Sterrennieuws

25 juni 2020

Groepsindeling schooljaar 2020-2021
Groep 1-2 A José de Haan / Mireille Caron of Elke Doudeijns
Groep 1-2 B Natasja Papak
Groep 1-2 C Marie-José Bakker
Groep 3 Manon Driessen/ Anne Kops
Groep 3-4 Mirjam Bokhorst/ Angelique van Remortel
Groep 4 Ilona Dekker / Judith Eiselin
Groep 5 Miriam Granacher/ Rob Sestig
Groep 6 Rob Sestig of Ellen Pijnenburg/ Margriet Jongenelen
Groep 7 Nieke Donkers/ Angelique van Remortel
Groep 8 Eske Fassaert/ Veerle Snoeren

 

 

Toelichting op de groepsindeling
Groep 1-2 A
José werkt op maandag en dinsdag, Mireille (Elke) op woensdag t/m vrijdag.

Groep 1-2 B
Natasja werkt van dinsdag t/m vrijdag voor de groep. Op een aantal vrijdagen werkt Karen.

Groep 1-2 C
Marie-José werkt van maandag t/m donderdag. Op vrijdag werkt Marielle Hassing

Groep 3
Manon werkt vier dagen, Anne werkt éen dag. We weten nog niet welke.

Groep 3-4
Mirjam werkt van dinsdag t/m vrijdag. Op maandag werkt Angelique.

Groep 4
Ilona werkt op maandag en dinsdag, Judith op donderdag en vrijdag, op woensdag om en om.

Groep 5
Miriam werkt op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag. Op donderdag werkt Rob

Groep 6
Rob (Ellen) werkt op maandag en dinsdag, Margriet op donderdag en vrijdag, op woensdag om en om.

Groep 7
Nieke werkt op maandag, donderdag en vrijdag, Angelique op dinsdag en woensdag.

Groep 8:
Eske werkt op maandag en dinsdag. Veerle op donderdag en vrijdag, op woensdag om en om.

 

Extra groep
Vanwege de groei van de school is er meer formatieruimte vrijgekomen. Dit betekent dat we volgend schooljaar een extra groep kunnen formeren, de combinatiegroep 3-4. Het is erg fijn dat we hierdoor de groepsgrootte in de groepen 3 en 4 flink omlaag kunnen brengen. De MR heeft op de groepsindeling een positief advies gegeven.

 

Kleine groepen 3, 3-4 en 4
Groep 3 telt 23 leerlingen, groep 3-4 en 4 elk 20 leerlingen. Dat zijn zeer prettige aantallen. In de periode dat de kinderen in een kleine groep (met de helft van de klas) aanwezig waren, hebben we gezien hoeveel meer aandacht en begeleiding de leerkracht kan geven. De ouders van leerlingen die volgend schooljaar in groep 3 en 4 zitten zijn eerder via email geïnformeerd over de groepsindeling en plaatsing van hun kind.

 

Combigroep
Groep 3-4 is een combinatiegroep. In het verleden heeft onze school frequent gewerkt met combinatiegroepen. Wanneer de klas klein is, is het prettig werken, voor leerlingen en leerkracht. Het programma in de combi is exact hetzelfde als het programma in de enkele groepen 3 of 4. De leerkrachten stellen samen een planning op. Uiteraard heeft groep 3 en groep 4 een eigen leerstofaanbod.

 

 

Nieuwe leerkracht Rob
Rob S heeft, vanuit de interne mobiliteit, overplaatsing aangevraagd naar OBS Sterrendonk. Hij heeft jarenlange ervaring als leerkracht op KBS de Meander. We zijn blij met Rob als nieuwe collega! In de volgende nieuwsbrief stelt hij zich voor. Rob werkt één dag in de week in groep 5 en vult het zwangerschapsverlof van Ellen in groep 6 in. Daarnaast zal hij in verschillende bovenbouwgroepen invallen en zich bezig houden met ondersteuning, indien nodig.

 

Nieuwe leerkracht Mireille
Mireille C komt eveneens ons team versterken. Zij vervangt Elke vanwege haar zwangerschapsverlof en aansluitend ouderschapsverlof. Verder zal Mireille in onderbouwgroepen invallen en zich eveneens bezig houden met ondersteuning. Ook zij zal zich nog voorstellen.

 

Intern begeleider IB
Natasja P stopt met haar taak als intern begeleider. Zij gaat zich volledig toeleggen op de groep. Lia Tempelaars neemt de IB taken op zich, voor alle groepen., inclusief de voorschool. Zij werkt op dinsdag, woensdag en donderdag.

 

Plusgroep
Paulien K verzorgt elke maandag het onderwijs aan de Plusgroep. Aan het begin van het schooljaar hoort u van de leerkracht of uw kind hiervoor is geselecteerd.

 

Master opleiding
Miriam G gaat starten met de tweejarige opleiding Master Educational Needs. Vandaar dat zij één dag in de week wordt vervangen door Rob. Overigens hebben verschillende andere leerkrachten ook deze master behaald in het verleden.

 

Vakleerkrachten gymnastiek
Komend schooljaar krijgen de groepen 1 t/m 8 en de peuters van de voorschool weer twee gymlessen per week van een vakleerkracht van Moove. De kleuters in de speelzaal en de groepen 3 t/m 8 in de sporthal Arkendonk.

 

 

Vertrek Kinderdagverblijf  ‘t Sterrenrijk
Doordat we als school meer lokalen nodig hebben, moet kinderopvang ’t Sterrenrijk helaas vertrekken uit ons schoolgebouw. Het gebouw is bestemd als onderwijsvoorziening en SKO had ruimtes gehuurd. Het is een droevige gebeurtenis, want de samenwerking tussen Kinderopvang en onderwijs is erg belangrijk voor beide organisaties. Voor ouders is het heel prettig wanneer het kinderdagverblijf en de school in één gebouw gehuisvest zijn.
’t Sterrenrijk verhuist op 3 juli naar “de Vlinder” aan de Kruidenlaan.
We zetten ons ervoor in, samen met de MR, om te zoeken naar mogelijke hernieuwde samenwerking in de toekomst. Huisvesting is daarbij van cruciaal belang.

 

BSO blijft in het gebouw
De BSO Schokio2 blijft in ons schoolgebouw aanwezig. Zij gaan gebruik maken van drie ruimtes: de speelzaal, de Unit (huidig lokaal van groep 3) en de aula.

 

Verhuizing groepslokalen
Groep 1-2 B Natasja en groep 1-2 C Marie-José verhuizen naar het voormalig gedeelte van SKO. De Voorschool verhuist naar het vernieuwde lokaal tegenover de speelzaal en|groep 1-2 José/ Elke blijft in het huidige lokaal.
Groep 3-4 komt in het huidige lokaal van groep 1-2C. Groep 3 komt in het huidige lokaal van groep 1-2 B.

 

Meer ruimte
Er ontstaat meer speel/ leer/ werkruimte, in lokalen en in kantoren. Ook het buitenterrein wordt uitgebreid. Het schoolplein aan de oostkant gaan we intensiever gebruiken.

 

Verbouwing in de vakantie
In de zomervakantie wordt er flink verbouwd, zodat we alle leerlingen vanaf 24 augustus weer goed kunnen ontvangen. Aan het eind van de vakantie berichten we u uiteraard over in- en uitgangen voor de verschillende groepen.

 

Kennismaken met de nieuwe klas
Op de laatste vrijdag van het schooljaar, 10 juli, maken alle kinderen vanaf 10.45u kennis met hun nieuwe klas en de (nieuwe) leerkracht(en). De nieuwe kinderen die bij ons op school komen zijn dan ook uitgenodigd. De kennismaking duurt tot 11.45u. Om 12u is de school uit en begint de zomervakantie!

 

Spelcircuit en waterspelen
Alle groepen mogen morgen om de beurt met het spelcircuit spelen, op het grasveld voor de school. De kinderen van groep 7 begeleiden de lagere groepen hierbij. In verband met de warmte morgen, houden we het een beetje rustig, blijven we in de schaduw en laten we de kinderen ook lekker met water spelen.

Waterglijbaan groep 8
Groep 8 is vandaag (25 juni) en vrijdag (26 juni) op schoolkamp in Oosterhout en ook een beetje in de omgeving van school, waar het middag- en avond programma plaats zal vinden. Vrijdag om 14u wordt er speciaal voor groep 8 een waterglijbaan geplaatst op het grasveld. Houdt u er rekening mee wanneer u uw kind uit school ophaalt. Andere kinderen mogen er niet op en blijven op afstand.

Terug