Ouderbetrokkenheid

Wij zijn onze website aan het updaten. Binnenkort zal deze pagina meer informatie bevatten.

We zien u graag snel online terug of maak ik een afspraak voor een gesprek info@sterrendonk.nl.

Bedankt voor uw begrip.

 

Contact met ouders/ verzorgers
Een goed contact met de ouders vinden wij erg belangrijk.
Drie keer per schooljaar vindt er een contactgesprek plaats van een kwartier.
Hier wordt besproken hoe het gaat met een kind. De sociaal emotionele ontwikkeling, leerresultaten en de scores van het leerlingvolgsysteem komen aan bod. Daarnaast vinden we het van belang dat ouders en leerkrachten meteen contact met elkaar opnemen als er bijzonderheden, onduidelijkheden of vragen zijn. Dat verbetert het onderling vertrouwen en voorkomt misverstanden. Ca. eens per twee weken ontvangen ouders een digitale nieuwsbrief waarin allerlei actuele zaken staan. De nieuwsbrieven zijn ook op deze website te lezen.
Door de open, informele sfeer is de toegankelijkheid voor ouders op onze school groot, wat ook blijkt uit de ouderparticipatie bij een groot aantal activiteiten, dit in goed overleg met ouderraad en medezeggenschapsraad.