Sterrennieuws

25 augustus 2020

 

Startgesprekken
Dinsdag 1 en donderdag 3 september vinden op school startgesprekken plaats met de ouders van de leerlingen van groep 4 t/m 8. De leerlingen van groep 6, 7 en 8 mogen bij het gesprek aanwezig zijn. Tijdens het gesprek kunnen ouders en leerkracht kennis maken met elkaar. Er kan worden besproken waar de focus op ligt in het nieuwe schooljaar en waar de leerling hulp of extra aandacht nodig heeft.

 

Schoolgesprek.nl in plaats van oudergespreksplanner
Let op: Vandaag na 13u ontvangen ouders van de leerlingen van groep 4 t/m 8 een mail van: schoolgesprek.nl. Hiermee kan het startgesprek worden gepland. Vanaf dit schooljaar maken we geen gebruik meer van de oude “oudergespreksplanner”. Ouders met meer kinderen in groep 4 t/m 8 kunnen vanaf dinsdag 25 augustus om 13.00u inplannen, overige ouders vanaf woensdag 26 augustus 6.00u. De tijd voor het inplannen is kort omdat de gesprekken al snel plaatsvinden. Voor het gesprek is 10 minuten uitgetrokken.

 

Rapporten groep 4 t/m 8
We hebben de rapporten voor de leerlingen van groep 4 t/m 8 aangepast, gemoderniseerd en gedigitaliseerd. Vanaf dit schooljaar ontvangen de leerlingen van groep 4 t/m 8 twee rapporten in plaats van drie. In het rapport zijn voortaan ook de resultaten van de toetsen van het Cito leerlingvolgsysteem opgenomen, die tweemaal per jaar worden afgenomen. De contactgesprekken voor de kinderen van groep 4 t/m 8 zijn gekoppeld aan de rapportmomenten. Leerlingen van groep 7 en 8 mogen voortaan bij de gesprekken aanwezig zijn. (Leerlingen uit groep 6 uitsluitend bij de startgesprekken.)

Contactgesprekken groep 1, 2 en 3|
In groep 1-2 en 3 zijn de momenten voor de contactgesprekken hetzelfde gebleven als voorgaande jaren. Een gesprek in november, in maart en in juni. Voor de kleuters uit groep 1 vervalt meestal het laatste gesprek in juni, omdat zij nog een jaartje in de kleuterklas blijven.

 

Gesprekken in groep 8
In groep 8 is er behalve het startgesprek in september, een contactgesprek in november en een adviesgesprek in februari. Deze datum wordt later vastgesteld.

 

Overzicht gesprekken met ouders
Dit schooljaar hebben we de gesprekken dus, in overleg met de MR, meer op maat gemaakt. De momenten verschillen per leerjaar. Hieronder ziet u in een schema wanneer de gesprekken plaatsvinden.

Soort gesprek

maand

Welke groep

Leerling aanwezig

 

 

 

 

kijkavond

september

Voorschool, groep 1-2-3

Voorschool, groep 1-2-3

startgesprek

augustus/ september

4 t/m 8

groep 6-7-8

contactgesprek

november

1-2, 3 en 8

groep 8

Contactgesprek

begin februari

4 t/m 7

groep 7

contactgesprek

maart

1-2 en 3

-

Contactgesprek

juni

2 t/m 7

groep 7

adviesgesprek

februari

8

Groep 8

 

 

Kijkavond
De startgesprekken voor groep 4 t/m 8 komen in de plaats van de Kijkavond, die voorheen ook voor deze groepen werd georganiseerd. In verband met de richtlijn vanwege Covid-19, kunnen we de geplande Kijkavond op 8 september voor de ouders van groep 1-2 en 3 niet op de manier organiseren zoals u dit van ons gewend bent. Op dit moment beraden we ons hoe we op een manier die ”Corona proof” is, toch goede informatie aan u kunnen geven over onze manier van werken. U hoort dit nog van ons.

 

Huisbezoek/ zes wekengesprek
De leidsters van de voorschool en leerkrachten van groep 1-2 zullen met het oog op het coronavirus niet op huisbezoek komen. In plaats daarvan nodigen we de ouders van de kinderen die zes weken op school zitten uit voor een ”zes-weken-gesprek” op school.

Kalender 2020-2021
Op de website: www.sterrendonk.nl/ kalender vindt u belangrijke data, zoals vrije dagen en vakanties. In de bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u de digitale kalender. Deze is op papier meegegeven aan het eind van het vorig schooljaar. Mocht u er geen hebben gekregen, stuur een mail naar info@sterrendonk.nl. We zorgen dan dat u er een ontvangt.

 

MR verkiezingen MR verkiezingen MR verkiezingen MR verkiezingen
Begin september zijn er verkiezingen voor een nieuw MR lid. Marco van de Made heeft vele jaren als secretaris deel uitgemaakt van de medezeggenschapraad (MR). Doordat hij geen kinderen meer heeft op OBS Sterrendonk kan hij zich niet herkiesbaar stellen. Wij willen hem voor zijn bijdrage al die jaren hartelijk bedanken. In juni is er een oproep gedaan voor nieuwe MR kandidaten. We zijn erg blij dat de belangstelling voor onze MR groot is en dat er zich maar liefst 3 kandidaten hebben gemeld. Zij hebben zich in de nieuwsbrief die per mail is verstuurd aan u voorgesteld.

 

Terug