Sterrennieuws

11 september 2020

 

Groene voetstappen
Van 21 tot en met 25 september doen we met OBS Sterrendonk mee aan het project ‘Groene Voetstappen’. Gedurende deze week komen de kinderen zoveel mogelijk lopend, met de fiets, steppend of skatend naar school en verdienen daarmee Groene Voetstapstickers.

Groene voetstappen verzamelen
Op het digibord in de klas kunnen kinderen ’s ochtends aanvinken of ze te voet, per fiets of op een andere milieuvriendelijke manier naar school zijn gekomen. De bedoeling is dat wij met onze school zoveel mogelijk ‘Groene Voetstappen’ verzamelen, zodat we:

  • een bijdrage leveren aan de landelijke en internationale doelstellingen voor het beperken van CO2-uitstoot,
  • gewend raken aan duurzaam gedrag.

 

Lessen over duurzaamheid
Tijdens de actieweek besteden de leerkrachten in de hogere groepen aandacht aan onderwerpen als klimaatverandering, duurzame mobiliteit, energie en verkeersveiligheid met behulp van het aangeboden lesmateriaal.

 

Waarom liever niet met de auto?

  • Door voor korte ritten de fiets te pakken of lopend te gaan, zorg u voor minder luchtvervuiling en broeikasgassen, zoals co2. De ritjes naar school zijn vaak kort en daardoor extra vervuilend.
  • Veel autoverkeer rond de school draagt vaak bij tot onveilige situaties!
  • Het is voor kinderen gezond om zoveel mogelijk te bewegen. Het lopen en fietsen naar en van school kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren!

Help uw kind met Groene voetstappen
Voor het slagen van deze ‘Groene Voetstappenactie’ hebben we uw hulp als ouders nodig. We willen u vragen om ervoor te zorgen dat uw kind in ieder geval tussen 21 en 25 september a.s. zoveel mogelijk lopend of fietsend (of steppend of skatend) naar school komt! Ook daarna blijven we, als “Gezonde” school het lopen en fietsen promoten.

 

 

Uitslag Medezeggenschapsraad verkiezingen.
Doordat Marco van der Made aftreedt als MR lid - zijn kinderen zijn naar het Voortgezet Onderwijs - ontstond er een vacature voor een ouder- MR lid. Zoals u heeft gelezen hadden 3 ouders zich als kandidaat gemeld. De MR heeft daarop verkiezingen uitgeschreven. Onze 176 gezinnen hebben een stembrief gekregen om een keuze te maken uit de 3 kandidaten. Er zijn maar liefst 83 brieven terug gekomen, waarvoor dank! De stemcommissie heeft de stemmen geteld. Gijs van Buitenen heeft de verkiezingen gewonnen met 50 stemmen. Wij verwelkomen hem als nieuw MR lid.

De oudergeleding van de MR bestaat nu uit Peter de Meijer ( kinderen in groep 3 en 5). Ed de Groot ( kinderen in groep 6 en 8) en Gijs van Buitenen ( kinderen in groep 4 en 6)

 

 

Van Plusklas naar Ploeterklas

Op onze school hebben we al een aantal jaar een programma waarmee extra uitdaging geboden wordt aan leerlingen die dat nodig hebben: de plusklas. Op sommige scholen hebben ze de naam van de plusklas inmiddels veranderd in ‘Ploeterklas’ of vergelijkbare naam. Ook wij gaan deze groep vanaf dit jaar de Ploeterklas noemen! Deels omdat dit minder negatief is voor leerlingen die niet in de plusklas zitten (“is mijn klas dan de ‘minklas’?”), want de plusklasleerlingen zijn niet 'beter' dan andere kinderen. Daarnaast om nog duidelijker te maken wat de bedoeling is van dit programma. In de eigen groep ervaren de kinderen vaak niet echt wat ploeteren is omdat het ze meestal eenvoudig af gaat, en juist de plusklas is er dan om te ervaren hoe het is om ergens wél voor te moeten ploeteren.

 

 

Veiligheid en handhavers

Handhaving zet zich in voor de verkeersveiligheid rond de scholen. In de Sterrenlaan en de Kometenlaan geldt een stopverbod. Op de Effentweg en het pad voor de school mag men niet met scooters of brommers rijden. Vorig schooljaar hebben handhavers van de gemeente Oosterhout regelmatig bekeuringen uitgedeeld vanwege verkeersovertredingen. Ook dit schooljaar zal men op gezette tijden toezicht houden en handhaven.

 

 

Studiedag vrijdag 18 september
Op vrijdag 18 september is de school gesloten vanwege een studiedag van het team.

 

Ontruimingsoefening
Vanmiddag (11 september) hebben we een ontruimingsoefening gehouden. Een paar keer per schooljaar organiseren we zo’n oefening, waarbij we in zo kort mogelijke tijd de school ontruimen en alle kinderen en volwassenen veilig en vlot naar buiten dirigeren. De ontruiming wordt altijd geleid door de BHV’ers van de school. De oefening is goed verlopen. Binnen 5 minuten stond iedereen buiten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug