Sterrennieuws

5 juli 2021

 

Contactgesprekken groep 2 t/m 7
Op dinsdag 13 en donderdag 15 juli worden de contactgesprekken gehouden voor ouder/ verzorgers van kinderen in groep 2 t/m 7. De gesprekken mogen weer op school plaats vinden. U ontvangt een mail van schoolgesprek.nl.

 

 

Plan zelf het oudergesprek

Ouders met meerdere kinderen op school kunnen vanaf dinsdag 6 juli 9.00u inplannen, overige ouders vanaf woensdag 7 juli 9.00u . U heeft t/m zondag 11 juli 22.00u de tijd om uw kind(eren) in te plannen. Na dit tijdstip heeft u geen keuze meer en wordt uw gesprek automatisch ingepland.

 

 

Geen gesprek groep 1 en 8
De contactgesprekken gelden niet voor groep 1 en groep 8. Met ouders waarmee onlangs een gesprek is geweest rondom begeleiding en extra zorg, wordt ook geen gesprek meer ingepland.

Kalender 2021-2022
In de bijlage vindt u de ouderkalender voor het schooljaar 2021-2022. Hierop staan de vakanties. Vrije dagen, studiedagen en vrije dagen voor groep 1-2 aangegeven. Aan het eind van dit schooljaar staan alle data ook op onze website aangegeven.

 

Schoolfotograaf
|Op maandag 12 juli komt de schoolfotograaf even terug om kinderen te fotograferen die ziek waren op 22 juni.

 

Baby juf Margriet geboren
Op 17 juni is Sam geboren! Zoontje van juf Margriet en Tomas, broertje van Jop. We wensen hen veel geluk samen!

 

 

Baby juf Nieke geboren
Op 3 juli is Duuk geboren! Zoontje van juf Nieke en Joey, broertje van Boris. We wensen hen ook veel geluk samen!

 

Kennismaken nieuwe klas
Op vrijdag 23 juli gaan de leerlingen kennismaken met de nieuwe klas en leerkracht(en). Bij de kleuters gebeurt dit van 10.45u tot 11.45u. Nieuwe kleuters worden om 10.45u verwacht; ouders mogen even mee naar binnen. Bij groep 3 t/m 8 organiseren we de kennismaking van 10.30u tot 12.00u. Nieuwe leerlingen mogen om 10.30u komen. Ouders kunnen even mee naar binnen.

 

Oproep ouderlid MR
In de MR komt vanaf 1 oktober 2021 een plaats vrij voor een ouderlid, met als taak secretaris. De MR bestaat uit drie teamleden en drie ouders. De MR komt zes keer per schooljaar
’s avonds bij elkaar en praat over schoolbeleid. De MR heeft bij beleidszaken adviesrecht of instemmingsrecht. Het secretariaat bestaat voornamelijk uit het verzorgen van de notulen en het schrijven van het jaarverslag. Heeft u interesse? Meld u aan als kandidaat bij
Ine Vermeltfoort, of bij Mirjam Bokhorst, leerkracht groep 3-4, zij is voorzitter van de MR.

 

Oproep leden ouderraad
In de ouderraad komen verschillende plaatsen vrij. Het afgelopen schooljaar heeft het werk van de OR op een laag pitje gestaan vanwege corona en de schoolsluiting. Het komend schooljaar worden, naar verwachting, alle activiteiten weer opgestart. Lijkt het u leuk om mee te helpen om verschillende leuke activiteiten voor de kinderen te organiseren, zoals het Sterrenfeest, Sinterklaas, kerst, carnaval? U kunt meer informatie inwinnen of zich aanmelden bij Anita of Natasja of bij de voorzitter van de OR, Joyce op den Brouw.

 

Schooltijden 23 juli
Vrijdag 23 juli is de laatste schooldag van dit schooljaar. De school begint op de normale tijd, om 8.30u. We zijn die middag een uurtje eerder uit, om 13.45u. Er is gewoon middagpauze met lunch.

 

Sterrenfeest 9 juli
Op vrijdag 9 juli a.s. vieren we het Sterrenfeest op het grasveld voor de school. Voor de onderbouw hebben zich veel ouders aangemeld, hartelijk dank daarvoor! Voor groep 3 t/m 7 kunnen we nog wel wat hulp gebruiken. Tijdsblok 2: 10.35u-12.05u groepen 3 t/m 5 Tijdsblok 3: 13.00u-14.30u groepen 6 t/m 8U kunt zich aanmelden door het sturen van een mail naar: info@sterrendonk.nl

 

Terug