Kinderdagverblijf SKO

Tot juli 2020 was in het gebouw van OBS Sterrendonk de dagopvang voor 0 tot 4 jarigen 't Sterrenrijk van SKO. Vanwege uitbreiding van de school, is de kinderopvang verhuisd naar "de Vlinder" aan de Kruidenlaan. 

 

Kindvolgsysteem
Op het kinderdagverblijf wordt gewerkt met het kindvolgsysteem: ‘Zo praat ik, zo doe ik, zo beweeg ik.’ Deze observatielijsten worden tot de leeftijd van 20 maanden, elke 5 maanden ingevuld en vervolgens tot de leeftijd van 44 maanden, elke 6 maanden. Aan de hand van deze observatielijsten zijn de leidsters in staat om het gedrag en het welbevinden van het kind op een goede en objectieve wijze te observeren en te registreren. Deze observaties geven inzicht in hoe het kind kind zich ontwikkelt op het gebied van motoriek, spraak/taal en sociale competentie en wat er op basis van zijn of haar leeftijd verwacht zou kunnen worden. De methode voorziet tevens in tips en ideeën hoe we kinderen planmatig en doelgericht kunnen stimuleren in hun ontwikkeling. Wanneer kinderen overstappen anaar de basisschool, vindt er, na goedkeuring van de ouders, een overdracht plaats tussen Kinderopvang en school.Meer informatie
Mocht u interesse hebben in dagopvang van SKO, kijk eens op de website van SKO, of bel met het centrale nummer 0162-450322. Klik hier om vrijblijvend een informatiepakket aan te vragen: http://www.kinderopvangoosterhout.nl/informatie/informatiepakket-aanvragen