Sterrennieuws

28 juni 2021

 

Versoepelingen basisonderwijs per 26 juni 2021

Vanaf 26 juni worden ook in het basisonderwijs versoepelingen doorgevoerd als het gaat om de regels m.b.t. het coronavirus. De school besluit samen met de MR welke versoepelingen nu al en welke pas in het nieuwe schooljaar worden ingevoerd. We blijven voorzichtig, want klassen gaan nog steeds in quarantaine als een van de leerlingen besmet is met het virus.

 

 

Wat zijn de versoepelingen?

*Personeel, leerlingen van de bovenbouw en bezoekers hoeven geen mond- neusmasker meer te dragen in het gebouw, tenzij de 1,5 meter afstand niet gehandhaafd kan worden.

*Ouders mogen de school weer binnenkomen, maar uitsluitend in het geval van een afspraak.

Bijvoorbeeld voor een gesprek met de leerkracht.

*Ouders van peuters en kleuters mogen naar school komen voor het vieren van de verjaardag van hun kind. Slechts één ouder per leerling.

*Op de laatste schooldag, bij de kennismaking met de nieuwe leerkracht, mogen nieuwe ouders mee naar binnenkomen. (Hierover volgt nog informatie)

*Bij bepaalde activiteiten vragen we weer hulpouders, voornamelijk bij activiteiten buiten, bijvoorbeeld tijdens het Sterrenfeest op vrijdagmiddag 9 juli.

*Tijdens het buiten spelen laten we soms weer twee groepen tegelijk op hetzelfde plein spelen.

* De eindmusical van groep 8 wordt voor alle ouders tegelijk uitgevoerd in de aula. Er mogen twee personen per leerling komen. We plaatsen de gasten op voldoende afstand van elkaar. Er is geen ruimte voor ander genodigden.

*De contactgesprekken in juli vinden fysiek plaats, met in achtneming van een gezondheidscheck en het houden van 1,5 meter afstand.

*Excursies zijn mogelijk, met hulpouders, mits 1,5 meter afstand tot begeleider/ ouder mogelijk is.

*Traktaties hoeven niet meer verpakt uit de winkel te komen. Onze “ oude” traktatieregels gaan weer in: liefst een gezonde traktatie, iets kleins, geen snoepzakken.

 

 

Welke regels blijven gelden?

*Leerlingen blijven thuis indien:
-zij klachten hebben passend bij corona; een test is dan gewenst.
-een huisgenoot koorts heeft.
*We handhaven de vaste haal- en brengzones. Voor uw en onze veiligheid.
*Ouders mogen nog niet de klas in voor een dagopening.
*Volwassenen houden 1,5 meter afstand tot elkaar.
*De gebruikelijke hygiënevoorschriften voor basisscholen van het RIVM blijven van kracht:
-handen wassen met water en zeep een aantal keer per dag gedurende 20 seconden
(begin schooltijd/ voor de pauze/ na de pauze/ na toiletbezoek.)
-gebruik van papieren zakdoekjes
-we schudden geen handen

 

Gezondheidscheck
Voor alle bezoekers in het gebouw geldt dat zij vooraf de gezondheidscheck moeten doen.

 

 

 

Terug