Sterrennieuws

24 juni 2020

Contactgesprekken telefonisch
De telefonische contactgesprekken vinden plaats op dinsdag 30 juni en op donderdag 1 juli. U wordt gebeld door de leerkracht tussen 15u en 19u. Het gesprek zal uiteraard over de leervorderingen van uw kind gaan. Daarnaast vinden we het ook heel belangrijk om met u te praten over het thuiswerken. Hoe is dat gegaan thuis? Hoe heeft uw kind het ervaren en u zelf? Wat zijn de gevolgen van het thuiswerken voor de resultaten? Bent u ergens tegenaan gelopen, zijn er vragen etc.

Groep A op dinsdag 30 juni
De ouders van kinderen die ingedeeld waren in groep A worden gebeld op dinsdag 30 juni. Met groep A bedoelen we de groep waarin uw kind zat toen de school weer voor de helft van de kinderen toegankelijk was.

 

Groep B op donderdag 2 juli
De ouders van kinderen die ingedeeld waren in groep B worden gebeld op donderdag 2 juli. Met groep B bedoelen we de groep waarin uw kind zat toen de school weer voor de helft van de kinderen toegankelijk was.

 

Rapport groep 4 t/m 8
Uw kind krijgt deze periode een rapport, waarop alleen de beoordeling staat ingevuld van gedrag en werkhouding. Er zijn geen cijfers gegeven voor de vakgebieden, zoals rekenen spelling etc. De leerkrachten hebben vanwege de sluiting van de school vanwege corona, te weinig toets resultaten kunnen vergaren.

 

Rapportboekje groep 3
Het rapportboekje van groep 3 zal misschien niet helemaal af zijn. Uw kind mag er thuis nog verder in werken als er nog lege opdrachten in staan.

 

Toetsen leerlingvolgsysteem
De leerkrachten hebben bij de leerlingen maar een beperkt aantal toetsen van het leerlingvolgsysteem afgenomen. In verband met de beperkte tijd hebben we gekozen voor de toetsen van de AVI test voor technisch lezen, begrijpend lezen en rekenen.Groep 7 indicatie voortgezet onderwijs
Tijdens het contactgesprek tasten de leerkrachten af bij de ouders van groep 7 in welke richting wordt gedacht ten aanzien van het voortgezet onderwijs. De leerkrachten geven daarbij ook, vanuit school, een eerste indicatie aan de hand van de leerresultaten en werkhouding.

 

Rapport en score leerlingvolgsysteem (LVS) mee naar huis
Op maandag 29 juni krijgt uw kind (groep 3 t/m 8) het rapport en een uitdraai van de scores van het leerlingvolgsysteem mee naar huis. Zodoende kunt u het thuis eerst goed bekijken voordat de leerkracht belt.

 

Vorderingen van leerlingen
Het is voor ons belangrijk om te zien hoe de vorderingen van de leerlingen zijn na zoveel weken thuis te zijn geweest. We hebben nu een deel van de leerresultaten in kaart gebracht. Na de zomervakantie gaan we daar mee door. Dan zullen ook de andere toetsen van het leerlingvolgsysteem worden afgenomen.

 

Toestemmingsverklaring beeldmateriaal
In verband met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) vragen we u om een formulier in te vullen en ondertekenen. We geven dit op maandag 29 juni met de kinderen mee. Wilt u het alstublieft diezelfde week weer ingevuld mee terug geven naar school? Op het formulier wordt gevraagd of u toestemming geeft voor het volgende:

dat foto’s en video’s door OBS Sterrendonk gebruikt mogen worden*:
¨ in de schoolgids en schoolbrochures
¨ op posters
¨ op onze website
¨ in de digitale nieuwsbrief
¨ in nieuwsartikelen (bijvoorbeeld krant of weekblad)
¨ in de interne communicatie met ouders (bijv. de app Klasbord)

 

 

Verkeersexamen groep 7
Alle kinderen uit groep 7 zijn geslaagd voor het verkeersexamen! Dit is echt een fantastische prestatie in deze corona-tijd! Proficiat!!!

 

Spelcircuit
Op vrijdag 26 juni mogen alle klassen om de beurt spelen met de spellen van een spelcircuit in het thema ”Western”. De ouderraad heeft deze leuke spellen voor ons gehuurd. Alle spellen staan opgesteld op het grasveld voor de school. Ouderraadleden zullen buiten aanwezig zijn om te assisteren bij de spellen. Tevens staat er een grote stormbaan, voor de groepen 4 t/m 8 en een springkussen voor groep 1, 2 en 3.

 

Informatie groepsindeling
Aan het eind van deze week ontvangt u informatie over de groepsindeling voor schooljaar 2020-2021.

 

Laatste schooldag groep 8
De leerlingen van groep 8 zijn vrij op vrijdag 10 juli. Donderdag 9 juli is voor hen de laatste schooldag. Het bestuur heeft dit in de richtlijn m.b.t. coronamaatregelen in samenspraak met de GMR bepaald voor alle basisscholen van Delta onderwijs. Voorgaande jaren was de laatste donderdag ook een vrij dag voor groep 8. De dag zal voor de groep 8 leerlingen in het teken staan van opruimen.

 

Spoken in Oosterhout?
Bij het schoolkamp hoort natuurlijk een spooktocht…..zou het in Oosterhout ook spoken??? Daarover weet groep 8 volgende week vast meer te vertellen als het toffe en bijzondere schoolkamp achter de rug is. Donderdag 25 en vrijdag 26 juni vindt het plaats.

 

 

Terug