Sterrennieuws

30 april 2021

Afscheid juf Annette, Nieuwe beslisboom coronaklachten bij kinderen, Tevredenheidsonderzoeken, Resultaten tevredenheidsonderzoeken, Juf Ilona op tv, meivakantie. Lees verder
 

16 april 2021

Koningsspelen, Sportieve oranje kleding, Eigen Koningsontbijt, Openingslied en programma, Koningsspelen kleuters, Koningsspelen groep 3 t/m 8, Week 17 geen schoolfruit, PeuterTijd, MR vergadering 20 april, Vervanging leerkrachten, 26 en 27 april vrij, Cito eindtoets groep 8, BSO weer open. Lees verder
 

15 april 2021 Beslisboom corona kinderen

Beslisboom Boink corona bij kinderen 0 jaar t/m groep 8 Lees verder
 

9 april 2021

Tevredenheidsonderzoek ouders, Tevredenheidsonderzoek groep 6 7 8, Scholen op de kaart, Kanvas vragenlijst kanjertraining, Thema's studiedagen, Anne Frankproject. Lees verder
 

2 april 2021

Prepensioen juf Annette, Aanstelling Janita R, Studiedag 6 april, Evaluatie schoolresultaten, Ambitieniveau, Expliciete Directe Instructie, Inhaal- en ondersteuningsprogramma groep 1-2-3-6 en 7, Inhaal- en ondersteuningsprogramma groep 4 en 5, Nationaal Programma Onderwijs, Plan Nationaal Programma Onderwijs, Thema VErkeer Voorschool. Lees verder
 

19 maart 2021

De week van de lentekriebels, Gastles LHTB groep 7 en 8, Contactgesprekken groep 3 via TEAMS, Boomplantdag, Tomatentuintjes, Theaterworkshop groep 5, Theater Artemis, Les Bureau HALT over digipesten, Geen gebuikelihjke BSO, Reservekleding, thuiswerken voor groep 3 t/m 8, Dagopeningen. Lees verder
 

5 maart 2021

Contactgesprekken groep 1-2 via TEAMS, Contactgesprekken groep 3 via TEAMS, Afscheid juf Mary van groep 1-2A, Juf Elke weer terug, Inhaal- en ondersteuningsprogramma's, Ondersteuningsprogramma groep 1-2, Ondersteuningsprogramma groep 3 en 7, PeuterTijd! Voorschool van 2,5 naar 4 uur per dagdeel, Programma PeuterTijd, Peuters lunchen op school, Pedagogisch professionals, Wethouder plant appelboom, Van bloesem tot appel, Traktaties, Toetsen LVS, Landelijke opschoondag, Schone schoolomgeving. Lees verder
 

25 februari 2021

Afvalhelden gemeente Oosterhout, Aanmelden leerlingen schooljaar 2021-2022, Schoolfruit op woensdag, donderdag en vrijdag, Ouderhulp schoolfruit, Tonnie en Kee in Keutelree groep 4, Nascholing Kanjertraining. Lees verder
 

8 februari 2021

Weer naar school, Verkoudheidsklachten, Warme kleding, Lieke stelt zich voor, Schoolfruit, Voetbaltraining groep 4, 5 en 6, Leuke activiteiten op vrijdagochtend 12 februari, vrijdagmiddag 12 februari vrij. Lees verder
 

7 februari 2021 Beslisboom corona kinderen

Beslisboom Boink kinderen 0 jaar t/m groep 8 thuisblijven en testen i.v.m. corona. Lees verder
 

7 februari 2021 Brief OBS Sterrendonk opening school

Brief ouders OBS Sterrendonk start fysiek onderwijs vanaf 8 februari 2021 Lees verder
 

5 februari 2021 Brief Delta Onderwijs opening scholen

Brief Delta Onderwijs opening scholen vanaf 8 februari 2021 Lees verder
 

27 januari 2021

Afscheid van OBS Sterrendonk, Afscheid Lia, Thuiswerkprogramma en noodopvang, Online lessen in groep 3 en 4, Mooie werkstukken, Rapporten groep 4 t/m 8, Leerlingvolgsysteem, Rapport groep 8, Ophalen rapporten groep 4 t/m 8, Contactgesprekken met TEAMS, Bibliotheek Theek 5. Lees verder
 

20 januari 2021

In memoriam juf Marie-José, Studiedag 27 januari, Nationale Voorleesdagen, Het belang van voorlezen, Prentenboek van het jaar, Digitale prentenboeken voor peuters en kleuters, Oefenen met lezen, Luisterboeken, Thuiswerken, Waardering voor ouders, Ontwikkeling op ICT gebied, Chromebooks, Snappet, MILOO, Onderwerpen studiedag, Noodopvang, Watertappunt. Lees verder
 

4 januari 2021 Juf Marie José overleden

Bericht overlijden juf Marie-José. Lees verder