Sterrennieuws

3 september 2021

 

Nieuw schooljaar.
Maandag 6 september a.s. beginnen we aan een nieuw schooljaar. Een speciaal welkom voor de nieuwe leerlingen op onze school en de nieuwe leerkrachten! De afgelopen week heeft het team hard gewerkt om het schooljaar voor te bereiden en alles in orde te maken. Gisteren hebben we met het team een gezellig uitstapje gemaakt op het water. We staan klaar om de kinderen te ontvangen en kijken ernaar uit onze leerlingen weer terug te zien!

 

Otis geboren
Op 17 augustus is juf Manon bevallen van een prachtige zoon, Otis. We wensen het jonge gezin heel veel geluk! Manon geniet een groot deel van dit schooljaar nog van haar bevallings- en ouderschapsverlof.


Coronamaatregelen
Bij de start van het nieuwe schooljaar zijn onderstaande maatregelen nog van kracht:
*Bij aan corona gerelateerde klachten bij kinderen volgen we de beslisboom;
*De 1,5 meter regel moet worden aangehouden onder volwassenen;
*De basisregels als handen wassen en thuisblijven en testen bij klachten blijven van toepassing;
*We ventileren goed;
*Ouders zijn op afspraak welkom in de school.

 

Beslisboom
Per 20 augustus is er een nieuwe beslisboom voor onderwijs en kinderopvang. Het betreft een schematische weergave van de richtlijnen van het RIVM. U vindt deze in de bijlage.

 

Ziekmelden
Indien uw kind door klachten of ziekte niet naar school kan komen, hebben we graag dat u dit telefonisch meldt, het liefst tussen 8u en 8.20u. We vragen u dan wat uw kind mankeert, en doorlopen met u zonodig de beslisboom.

 

Inloop groep 1-2 en PeuterTijd
’s Ochtends voor schooltijd wachten de peuters van PeuterTijd en de kleuters van groep 1-2 met de ouders buiten op het grasveld. Laat u het trottoir zoveel mogelijk leeg om de doorgang te bevorderen. De leerkrachten en pedagogisch professionals halen de groepen vanaf 8.20 op en nemen de kinderen mee naar binnen. Om 8.30u zijn alle groepen binnen en worden de poort en deuren gesloten. Er zijn vaste plaatsen waar de kinderen worden opgehaald:

PeuterTijd: voor het eigen lokaal
Groep 1-2A Mary (Aukje): rechts van de hoofdingang Sterrenlaan
Groep 1-2B Natasja: voor het eigen lokaal
Groep 1-2 C Mireille: voor het eigen lokaal
Groep 1D Elke/ Karen: links van de hoofdingang Sterrenlaan

Ouders nieuwe kleuters
De ouders van de nieuwe peuters en kleuters mogen in het begin even met de klas mee naar binnen lopen. Wel met in achtneming van 1,5m afstand tot andere volwassenen. Er kan slechts 1 ouder per kind meelopen. In de gang of hal bij het lokaal neemt u kort afscheid van uw kind.

 

Ophalen nieuwe kleuters
We hebben de gewoonte om nieuwe kleuters de eerste twee weken alleen de ochtend naar school te laten komen. Een hele dag is voor deze kinderen vaak te enerverend. Ze doen veel indrukken op. Wanneer ze twee weken ‘s ochtends komen, kunnen ze langzaamaan wennen. Nu we starten met een erg kleine instroomgroep en de andere kleutergroepen ook kleiner zijn, is de situatie anders. De leerkracht overlegt met elke ouder afzonderlijk wat het beste is voor het kind. Wanneer u uw startende kleuter ‘smiddags liever thuis houdt, dan kunt u dit ’s ochtends aangeven bij de leerkracht.

 

Inloop groep 3 t/m 8
De deur wordt om 8.20u geopend en alle kinderen komen zelfstandig naar binnen. Om drukte bij de poort en bij de ingangen te vermijden komen er geen ouders het schoolplein op of mee naar binnen. Even helpen om de fiets goed te parkeren kan wel. De poort en deuren worden om 8.30u gesloten, zorg ervoor dat uw kind op tijd is.

 

Ingangen
Alle groepen hebben een vaste ingang en uitgang.
Ingang Kometenlaan: Peuter Tijd en de groepen 1-2B Natasja en 1-2C Mireille
Ingang Sterrenlaan: Groep 1D Elke/ Karin, groep 1-2A Mary, Groep 3, 4 en 4-5
Ingang Orion: Groep 6, 7 en 8

 

Ingang Sterrenlaan
Dit is de hoofdingang, bezoekersingang met deurbel en de enige toegangsdeur onder schooltijd. De andere deuren aan de kant van de Kometenlaan en Orion zijn onder schooltijd afgesloten, u kunt via deze deuren niet naar binnen. In verband met ventilatie in het laten we de deur aan de Orion soms open staan, maar de poort is dan gesloten.

Dagopeningen
In groep 4 t/m 8 worden dagopeningen ingepland en in groep 3 gebeurt dit later in het schooljaar. Per leerling mag er één ouder komen kijken.

 

Trakteren
Bij verjaardagen mag worden getrakteerd. Houd het alstublieft klein en eenvoudig, liever geen snoepgoed. Ouders van peuters en kleuters mogen, na afspraak, aanwezig zijn bij de viering. Kleuters mogen naar de andere twee kleuterklassen om een stikker te halen. Groep 3 t/m 5 mag in de kleine pauze rond gaan bij leerkrachten in de middenbouw. Groep 7 t/m 8 in de bovenbouw.

 

Slofjes
De peuters doen in het lokaal gymschoentjes aan. De kleuters gymschoentjes of slofjes. De kinderen mogen voor dit doel eenvoudige slofjes mee naar school brengen. We doen dit om de vloer in het lokaal schoon en hygiënisch te houden. Normaal gesproken komt er veel zand mee naar binnen en de jonge kinderen spelen vaak op matten op de grond.

 

Sloffen vanaf groep 3
Vanaf groep 3 bepaalt de leerkracht zelf of er sloffen worden gedragen in het lokaal. U venrneemt dit dan via Klasbord.

 

Lusje aan de jas
Controleert u s.v.p. even of er lusjes zitten aan de jassen van uw kinderen. Zodoende kan de jas goed aan de kapstok worden opgehangen.

 

Fietsen
Er is weinig ruimte in ons fietsenhok. We vragen kinderen uit de Sterren- en Donkenbuurt vooral te voet naar school te komen, zodoende is er genoeg ruimte voor de fietsen van kinderen die verder weg wonen. We leren de kinderen de fiets met het voorwiel zo ver mogelijk tegen de wand te plaatsen. Zo ontstaat er meer ruimte voor andere fietsen.

Gymles
Alle groepen hebben op maandag en op donderdag gymles. De peuters en kleuters in de speelzaal en de oudere kinderen in sporthal Arkendonk. Op de eerste schooldag moeten dus meteen de gymspullen mee worden gebracht. Gymschoenen (met een lichte zool) en gymkleding, zoals een broekje en shirt. Er wordt les gegeven door vakleerkrachten.

 

Gezonde school
Onze school is een “gezonde school”. We vragen u om een gezond tussendoortje, lunch en gezonde drankjes mee te geven, denk aan drankjes zonder suiker. Als tussendoortje fruit. Voor de lunch kunt u denken aan brood met beleg en wat fruit/ groentesnacks zoals komkommer, tomaat, radijsjes etc. Dit kan natuurlijk ook als broodbeleg dienen. Op onze website vindt u bij het kopje: “gezonde school” meer informatie: www.sterrendonk.nl

Gezonde drankjes
Water met een schijfje sinaasappel/ komkommer/ munt of iets dergelijks vinden kinderen vaak erg lekker. Het is bovendien dorstlessend. We stimuleren sowieso het drinken van water, zeker op warme dagen. Kinderen kunnen daar hun eigen drinkbeker voor gebruiken.

 

Drinkbekers
Geef s.v.p. een drinkbeker mee in plaats van een wegwerkpakje. Pakjes zorgen voor een grote hoeveelheid afval op school, de container zit snel vol en het is slecht voor het milieu.

 

Startgesprekken
Dinsdag 14 en donderdag 16 september vinden op school startgesprekken plaats met de ouders van de leerlingen van groep 4 t/m 8. De leerlingen van groep 6, 7 en 8 mogen bij het gesprek aanwezig zijn. Tijdens het gesprek kunnen ouders en leerkracht kennis maken met elkaar. Er kan worden besproken waar de focus op ligt in het nieuwe schooljaar en waar de leerling hulp of extra aandacht nodig heeft.

 

Schoolgesprek.nl
Let op: donderdag 9 september ontvangen ouders van de leerlingen van groep 4 t/m 8 een mail van: schoolgesprek.nl. Hiermee kan het startgesprek worden gepland. Ouders met meer kinderen in groep 4 t/m 8 ontvangen deze mail al op woensdag 8 september. Plan meteen uw gesprek in, u heeft hiervoor de tijd tot en met zondagavond 12 september 22u. Voor het gesprek wordt 15 min. Uitgetrokken.

Gesprekken in groep 8
In groep 8 is er behalve het startgesprek in september, een contactgesprek in november en een adviesgesprek in februari. Deze datum wordt later vastgesteld.

 

Overzicht gesprekken met ouders
De gespreksmomenten verschillen per leerjaar.
Hieronder ziet u in een schema wanneer de gesprekken plaatsvinden.

 

Kijkavond
Op dinsdag 28 september zijn de ouders van peuters, kleuters en groep 3 welkom op de kijkavond. Hier krijgt u nog nader bericht over.

 

Soort gesprek

maand

Welke groep

Leerling aanwezig

 

 

 

 

kijkavond

september

PeuterTijd, groep 1-2-3

PeuterTijd, groep 1-2-3

startgesprek

september

4 t/m 8

groep 6-7-8

contactgesprek

december

1-2, 3 en 8

groep 8

Contactgesprek

begin februari

4 t/m 7

groep 7

contactgesprek

maart

1-2 en 3

-

Contactgesprek

juli

2 t/m 7

groep 7

adviesgesprek

februari

8

Groep 8

 

 

Klasbord
Ouders van groep 1 t/m 8 ontvangen volgende week een brief met een inlogcode voor de app Klasbord. Via Klasbord wordt u op de hoogte gehouden van het nieuws uit de klas.

 

Schoolreis
De datum van de schoolreizen is veranderd van 1 oktober naar 4 oktober.
Op maandag 4 oktober gaan de groepen 3, 4 en 4-5 met de bus op schoolreis naar Plaswijck Park in Rotterdam. Groep 6 en 7 gaan die dag met de bus naar het Prehistorisch dorp in Eindhoven. Komende week ontvang u meer informatie over de schoolreis. Houd vast rekening met de kosten van €25,- per kind.

Kalender 2021-2022
Op de website: www.sterrendonk.nl/ kalender vindt u belangrijke data, zoals vrije dagen en vakanties. In de bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u de digitale kalender. Deze is op papier meegegeven aan het eind van het vorig schooljaar. Mocht u er geen hebben gekregen, stuur een mail naar info@sterrendonk.nl. We zorgen dan dat u er een ontvangt.

 

 

 

Terug