Sterrennieuws

10 juli 2020

School uit om 12 uur
Vandaag, vrijdag 10 juli is de school uit om 12 uur. Op dat moment begint de zomervakantie!

 

Sterrendonk Sterren in de Bussel
De kinderen van groep 8 hebben gestraald als sterren tijdens hun eindmusical in Theater de Bussel afgelopen dinsdag. Wat een talent kenmerkt deze klas! Ouders hebben norm genoten hun kind op het podium te zien. Voor de kinderen was het bijzonder om gebruik te mogen maken van alle voorzieningen, zoals kleedkamers. Licht en geluid werd verzorgd door de Bussel. Wat een gastvrijheid! Een hulde aan theater de Bussel is hier dan ook zeer op zijn plaats!

 

Nieuwsbrief op 21 augustus
Aan het eind van de laatste week van de zomervakantie ontvangt u een nieuwsbrief met informatie over de start van het schooljaar. Zoals u in de brief van het schoolbestuur heeft kunnen lezen, moeten we even afwachten wat de nieuwe richtlijn is voor het onderwijs zal zijn m.b.t. het coronavirus. Naar verwachting zal de 1,5 meter maatregel gehandhaafd blijven.

 

Startgesprekken
Volgend schooljaar verandert er e.e.a. in de organisatie van de contactgesprekken die we met u voeren. Voor groep 4 t/m 8 gaan we zogenaamde startgesprekken invoeren. Deze vinden plaats aan het begin van het schooljaar op 1 en 3 september. Leerkracht en ouders bespreken met elkaar waar de focus gaat liggen bij de leerling. Wat zijn de sterke punten, waar is meer aandacht of begeleiding nodig, welke vragen leven er nog? De leerlingen van groep 6 t/m 8 zijn zelf bij het gesprek aanwezig. Wat vindt de leerling belangrijk? Waar wil hij/ zij bij geholpen worden of waar is meer uitdaging in de leerstof gewenst? Op deze manier denken we nog beter te kunnen inspelen op de individuele behoeftes van leerlingen. Later in het schooljaar komen de reguliere contactgesprekken. Volgend schooljaar lichten we u uiteraard verder in over de wijzigingen. De MR heeft bij deze plannen actief inbreng gehad.

 

Kijkavond groep 1 t/m 3 en voorschool
In groep 1 t/m 3 en op de voorschool zijn geen startgesprekken. In die groepen wordt de Kijkavond gehandhaafd.

 

Verandering organisatiestructuur Delta onderwijs
Tot nu toe zijn de scholen bij Delta onderwijs verdeeld in clusters. Groepen scholen die samen werkten onder leiding van een clusterdirecteur, die eindverantwoordelijk was over de scholen in zijn of haar cluster. Sinds kort is die structuur veranderd. Op de meeste scholen is een eindverantwoordelijk schoolleider aangesteld en verdwijnt de functie van locatie- en clusterdirecteur Zo ook op onze school. Zoals u in de brief van Theo Vaes heeft kunnen lezen is locatiedirecteur Ine Vermeltfoort per 1 augustus 2020 benoemd tot eindverantwoordelijk schoolleider van OBS Sterrendonk.

 

Afscheid van de clusterdirecteur
Per 1 augustus treedt Theo Vaes terug als clusterdirecteur van OBS Sterrendonk. Theo blijft tot 1 september in dienst van het schoolbestuur en gaat daarna genieten van een welverdiend pensioen. We bedanken Theo voor zijn support en deskundige aansturing!

Lezen in de vakantie
We kunnen het niet genoeg benadrukken: Voorkom de “vakantie-leesdip” bij uw kind. Die leesdip ontstaat wanneer er in de zomervakantie niet of weinig gelezen wordt. Laat uw kind oefenen met lezen in de vakantie, om ervoor te zorgen dat het technisch lezen op niveau blijft. Zie ook de info van de vakantiebieb hieronder.

 

Over de VakantieBieb
De VakantieBieb is hét zomercadeautje van de Bibliotheek: een gratis app vol e-books en luisterboeken voor jong en oud! De VakantieBieb-app is toegankelijk voor iedereen. Dus ook als leerlingen géén lid zijn van de Bibliotheek.
In de app staan e-books zoals SuperDolfje van Paul van Loon en Lampje van Annet Schaap. Daarnaast staan er dit jaar ook luisterboeken in de app, zoals Floddertje van Annie M.G. Schmidt en De jacht op het schaduwdier van John Flanagan.
De VakantieBieb is gratis beschikbaar in de App Store en via Google Play. Van 1 juli tot en met 31 augustus 2020. Meer informatie vind je op www.vakantiebieb.nl.

 

Jeugdbibliotheek.nl
Kinderen die lid zijn van de Bibliotheek kunnen naast de e-books en luisterboeken in de VakantieBieb nog veel meer e-books en luisterboeken lenen. Ook kunnen ze oefenen voor schoolvakken via Junior Einstein. Kijk op jeugdbibliotheek.nl voor een overzicht van alle digitale producten voor kinderen.

 

Lekker veel bewegen
Veel kinderen hebben tijdens de Lockdown aanzienlijk minder bewogen dan gebruikelijk. De gymlessen vielen weg, evenals de sportlessen bij de sportclub. Bij sommige kinderen komen er dan de kilootjes snel bij. Dat kan soms leiden tot overgewicht. Om de conditie weer op te vijzelen is het belangrijk om actief te blijven in de vakantie. Laat uw kind(eren) lekker buiten spelen, en sportief in actie blijven door te voetballen, zwemmen, badmintonnen etc. Zo zien we de kinderen na de na de zomer alle kinderen weer fit in de klas!

 

Bedankt aan alle ouders
We hebben een bijzonder schooljaar achter de rug. Wie had bij de start van dit schooljaar kunnen bedenken dat de kinderen wekenlang niet naar school zouden mogen. Wie kon bedenken dat ouders in de rol van leerkracht moesten kruipen. We hebben al eerder onze waardering uitgesproken voor de inzet van alle ouders! Als dank voor uw begeleiding bij het lesgeven en uw support en hulp dit schooljaar hebben we een verrassing in petto. Check de email na schooltijd!Leerzame spelletjes thuis en onderweg
31 Leuke leerzame spelletjes voor in de auto, op de fiets, in de trein of gewoon thuis. https://wijzeroverdebasisschool.nl/spelletjes-voor-in-de-auto/

 

Fijne vakantie
We wensen iedereen een heel fijne zomervakantie toe! Team Sterrendonk

 

 

 

 

Terug