Sterrennieuws

18 juni 2021

 

Schoolfotograaf
Op dinsdag 22 juni komt de schoolfotograaf naar school. Er worden individuele foto’s gemaakt en klassenfoto’s. We hebben nog steeds te maken met een protocol m.b.t. corona. Om die reden worden er geen broertje/ zusje foto’s gemaakt.

 

Schoolfotograaf PeuterTijd
Op dinsdagochtend 22 juni mogen alle peuters ‘s ochtends naar PeuterTijd komen. Zodoende kunnen alle peuters worden gefotografeerd. De kinderen van de maandag, woensdaggroep worden dan weer om 10.00u worden opgehaald. Mocht het u niet uitkomen, dan is het niet erg, het is een aanbod en geen verplichting uiteraard. Geef het maandag 21 juni s.v.p. even door aan de pedagogisch professionals.

 

Superkamp groep 8!
De eerste dag van kamp begon erg leuk met een moordspel, ook wel bekend als Cluedo. Hierbij was de dader: Etterende Eske. In de middag werd er door veel kinderen een pingpong toernooi gespeeld, hierbij was Milan de duidelijke winnaar. 's Avonds hebben we film gekeken ter voorbereiding voor de spooktocht. De spooktocht was heel spannend maar vooral erg leuk. De volgende dag weer vroeg uit de veren. De kinderen maakten zich klaar voor een leuke dag bij de Gibbon bij de Warande, waarbij ze in bomen hebben geklommen, vlot gevaren hebben en in de vrije tijd nog lekker hebben kunnen zwemmen. Voor de laatste avond hebben de kinderen hun netste kleren uit de kast getrokken. Een ware gala-avond waarbij de kinderen legaal mochten spelen in een casino. Hierbij heeft Yazan als miljonair de avond afgesloten. Om de laatste avond af te sluiten hebben we het spel de dodelijke straal gespeeld. Een spannend smokkelspel in het donker. De laatste ochtend is afgesloten met Levend Stratego. Hierbij zijn er verschillende teams gemaakt, waarbij de jongens de duidelijke winnaar waren. Deze bloedhete dag is afgesloten met boerengolf bij boer Frits in Den Hout. Daarna werden we warm verwelkomd door de ouders.
Zoë, Robine, Amy, Yfke en Maria

 

Protocol corona laatste schoolweken
Steeds meer scholen hebben vragen over het organiseren van activiteiten aan het einde van het schooljaar. De PO-raad heeft op 31-05-2021 aangedrongen op versoepelingen, o.a. m.b.t. cohortering. Het kabinet heeft echter nog geen versoepelingen aangekondigd. Het bekende protocol voor het PO blijft dan ook van kracht en moeten we ons dus houden aan de richtlijnen die sinds februari gelden.

Momenteel hebben we echter te maken met ontwikkelingen die de uitvoering onder druk zetten:

  • Landelijk gaat er steeds meer open. Er zijn verschillende richtlijnen die minder strikt zijn dan het PO protocol.
  • Steeds meer besturen bieden schoolreisjes en activiteiten. Ouders en leerkrachten horen dat en vragen zich af waarom dat bij Delta niet mogelijk is.
  • de cijfers en vooruitzichten zijn veel gunstiger.
  • In deze periode staan veel activiteiten gepland die voor het tweede achtereenvolgende jaar uitgesteld zouden moeten worden.

Stichting Delta onderwijs heeft daarom een protocol opgesteld voor de laatste schoolweken van het schooljaar. De GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) ondersteunt het protocol. In het protocol geeft Delta onderwijs ruimte voor het organiseren van bijzondere activiteiten, bijvoorbeeld schoolkamp, musical, afscheid groep 8 en andere activiteiten, zonder de veiligheid uit het oog te verliezen. De huidige richtlijnen bieden genoeg ruimte om veilig en verantwoord een aantal leuke activiteiten voor onze kinderen door te kunnen laten gaan, daar doen we het uiteindelijk allemaal voor!

 

Musical groep 8
De eindmusical van groep 8 zal met een aantal aanpassingen doorgang kunnen vinden op school. De ouders van de leerlingen van groep 8 zullen daarover nog worden ingelicht.

 

Sterrenfeest
Ook het Sterrenfeest voor alle kinderen dat traditiegetrouw wordt gehouden aan het eind van het schooljaar, kan doorgaan, met aanpassingen. Het feest zal overdag plaatsvinden, op vrijdag 9 juli.

 

MR vergadering 22 juni

Op 22-6-2021 vindt de laatste MR vergadering van het schooljaar plaats. Op de agenda staat:
*formatie en groepsindeling 2021-2022
*kalender, vakanties, vrije dagen en studiedagen
*evaluatie van de schoolresultaten en de Cito eindtoets
toekomst van de huisvesting van OBS Sterrendonk (met het oog op groei van de school)
*schoolplan voor 2021-2022
*evaluatie startgesprekken groep 4 t/m 8.

Op de meeste punten heeft de MR adviesrecht. Verslagen van MR vergaderingen leest u op de website bij : organisatie/ MR. Een verslag wordt gepubliceerd zodra het is goedgekeurd.

 

Formatie en groepsindeling
De formatie voor schooljaar 2021-2022 wordt gepubliceerd in de nieuwsbrief wanneer deze (zo goed als ) rond is. Op dit moment worden nog enkele vacatures ingevuld met name m.b.t. langdurig invalwerk voor zwangerschaps- en ouderschapsverlof.

 

Speelobject: Bosbengel
We gaan het plein voor de peuters en kleuters nog leuker maken! Op vrijdag 25 juni wordt door het bedrijf Speelmaatje op het schoolplein van de onderbouw een fraai nieuw houten speelhuis geplaatst: de Bosbengel. Het is een uitdagend speelhuis waar de kinderen naar hartenlust kunnen klimmen, glijden, verstoppen, duikelen, etc. We kijken ernaar uit!

 

Troon voor juf Marie-José
In januari 2021 is onze lieve juf Marie-José overleden. We hebben een houten troon laten maken met haar naam erin gegraveerd. Bij de troon komen zitstammen, zodat de kleuters er schooltje kunnen spelen. Komende week wordt ook deze troon met zitstammen geplaatst. Op een later moment dit schooljaar zullen we de troon, samen met de familie, in gebruik nemen als herinnering aan onze juf Marie-José.

 

 

 

 

Terug