Sterrennieuws

17 september 2021

 

Kijkavond
Op dinsdag 28 september organiseren we een Kijkavond voor de ouders van de peuters van de Voorschool, de groepen 1, 1-2 en 3. Volgende week ontvangt u een uitnodiging via de mail, waarin het tijdstip staat vermeld waarop u welkom bent. Uw kind mag meekomen. Voor de Voorschool zal het tijdstip laat in de middag gepland worden, voor de groepen 1, 1-2 en 3 vroeg in de avond. Houdt u daar vast rekening mee.

Nationale kraanwaterdag
Woensdag 22 september is het Nationale Kraanwaterdag. We vragen u om op deze ochtend uw kind een drinkbeker of flesje kraanwater mee te geven als dorstlesser. Veel kinderen brengen dagelijks al kraanwater mee, bijvoorbeeld met een schijfje fruit erin. Water is gezond, dorstlessend en goedkoop. Gedurende de dag mogen kinderen hun beker/ flesje opnieuw vullen. Ook op andere dagen stimuleren we het meebrengen en drinken van kraanwater.

 

Watertap en wethouder
Op 22 september komt wethouder C. Piena naar het grasveld op de Sterrenlaan. Hij verricht de officiële ingebruikname van de watertap. Deze is vorig schooljaar geplaatst door Brabant Water. Veel kinderen hebben deze tap al ontdekt en er wordt dankbaar gebruik van gemaakt. Vanwege corona was er niet eerder gelegenheid voor een officieel moment.
 

 

Lessen over water drinken
In de klassen wordt stilgestaan bij het belang van water drinken. Brabant Water heeft nuttige filmpjes op internet gezet: “Les je dorst, water is gezond.”
We oefenen het waterlied en zingen het als de wethouder er is.
“Water is lekker
Water is fris
Water is het beste drinken dat er is.”


 

In water zit geen suiker!

 

Bouw lezen
Sinds deze week is het bouwlezen weer gestart. Hier zijn we erg blij mee want door de coronamaatregelingen was het lange tijd niet mogelijk. Leerlingen waarbij het leren lezen moeizamer gaat dan gemiddeld lezen twee keer per week met een vast maatje uit groep 7 of 8. Het lezen gebeurt met het computerprogramma Bouw. De leerlingen van groep 7 & 8 begeleiden, motiveren, complimenteren de jongere lezers. Zij nemen hun tutorrol erg serieus en geven het goede voorbeeld. Wat ons betreft een win-win situatie. Aan de ouders van de bouwlezers vragen we of zij ook twee keer per week met hun kind aan het programma willen werken. Het programma BOUW is alleen maar succesvol wanneer er vier keer per week wordt geoefend. Leren lezen is namelijk vooral veel doen!

 

 

Mirela stelt zich voor
Beste ouders, Mijn naam is Mirela en ik vervang op vrijdag juf Veerle in groep 8. Ik werk alleen op vrijdag op Sterrendonk. De overige dagen ben ik werkzaam op een andere school in Dordrecht. Ik ben 32 jaar oud en woon in Oosterhout met mijn man en 2 kinderen. Inmiddels geef ik al 8 jaar lang les aan de bovenbouw, waarvan 7 jaar in groep 8. Sterrendonk ken ik al wel wat langer, omdat ik er vroeger stage heb gelopen. Ik heb heel veel zin om dit schooljaar hier les te geven en we gaan er zeker een leuk jaar van maken.

 

Nationaal Programma Onderwijs
Scholen hebben geld gekregen van de overheid om eventueel opgelopen achterstanden bij leerlingen weg te werken. De school heeft voor de zomervakantie een programma op moeten stellen, waarin staat aangegeven op welke manier het geld besteed gaat worden. Het College van Bestuur van Delta onderwijs heeft het plan van onze school goedgekeurd en De Medezeggenschapsraad heeft meegekeken en had instemmingsrecht op het plan.

 

Onderdelen uit het NPO plan
In het plan hebben we o.a. beschreven hoe we extra hulp bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Een dag in de week, op vrijdag, hebben we een extra leerkracht op school. Hannie d O.biedt ondersteuning aan verschillende groepjes leerlingen. Wanneer uw kind hiervoor in aanmerking komt, hoort u dit van de leerkracht. We zijn erg blij met de inzet van Hannie.

 

Studiedag 24 sept
Op vrijdag 24 september is er geen school i.v.m. een studiedag van het team.

 

Schoolresultaten
Tijdens de studiedag buigt het team zich over de leerresultaten van schooljaar 2020-2021.We hebben in kaart gebracht hoe de scores zijn op verschillende vakgebieden. Scholen moeten voldoen aan de minimale resultatennorm van de inspectie. Dat is op onze school zeker in orde, maar onze ambities liggen hoger. We bespreken met het team of we onze eigen ambities hebben behaald en op welk vakgebied we onszelf nog kunnen verbeteren.

 

Leerteams
In ons schoolplan (u vindt dit op de website) beschrijven we aan welke ontwikkelplannen we werken in dit schooljaar. Tijdens de studiedagen werken we in leerteams. Elk leerteam behandelt een onderwerp, zoals o.a.: implementatie van de nieuwe rekenmethode; de visie op het jonge kind en de overgang van groep 2 naar groep 3; betekenisvol leren; bewegend leren; visie op burgerschap. De MR wordt op de hoogte gehouden en praat mee over de inhoud.

 

 

 

Terug