Sterrennieuws

26 november 2021

 

Sinterklaasfeest
Op vrijdag 3 december vieren we het Sinterklaasfeest op school. De organisatie is, vanwege corona, hetzelfde als vorig schooljaar. Een intocht buiten met ouders en belangstellenden is niet mogelijk, maar voor de kinderen maken we er binnen een fijn feest van. Sinterklaas heeft al beloofd dat hij een bezoek brengt aan onze school en hij brengt zijn hoofdpiet mee. De voorschool en de groepen 1 t/m 4 mogen om de beurt op bezoek bij de sint in de aula. De leerlingen van groep 5 t/m 8 maken een mooie surprise voor elkaar.

Voorschool vrijdag 3 december
Op vrijdagochtend 3 december mogen alle peuters naar de voorschool komen, van 8.30u tot 10.00u. De peuters worden die ochtend, zoals gebruikelijk, door de leidsters ontvangen voor de school en gaan samen naar binnen. Zij mogen als eerste groep op visite bij sinterklaas in de aula. Mocht uw peuter niet in de gelegenheid zijn om te komen, wilt u dit dan vooraf melden bij de leidsters. Om 10.00u komt u de peuter bij de hoofdingang weer ophalen. De kinderen worden door de leidsters naar buiten gebracht.

 

Sinterklaasjournaal
In de groepen 1 t/m 4 kijken we naar het Sinterklaas journaal. Veel kinderen volgen dit thuis ook. https://sinterklaasjournaal.ntr.nl/

 

Delta studiedag verzet
Op 13 januari 2022 staat op de schoolkalender aangegeven dat de kinderen vrij zijn vanwege de Delta studiedag. Vanwege de aangescherpte maatregelen rondom Corona kan deze dag niet doorgaan. Daarom is besloten 13 januari een lesdag te laten zijn. Alle kinderen komen die dag gewoon naar school. De Delta-dag is verzet naar 30 mei 2022. Op die dag zijn alle kinderen vrij.

 

Invalprobleem
Helaas is het de afgelopen weken een aantal keer voorgekomen dat er, bij afwezigheid van de leerkracht, geen invaller beschikbaar was. De betreffende klas kan die dag geen les krijgen. Wanneer dit lot eenzelfde klas vaker treft, dan wisselen we van leerkracht, indien mogelijk. In dat geval blijft een andere klas een dag thuis. Wanneer deze situatie zich voordoet ontvangen ouders hiervan bericht via email en Klasbord, Indien mogelijk berichten we u de dag van tevoren, maar soms blijkt pas in de ochtend dat er geen leerkracht beschikbaar is. Er was al sprake van een tekort aan invalkrachten. De toenemende vraag naar vervangingen heeft dit probleem vergroot. We danken u bij voorbaat voor uw begrip in deze uitzonderlijke situatie.

 

Thuiswerken
Tot op heden valt het aantal coronabesmettingen op onze school mee. Het komt vaker voor dat leerlingen of leerkrachten in quarantaine moeten. In Miloo staat een thuiswerkprogramma klaar. Soms kunnen leerlingen online meedoen met de les. De leerkracht geeft dit aan in het programma met Miloo, of heeft hierover even contact met de ouder.

Contactgesprekken groep 1-2, 3 en 8
Voor de ouders, verzorgers van leerlingen van groep 1, 2, 3 en 8 worden er contactgesprekken georganiseerd op dinsdag 7 en donderdag 9 december. Begin volgende week laten we u weten of de gesprekken fysiek of via Teams plaatsvinden. Leerlingen van groep 8 mogen aansluiten bij het gesprek.

 

Zes weken gesprek
Wanneer uw kind pas kort op school zit en er onlangs een zes weken gesprek is gehouden, of huisbezoek is geweest, zal er geen contactgesprek plaatsvinden.

 

Contactgesprekken groep 4 t/m 7 begin februari
Voor groep 4 t/m 7 wordt het gesprek op 1 en 3 februari gehouden, dat is het moment waarop ook de toetsen van het leerlingvolgsysteem zijn afgenomen. Wanneer er reden toe is, zal de leerkracht eerder contact met u opnemen. Wanneer u vragen heeft, neem dan gerust zelf telefonisch contact op met de leerkracht.

 

Norah Voorleeskampioen
Norah uit groep 8 is gisteren verkozen tot voorleeskampioen van OBS Sterrendonk. Zij las prachtig voor uit het boek: “Uitgespeeld”, van Gerard van Gemert. Met een rustige stem wist zij de spanning en emotie van het verhaal perfect over te brengen. Een indrukwekkend verhaal over een vriendschap tussen twee jongens tijdens de tweede wereldoorlog. Norah mag onze school vertegenwoordigen bij de Oosterhoutse finale. Ynze, Floris, Willemijn en Nino waren de andere voorleeskanjers. De kinderen van groep 6, 7 en 8 mochten getuige zijn van de voorleeswedstrijd in de aula.

 

Sterrenshow groep 5

Vanmiddag was de uitvoering van de Sterrenshow van groep 5. Zij traden op met een musical: “De tijdreis”.

Het verhaal begint, volgens de vertellers, zo:

“Er was eens een klas.

Het was een groep 5.

Een hele leuke klas!

Ja, superleuk!

En met een hele leuke juf!

Ja, heel leuk, maar…….. deze juf geeft wel heeeeeeeel vaak geschiedenisles!

Oh echt? Saaaaaaai!”

Vervolgens komen de kinderen bij professor Peen, die een tijdmachine heeft uitgevonden. Daarmee gaan ze terug in de tijd en komen ze bij beroemdheden uit de geschiedenislessen van Juf Fien. Hoe zal dit aflopen?

Na afloop kunnen we melden dat het een prachtig optreden was. Inderdaad een echte minimusical met toneel, zang en dans. Een knappe prestatie van deze leerlingen, ook thuis is er flink geoefend!

 

Ondersteuning H19
Dit schooljaar krijgen verschillende groepen ondersteuning van H19 bij het bedenken en oefenen voor de Sterrenshow. Deze professionele begeleiding geeft extra dynamiek aan het spel van de kinderen op het toneel. Jammer dat we u als ouder niet kunnen uitnodigen. Gelukkig bieden de filmpjes en foto’s op Klasbord een goed beeld van de voorstelling.

 

 

Democracity groep 8
We gingen woensdag 10 november naar het gemeenthuis. Op de fiets. We kozen de veiligste weg. Toen we naar binnen gingen moesten we stemmen welk koekje we wilden. En daarna kregen we uitleg over respect. De burgemeester kwam ook en die liet een filmpje zien. Over respect omdat het de week van respect is. Na dat filmpje kregen we uitleg van Sandra over het spel Democracity. Eerst mocht iedereen zijn naam zeggen en zijn lievelingssmaak ijs. Als iedereen dat had
gedaan konden we beginnen. We moesten een voorzitter, secretaris,
partijlid en nog een
woordvoerder kiezen. Toen we begonnen moesten we een naam kiezen:
eentje waar we voor stonden, dus voor de natuur of voor de kinderen. Toen iedereen klaar was met het opschrijven gingen we echt beginnen.
Elk groepje pakte een gebouw. Er waren moskeeën, kantoren, een universiteit, basisscholen en nog meer. We kregen er vragen over, waarom we het hadden gekozen en we moesten erover stemmen. Daarna gingen we pauze houden. We kregen het koekje waar de meeste kinderen op hadden gestemd, dat was het chocoladekoekje maar we kregen er maar 1, dat was wel jammer, want dat was echt heel lekker. Er was geen ranja, maar water met komkommer en nog iets. We gingen weer verder. Uiteindelijk was de stad heel vol. Er waren windmolens, kantoren, scholen, ziekenhuizen, huizen. Ik vond het heel leuk. Mijn groepje en ik waren de DD-partij, dat staat voor Duurzaam Dommelbergen. Het was ook heel leerzaam. Dus eigenlijk was het een combinatie tussen leren en spelen. Toen we klaar waren op het gemeentehuis gingen we weer terug naar school, maar dit keer wel door de stad.

Thomas groep 8

 

Sterrenshow groep 7
Vorige week was het de beurt voor groep 7. Ook zij voerden een geweldige show op, mede dankzij de lessen van H19. Via Klasbord kunnen ouders van deze leerlingen het filmpje terugkijken.

Vanuit de MR…
De MR bespreekt allerlei zaken die jou als medewerker of als ouder aangaan. Waarschijnlijk wil je weten wat er speelt, daarom praten we je voortaan na elke vergadering kort bij, via de nieuwsbrief. Op de website vind je bij “organisatie/ MR meer info. Hier staan ook de leden en contactgegevens benoemd.

De MR stemt in met het voorstel ouders definitief buiten afscheid te laten nemen van hun kinderen, en hen niet mee naar binnen te laten gaan. De binnenkomst wordt daardoor rustiger en er is meer tijd en aandacht voor de kinderen die dat nodig hebben. Voorwaarde is wel dat het altijd mogelijk is op afspraak binnen te kijken en/of de leerkracht persoonlijk aan te spreken.

MR heeft ook ingestemd met het schoolkostenbeleid, waarin staat welke activiteiten Sterrendonk buiten het verplichte programma aanbiedt (en hoe deze activiteiten worden betaald). Ook de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage is akkoord, maar meer of minder betalen moet ook mogelijk zijn. Daarnaast is het schoolplan onderwerp van gesprek geweest, en is gesproken over de inzet van de NPO-gelden (tijdelijke extra middelen). Sterrendonk zou dit extra geld graag uitgeven aan meer leerkrachten, maar helaas is het lastig goede mensen te vinden. De MR denkt mee, zodat het geld een goede bestemming krijgt.

Tenslotte is van belang dat het pand waarin Sterrendonk huist verouderd is, en te klein dreigt te worden. Het aantal leerlingen stijgt namelijk al jaren gestaag, en zal dat de komende jaren blijven doen. De Gemeente en Delta-onderwijs werken aan een meerjaren huisvestingsplan voor het onderwijs in Oosterhout, en de MR volgt dit op de voet zodat de belangen van Sterrendonk worden behartigd.

 

Tot zover deze update, heb je vragen of ideeën? Stuur dan gerust een mail naar: info@sterrendonk.nl met de mededeling: vraag voor de MR, of spreek ons aan!
 

 

 

 

 

Terug