OR

De ouderraad houdt zich bezig met:

  • allerlei praktische zaken op school: het organiseren van feesten, zoals sinterklaas, kerst, carnaval, Sterrenfeest, afscheid groep 8
  • het beheren van de vrijwillige ouderbijdrage,
  • contact bevorderen tussen ouders en school. 

 

Heeft u belangstelling voor de OR?
Belangstellende ouders kunnen een keer een vergadering meedraaien.  De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar.

 
Samenstelling van de Ouderraad in het schooljaar 2021-2022 en de datum van aftreden:
naam functie lid sinds      aftredend       email telefoon     
Izabela Elsten voorzitter     1-10-2017      30-9-2023                       
Joanita Oors penningmeester       1-12-2014 30-9-2023    
Linda Roest secretaris 1-10-2022 30-9-2025    
Margriet Spierenburg   lid 1-10-2020 30-9-2023    
Eva Bloot lid 1-10-2022 30-9-2025    
Donny van Hoeven lid 1-10-2022 30-9-2025    
Marleen Raven lid 1-10-2022 30-9-2025    

 

Klik op deze link voor het: Huishoudelijk Reglement Ouderraad
Klik op deze link voor: Taakomschrijving bestuur Ouderraad
klik op dese link voor: Schoolkostenbeleid