Voor- en naschoolse opvang - Schokio 2

 

Delta-onderwijs heeft een overeenkomst gesloten met Stichting Kinderopvang Oosterhout (SKO) om voor de Delta-basisscholen de buitenschoolse en vakantieopvang aan te bieden. SKO maakt momenteel gebruik van drie ruimtes: de aula, de speelzaal en het lokaal van PeuterTijd.

 

 

Na schooltijd worden de jongste kinderen door de pedagogisch medewerkers bij de klaslokalen opgehaald.
Openingstijden BSO: maandag t/m vrijdag van  07.00 – 18.30

 

 

Vakantieopvang:
In vakantieperiodes bieden wij dagopvang van 7.00-18.30. Dit kan al vanaf 8 dagen per jaar. http://www.kinderopvangoosterhout.nl/buitenschoolse-opvang/vakantieopvang
Tijdens de vakantieweken bieden we overkoepelende activiteiten aan. Dit zijn activiteiten die we leeftijdsgericht aanbieden. Je kan hierbij denken aan een bos dag, timmerdorp, kleding maken, mad science, 6-kamp, verschillende sportdagen enz. Klik maar eens op onderstaande link voor een impressie: http://www.kinderopvangoosterhout.nl/buitenschoolse-opvang/activiteiten

 

Mocht u interesse hebben in buitenschoolse opvang / vakantie opvang. Kijk dan  eens op de website van SKO of bel vrijblijvend met het centrale nummer van SKO: 0162-450322.
Klik hier om vrijblijvend een informatiepakket aan te vragen: http://www.kinderopvangoosterhout.nl/informatie/informatiepakket-aanvragen