Brabants Verkeersveiligheids Label (BVL)

Onze school bezit het Brabants Verkeersveiligheids Label, een certificering die bewijst dat de school zich voortdurend bezig houdt met verkeersveiligheidsbeleid en educatie.


Kenmerken van een BVL school zijn:

* Verkeerseducatie is verankerd in het schoolbeleid.
* De school maakt deel uit van een bovenschoolse verkeerswerkgroep vanuit de gemeente.
*De school heeft een werkgroep verkeer met ouders en teamleden.


*In alle groepen wordt verkeersles gegeven.
In groep 1 en 2 met verkeersprojecten, in groep 3 t/m 8 met de digitale methode: "Lets go!"


*E is aandacht voor praktische verkeerseducatie:                           
-oefenen op het schoolplein,
-oefenen met oversteken,
-met de fiets op excursie,
-het praktisch verkeersexamen in groep 7.


*Er is aandacht voor een verkeersveilige schoolomgeving:              
-De school heeft contact met de gemeente m.b.t. evenuele onveilige verkeerssituaties.
-De gemeente heeft in overleg met de school de Sterrenlaan, waaraan de school staat, gereconstrueerd en verkeersluw gemaakt.
-De werkgroep verkeer bespreekt verkeersknelpunten en zoekt een oplossing.


*Ouders worden betrokken bij een verkeersveilige schoolomgeving:
-De MR bespreekt het onderwerp verkeersveiligheid rondom de school.
-De school informeert ouders over verkeersveiligheid via de nieuwsbrief.