Sterrennieuws

4 oktober 2021

 

Kinderboekenweek
Woensdag 6 oktober begint de Kinderboekenweek. Het thema is: “Worden wat je wil.” Let op: De kinderen mogen die dag allemaal als een bepaald beroep verkleed naar school komen. We hopen veel verschillende beroepen te zien bij de kinderen deze dag.

Feestelijke opening Kinderboekenweek
We starten die dag met een feestelijke opening van de Kinderboekenweek in de aula. Het lied “Worden wat je wil” is in de klassen al goed geoefend. Er verschijnt nog een speciale nieuwsbrief over de Kinderboekenweek.
 

Sterrenshow groep 8
Groep 8 heeft op vrijdag 1 oktober een Sterrenshow opgevoerd voor de groepen 3 t/m 5. Voor het eerst in anderhalf jaar konden we dit weer organiseren. Groep 3 t/m 5 mocht als publiek aanwezig zijn. Het was een perfect uitgevoerde show rondom het thema: de Boekenbus. Knap gedaan groep 8, dit belooft wat voor de musical eind dit schooljaar!

 

Jaarvergadering OR/ MR
Op dinsdagavond 5 oktober vindt de jaarvergadering van de OR en MR plaats in de aula van de school. De avond start om 19.30 en is, na aanmelding, toegankelijk voor belangstellende ouders. Hieronder ziet u de agenda. In de volgende nieuwsbrief leest u welke leden zijn afgetreden en stellen we de nieuwe OR en MR leden aan u voor. Het is verheugend om te zien hoeveel nieuwe mensen dit jaar belangstelling hebben getoond!

 

Agenda jaarvergadering:
*Jaarverslag OR en MR 2020-2021
*Financieel verslag OR 2020-2021
*Voorlopige begroting OR 2021-2022
*Aftredende leden MR en OR
*Nieuwe leden OR en MR
*Rondvraag en sluiting

 

Vrijwillige ouderbijdrage
Sinds 1 augustus 2021 is er in Nederland nieuwe wetgeving t.a.v. de vrijwillige bijdrage die scholen aan ouders vragen. Als gevolg van deze wet mogen leerlingen, waarvan de ouders de vrijwillige bijdrage niet betalen, nooit meer worden buitengesloten van activiteiten die door de school georganiseerd worden. Op onze school hebben wij nooit leerlingen buitengesloten wanneer ouders niet betaalden.

 

Wat verandert er m.b.t. de ouderbijdrage?
De bijdragen voor alle activiteiten moet op vrijwillige basis plaatsvinden, dit geldt zowel voor de ouderbijdrage voor de ouderraad, als voor de schoolreizen en schoolkamp Voorheen was de bijdrage voor de schoolreis en het schoolkamp op onze school niet op vrijwillige basis. 
 

Stichting Leergeld
De Stichting Leergeld ondersteunt ouders met een krappe beurs op financieel gebied. Zij betalen voor een deel de kosten voor schoolgaande kinderen in een gezin. Het geldt vanaf 1 augustus 2021 niet meer voor extra activiteiten van de scholen. Wilt u weten welke kosten de Stichting Leergeld wel voor u kan meefinancieren? Informeer bij : https://www.leergeldwbo.nl

 

Schoolkostenbeleid
In de nieuwe wet staat beschreven dat er “schoolkostenbeleid” moet worden beschreven. Onze school gaat daar samen met de MR mee aan de slag. De oudergeleding van de Medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op dit beleid. Pas nadat dit beleid is vastgesteld zult u een vraag ontvangen van de ouderraad of u de vrijwillige bijdrage wilt betalen, waarmee de diverse activiteiten voor de kinderen worden gefinancierd. In het schoolkostenbeleid zal de hoogte van het bedrag worden beschreven, Via de nieuwsbrief houden we u op de hoogte.

 

Watertap geopend
Op woensdag 22 september heeft wethouden Piena de watertap aan de Sterrenlaan officieel geopend. Alle leerlingen waren er getuige van. Het waterlied is gezongen en er is geproost met flesjes heerlijk helder drinkwater! Steeds meer kinderen brengen gewoon water mee naar school als dorstlesser. Een verstandige keuze. In het weekblad Oosterhout stond een mooi verslagje van deze gebeurtenis.

 

Boom gekapt
Vorige week heeft de gemeente een dode naaldboom gerooid die op het schoolplein stond. De boom is enkele jaren geleden helaas beschadigd geraakt, tijdens het plaatsen van het noodgebouw. Het kappen van de boom was boor de kleuters een interessante en spannende gebeurtenis. Van de stam zijn zitstammen gezaagd, die nu als een leuk speelobject dienen.

 

Schoolreis groep 3 t/m 7
Vanochtend zijn de groepen 3 t/m 5 op schoolreis gegaan naar Plaswijckpark in Rotterdam. Het belooft een gezellige dag te worden in dit fantastische park! De groepen 6 en 7 duiken de geschiedenis in, in het Prehistorisch dorp in Eindhoven. In de volgende nieuwsbrief leest u een verslag van de schoolreizen.

 

Groene voetstappen
Vorige week hebben we de actie: “Groene voetstappen” gehouden. Het is een actie waarbij we ouders vragen hun kinderen zoveel mogelijk op een gezonde, milieubewuste manier naar school te laten komen. Te voet, met de fiets, met de step of met skates. In de klassen hebben we geturfd of dat is gelukt. De uitslag volgt nog. Uiteraard is het fijn wanneer u het hele schooljaar denkt aan de groene voetstappen.


Excursies
Gelukkig mogen we dit schooljaar weer met de klassen op excursie. Deze week gaat dat meteen al gebeuren. Groep 7 brengt op donderdag 7 oktober een bezoek aan de IJzertijdboerderij in Dongen. Groep 3 is op vrijdag 8 oktober uitgenodigd bij de brandweerkazerne. Ouders worden hierover ingelicht via Klasbord.

 

Beslisboom corona
In de bijlage vindt u de nieuwste beslisboom. Hierin kunt u de stappen doorlopen wanneer uw kind corona gerelateerde klachten heeft. Bij een ziekmelding zal de conciërge navraag doen naar de aard van de klachten. Dit om eventuele verspreiding van het virus tegen te gaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug