MR

De medezeggenschapsraad (MR) is een soort ondernemingsraad voor de school. Bij alle belangrijke beleidsbeslissingen is het advies of zelfs de instemming van de MR vereist. De MR bestaat op OBS Sterrendonk uit drie ouders en uit drie teamleden.


Samenstelling van de MR  in het schooljaar 2021-2022 en volgorde van aftreden:

Team          
Naam Functie             Lid sinds Aftredend            Email                                               Telefoon
Lieke Tukker lid 01-02-2021          31-01-2024    
Eske Fassaert lid 01-08-2020 30-07-2023    
Mirjam Bokhorst lid 01-08-2018 30-07-2023    
Ouders          
Gijs van Buitenen voorzitter 01-10-2020 01-10-2023 gvbuitenen@hotmail.com 06-18586570
Patricia Celi secretaris 01-10-2021 01-10-2024 MR@sterrendonk.nl  
Ronald Cloosterman lid 01-10-2021 01-10-2024    
 

 

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Wanneer u een vergadering wilt bijwonen, als toehoorder, dan kunt u dit melden bij de voorzitter van de MR. U bent van harte welkom. Vergaderdata vindt u eveneens op de website bij: kalender. Vergaderingen beginnen om 19.30u.

  • di 04-10-2022 Jaarvergadering met OR
  • di 15-11-2022
  • di 15-12-2022 
  • di 07-02-2023
  • di 04-04-2023
  • di 13-06-2023

Downloads:

 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR): 
De GMR is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van en voor alle 21 scholen van Delta-onderwijs. Samen met het bestuur van de stichting Delta-onderwijs stelt zij het beleid voor alle scholen vast. De GMR overlegt samen met het bestuur van Delta-onderwijs over bovenschoolse zaken die alle ouders, alle leerlingen en alle personeelsleden aangaan. U kunt hierbij denken aan de begroting voor Delta-onderwijs, het zorgplan voor alle leerlingen, het onderwijskansenbeleid, onderhoud van de scholen, personeelsbeleid, functiebeleid en identiteit. De GMR vergadert zes à zeven keer per jaar en verlangt van de leden een gezonde dosis betrokkenheid bij de scholen. Eens per jaar kunnen ouders en personeelsleden zich kandidaat stellen voor de GMR.
Meer informatie over de GMR vindt u op de website van Delta onderwijs: http://www.delta-onderwijs.nl/gmr.html