OR

De ouderraad houdt zich bezig met:

  • allerlei praktische zaken op school: het organiseren van feesten, zoals sinterklaas, kerst, carnaval, Sterrendonkfeest,
  • het beheren van de ouderbijdrage,
  • contact bevorderen tussen ouders en school. 

 

Heeft u belangstelling voor de OR?
Belangstellende ouders kunnen een keer een vergadering meedraaien.  De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar.

 
Samenstelling van de Ouderraad in het schooljaar 2021-2022 en de datum van aftreden:
naam functie lid sinds      aftredend       email telefoon     
Izabela Elsten voorzitter                                  
Joanita Oors penningmeester              
Carolien Zopfi secretaris        
Margriet Spierenburg   lid        
Eva Bloot lid        
Linda Roest lid        
Donny van Hoeven lid        
Marleen Raven lid        

 

Klik op deze link voor het: Huishoudelijk Reglement Ouderraad