Sterrennieuws

15 juni 2020

 

Musical in de Bussel!
Wat een fantastisch bericht bereikte ons onlangs! Theater de Bussel heeft ons de theaterzaal en faciliteiten aangeboden voor het opvoeren van de eindmusical van groep 8. Hierdoor is het alsnog mogelijk om de musical voor publiek te spelen, met in acht neming van de coronaregels. De musical zal op dinsdag 7 juli twee keer worden opgevoerd. ’s Ochtends voor de leerlingen van groep 5, 6 en 7 en ’s avonds voor de ouders. Binnenkort ontvangen de ouders van groep 8 een uitnodiging en meer informatie omtrent de richtlijnen die gelden in de Bussel.

 

Alternatief schoolkamp groep 8
Het schoolkamp voor groep 8 stond oorspronkelijk gepland van 13 t/m 15 mei. Net als veel andere activiteiten kon dit helaas geen doorgang vinden vanwege de coronamaatregelen. De reservering bij kamphuis de Buitenjan hebben we moeten afzeggen. Het schoolkampteam liet zich echter niet uit het veld slaan en heeft achter de schermen keihard gewerkt aan een alternatief plan! Binnenkort wordt het draaiboek bekend gemaakt aan leerlingen en ouders. De activiteiten gaan plaatsvinden op donderdag 25 en vrijdag 26 juni.

 

 

Survival groep 8
Ook voor de jaarlijkse survival van groep 8 hebben we een oplossing gevonden. Gibbon sport organiseert voor onze leerlingen op dinsdag 30 juni op het terrein achter zwembad de Warande een geweldige survivaltocht. Voorgaande jaren waren veel hulpouders actief om deze dag tot een succes te maken. Dit keer worden alle activiteiten begeleid door ervaren instructeurs, waarbij de richtlijnen van het RIVM worden gevolgd.

 

 

Spellencircuit
Ook het Sterrenfeest gieten we in een andere vorm. Dit jaar is er geen feest ’s avonds met ouders. We zorgen overdag voor een gezellig spellencircuit op het schoolplein, voor alle kinderen, op vrijdag 26 juni.

 

MR vergadering 16 juni
Op dinsdag 16 juni vindt de laatste MR vergadering van het schooljaar plaats. Vanwege coronamatregelen is de vergadering niet toegankelijk voor andere ouders. Er wordt vergaderd op een externe locatie.

 

Agenda van de MR vergadering
De MR heeft instemmingsrecht m.b.t.:
-Het Schoolplan 2020-2021 met de opnieuw geformuleerde missie en visie van de school.
-Verkiezingen MR ouderleden. Er is een vacature per 1-10-2020. Er hebben zich dire ouders als kandidaat gemeld.

De MR heeft adviesrecht m.b.t.:
-De Formatie en groepsindeling schooljaar 2020-2021;
-De jaarkalender schooljaar 2020-2021 met vakanties-vrije dagen-studiedagen;
-Nieuwe rapporten groep 4 t/m 8 vanaf schooljaar 2020-2021;
-Nieuwe organisatie m.b.t. het voeren van contactgesprekken;
-Ontwikkelingen m.b.t. het Kindcentrum;
-Evaluatie van het thuiswerken;
-Pleinwacht schooljaar 2020-2021.

 

Zwangerschapsverlof Elke
Vanaf 26 juni gaat juf Elke Doudeijns van groep 1-2A met zwangerschapsverlof. De kleuters zetten de juf, voordat ze stopt met werken, nog in het zonnetje, maar dat is verder geheim…… Elke zal de laatste dagen van het schooljaar worden vervangen door juf José en juf Manon.

 

Sportaanbod Moove
Moove organiseert de komende weken leuke sport- en beweegmomenten voor leerlingen van de basisscholen. 

 

Koorts
De laatste weken van het schooljaar gelden nog steeds de richtlijnen van het RIVM. Kinderen en medewerkers die last hebben van klachten als verkoudheid, hoesten en/ of koorts moeten thuisblijven. Ook als een huisgenoot koorts heeft, moeten de andere gezinsleden thuis blijven, totdat de koorts 24 uur weg is.

 

Eindtijd laatste schooldag
Delta onderwijs heeft een eindtijd vastgesteld voor de laatste schooldag op 10 juli. Alle scholen zijn dan om 12.00u. uit. Er is die dag dus geen grote pauze en de kinderen nemen geen lunch mee.

 

Kennismaking met de nieuwe klas
Op vrijdag 10 juli gaan onze leerlingen, na de kleine pauze, kennismaken met de klas en leerkracht van het volgend schooljaar. Ook de nieuwe leerlingen zijn dan van harte welkom.

 

Info groepsindeling
De informatie over de groepsindeling van schooljaar 2020-2021 wordt pas met ouders gecommuniceerd wanneer alles helemaal rond is. Dat is in de week van 22 of van 29 juni.

 

Contactgesprekken telefonisch
Omdat we geen ouders op school mogen ontvangen, zullen de contactgesprekken opnieuw telefonisch plaatsvinden. U ontvangt hierover nog nadere informatie.

 

Zomerschool
De overheid heeft subsidie beschikbaar gesteld voor het organiseren van een ”Zomerschool”. Vanuit Delta-onderwijs ligt er de intentie om leerlingen die wel wat extra’s kunnen gebruiken, een aanbod te bieden in de eerste en de laatste week van de zomervakantie. Ondanks alle inzet zijn er leerlingen die om verschillende redenen onvoldoende hebben kunnen profiteren van het thuisonderwijs onderwijs in de afgelopen periode dat de scholen gesloten waren.

Op een speelse manier leren
Bij de zomerschool gaat het uitdrukkelijk niet om opvang van kinderen tijdens de vakantieperiode, maar om educatie, op een speelse manier. Insteek van de extra onderwijstijd wordt: Het stimuleren van leerplezier op verschillende gebieden waarbij er aandacht is voor het bevorderen van spreekvaardigheid, lezen, creativiteit en samenspelen.

 

Selectie van leerlingen
Leerkrachten gaan na welke kinderen uit de klas wellicht in aanmerking komen. Zij nemen persoonlijk contact op met ouders van bepaalde leerlingen om na te gaan of er belangstelling is. Wanneer niet alle kinderen kunnen worden geplaatst, maakt de school of Delta Onderwijs een selectie.

 

Terug