonden. Zo brengen we dit schooljaar een bezoek het Rijksmuseum.

 

Speciale activiteiten:
Groep 8 maakt in april de cito eindtoets en gaat op schoolkamp. In juli wordt de musical opgevoerd.