Aanmelden

Indien u informatie wenst over de voorschool en of basisschool Sterrendonk, kunt u een afspraak maken met de directeur. U kunt zich dan, in een persoonlijk gesprek, uitgebreid laten informeren over het onderwijs, u wordt rondgeleid door de school en u ontvangt een informatiepakket. Neem contact met ons op.
 

Aanmelding basisschool
Bij aanmelding wordt een intakegesprek gehouden, waarbij enerzijds de ouders de school informeren over de ontwikkeling van het kind, en de gezinssituatie en anderzijds de directeur informatie geeft over de uitgangspunten van de school. Indien er specifieke ondersteuning nodig is kan de Intern begeleider aanwezig zijn bij het gesprek. Bij inschrijving schaart u zich achter het beleid van de school zoals in deze gids is beschreven.

 

Aanmelding voorschool
Ook voor aanmelding voor de voorschool kunt u een afspraak maken met de directeur. U bent welkom om een keer te komen kijken terwijl de peutergroep aanwezig is. Peuters voor de voorschool kunnen worden aangemeld vanaf 18 maanden. Het is voor ons, in verband met de planning, erg fijn als we ruim van tevoren weten op hoeveel peuters we kunnen rekenen. Tijdens het gesprek ontvangt u een digitale link waarmee u uw peuter kunt inschrijven bij Delta voorschool, locatie Sterrendonk.  Kinderen worden geplaatst vanaf 2,5 jaar, mits er ruimte is op de groep. Indien de groepen vol zijn, werken we met een wachtlijst, op volgorde van aanmelding. Nadat u een planningsvoorstel heeft ontvangen van Delta voorschool nemen de pedagogisch professionals van de voorschool contact met u op, vlak voordat uw peuter instroomt.