Sterrennieuws

21 januari 2022

Nationale voorleesdagen

Van 26 januari tot en met 5 februari vieren we in de onderbouw de Nationale Voorleesdagen. Het boek ‘Maar eerst ving ik een monster’ is uitgekozen tot prentenboek van het jaar en staat tijdens deze periode centraal. Het doel van de Nationale Voorleesdagen is om het voorlezen aan jonge kinderen te stimuleren. Voorlezen heeft een positief effect op woordenschat, spelling en taalbegrip. Op maandag 31 januari houden we in de onderbouw een ‘voorleesontbijt’. We lezen het verhaal voor onder het genot van een kleine traktatie.

 


 

Contactgesprekken
Binnenkort worden de contactgesprekken gehouden voor de ouders, verzorgers van de leerlingen van groep 4 t/m 7. De gesprekken vinden online plaats in groep 4,5 en 7 op dinsdag 1 en donderdag 3 februari. In groep 6 op maandag 31 januari en dinsdag 1 februari. De gesprekken vinden plaats via TEAMS. Tijdens de contactgesprekken zal het welbevinden en het rapport besproken worden, evenals de resultaten van de toetsen van het Cito leerlingvolgsysteem.

 

Mail van schoolgesprek.nl
De ouders van groep 4 t/m 7 ontvangen op dinsdag 25 januari een mail van schoolgesprek.nl. Met de link in de mail kunt een tijdstip plannen voor het gesprek met de leerkracht. U heft hiervoor de gelegenheid tot zondagavond 30 januari, 21.00u. Daarna plant het systeem automatisch een tijdstip in.

 

Mail met link voor TEAMS gesprek
De mail met de link voor het Teams gesprek ontvangen ouders van groep 4 t/m 7 op maandag 31 januari.
 


Ziekte, quarantaine en vervangingen
In de periode voor de kerstvakantie en ook in de twee weken erna waren we helaas genoodzaakt om een aantal keer een klas thuis te laten. Bij 3 of meer besmettingen gaan we over tot thuisonderwijs. Thuisonderwijs is nog geen quarantaine. De GGD beslist of een klas ook in quarantaine moet. Wanneer de leerkracht ziek is, of zelf in quarantaine moet, doen we ons uiterste best om vervanging te regelen. We halen alles uit de kast om het goed te regelen. Zo werken parttimers dagen extra, komen gepensioneerden terug voor de klas en worden studenten ingezet. Vaak weten we pas ’s ochtends dat inval niet mogelijk is. Vanaf de vroege ochtend is de schoolleider in de weer om iets te regelen. Het is in sommige gevallen onvermijdelijk dat u als ouder(s) pas ’s ochtends hoort dat uw kind geen school heeft op die dag. Houd u er rekening mee dat dit kan voorkomen en zorg dat u opvang achter de hand heeft voor uw kind(eren). We begrijpen dat dit lastig is, maar de school staat zelf in deze situatie ook met de rug tegen de muur,

Thuiswerken en thuisonderwijs
Voor het thuiswerken staat een programma online in Miloo. Op de website bij “thuiswerken corona” staat vermeld hoe dit werkt. Wanneer de leerkracht ziek is, kan zij niet online komen met de klas. Wanneer de leerkracht niet ziek is, kan er online contact zijn met de leerlingen en wordt er ook instructie gegeven, met name in de hogere groepen. Indien er een invaller voor de klas staat is er geen online instructie. In alle gevallen staat er wel een thuisprogramma in Miloo. We verwachten dan kinderen die thuis zijn, en niet ziek, aan de slag gaan met het thuisprogramma, om te voorkomen dat zij achterop raken.

 

 

Cursus weerbaarheid groep 8
Voor groep 8 hebben we een Training Weerbaarheid ingehuurd bij Punt Weerbaarheid uit Teteringen. De training is gestart in januari, duurt 10 weken en wordt gegeven in onze speelzaal. Het vindt plaats onder schooltijd, door twee deskundige leiders van Punt weerbaarheid, in het bijzijn van de eigen leerkracht. De training is gebaseerd op de uitgangspunten van “Rots en water” en stimuleert het ontwikkelen van twee vaardigheden. Enerzijds leer je om sterk en standvastig te zijn als een rots, anderzijds leer je om op een soepele en respectvolle manier met anderen om te gaan, net als water. Het doel is het verbeteren van zelfbeheersing, zelfreflectie, zelfvertrouwen en communicatieve en sociale vaardigheden. Fysieke activiteiten worden afgewisseld met een moment van zelfreflectie en kringgesprekken. De trainers kijken naar wat de groep en individuele leerlingen nodig hebben. Leerlingen van groep 8 staan op de drempel van de overgang naar het Voortgezet Onderwijs. We vinden het belangrijk dat de leerlingen deze stap zelfstandig en zelfbewust gaan zetten. Onze school heeft geld vrijgemaakt voor deze training vanuit het budget Nationaal Programma Onderwijs, voor het verkleinen van leervertraging door corona.
 

 

Stagiair Fontys muziekdocent
Hoi allemaal! Ik ben meneer Frans en ik kom uit Oosterhout. Ik doe de opleiding docent muziek aan Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg. Ik loop de komende vijf weken stage op OBS Sterrendonk en ik ga op dinsdag muziekles geven aan groep 3 van juf Mirjam, groep 4/5 van juf Ilona?Judith en groep 5 van juf Miriam/Marieke. In deze lessen gaan we vooral samen veel muziek maken en wordt er elke week veel gezongen.

 


 

Vanuit de MR…
De MR vertegenwoordigt niet alleen de medewerkers van Sterrendonk, maar ook de ouders van de leerlingen. We bespreken met de directie allerlei zaken die jou als medewerker of als ouder aangaan. Waarschijnlijk wil je weten wat er speelt, daarom praten we je voortaan na elke vergadering kort bij.

Corona houdt ons allemaal bezig, ook in de MR is het onderwerp van gesprek. Het aantal coronabesmettingen op de school lijkt vooralsnog mee te vallen. De grote uitdaging zit hem in het regelen van vervanging wanneer een docent uitvalt, ziek is of in quarantaine moet. Er zijn weinig docenten beschikbaar, als gevolg daarvan is het ook nog niet gelukt de vacature voor docent van de ploeterklas in te vullen.
De welverdiende pensionering van Ine maakt dat Sterrendonk ook een nieuwe schoolleider zoekt, ook bij dit proces is de MR nauw betrokken. We hebben actief meegedacht over het profiel, de vacature is inmiddels uitgezet, de procedure is doorgenomen en we staan in de startblokken om deel te nemen aan de sollicitatiegesprekken.
Ook de huisvesting blijft onderwerp van gesprek, hoewel een oplossing een wat langere adem vergt. Het gebouw is verouderd en wordt te klein. Het team heeft nagedacht over haar wensen en voorkeuren, en vanuit Delta onderwijs wordt een huisvestingsplan opgesteld dat wordt besproken met de gemeente. Uiteraard zal de MR de vorderingen op de voet blijven volgen. Tot zover deze update, heb je vragen of ideeën? Stuur dan gerust een mail naar MR@sterrendonk.nl of spreek ons aan!  Op de website www.sterrendonk.nl/organisatie vindt u de namen van de MR leden.
 


Studiedag 26 januari
Op woensdag 26 januari is er geen school i.v.m. een studiedag van het team. Er is wel PeuterTijd op de Voorschool. Op deze dag gaat het team zich verder bekwamen in het thema EDI (Expliciete Directe Instructie). De studiedag vindt online plaats en het bureau Expertis is ingehuurd om de scholing te verzorgen.

 

Werkwijze EDI:

 

 

Terug