OR

De ouderraad houdt zich bezig met:

  • allerlei praktische zaken op school: het organiseren van feesten, zoals sinterklaas, kerst, carnaval, Sterrendonkfeest,
  • het beheren van de ouderbijdrage,
  • contact bevorderen tussen ouders en school. 

 

Heeft u belangstelling voor de OR?
Neem contact op met José de Haan, leerkracht. 
Belangstellende ouders kunnen een keer een vergadering meedraaien.  De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar.

 
Samenstelling van de Ouderraad in het schooljaar 2019-2020 en de datum van aftreden:
naam functie lid sinds aftredend email telefoon
Joyce op den Brouw voorzitter 1-10-2017 1-10-2020 Joyceopdenbrouw@live.nl  
Shirley Metselaar secretaris 1-10-2019 1-10-2021    
Joanita Oors penningmeester 1-10-2014 1-10-2020    
Izabela Elsten lid 1-10-2017 1-10-2020    
Niek Ossebaar lid 1-10-2017 1-10-2020    
Carolien Zopfi lid 1-10-2019 1-10-2021    

 

Klik op deze link voor het: Huishoudelijk Reglement Ouderraad
 

Jaarverslag ouderraad OBS Sterrendonk 2018-2019