Klachtenregeling

Onze leerlingen hebben recht op goed onderwijs en een veilige omgeving op school. We gaan pesten, seksuele intimidatie, agressie en geweld actief tegen. Ook besteden wij veel aandacht aan de kwaliteit van ons onderwijs en aan de communicatie met ouders.

 

Maakt u zich zorgen, bent u het ergens mee oneens, heeft u een conflict of hebt u het gevoel dat de veiligheid van uw kind in het geding is? Dan vinden wij het belangrijk dat we het gesprek met u aan kunnen gaan, zodat we er samen iets aan kunnen doen. U heeft hierin de volgende mogelijkheden.

1. Maak het bespreekbaar op school

Bespreek uw vraag, zorg of probleem in alle gevallen eerst op school, het liefst met de persoon waar het om gaat. Lukt dat niet, dan kunt u contact opnemen met de directeur.

2. De vertrouwenscontactpersoon van de school

Is het niet mogelijk of wenselijk om uw problemen in de eerste lijn op te lossen, dan kunt u of uw kind contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon van onze school Eske Fassaert (eske.fassaert@sterrendonk.nl). Deze biedt u een luisterend oor, gaat vertrouwelijk met de informatie om en denkt met u mee in de te nemen stappen.

3. De externe vertrouwenspersoon

Heeft u een melding die u niet op school of met de interne vertrouwenspersoon van school wilt of kunt bespreken? Dan kunt u contact opnemen met onze onafhankelijke externe vertrouwenspersonen. De externe vertrouwenspersonen zijn Eefje van Antwerpen, eefjevanantwerpen@vertrouwenswerk.nl 06-28636387) en Roy Ploegmakers, royploegmakers@vertrouwenswerk.nl 06-48088774.
Ook zij luisteren naar uw verhaal, gaan vertrouwelijk met de informatie om en denken met u mee in de te nemen vervolgstappen. De eerste insteek is vaak om het gesprek met de betrokkenen op school weer aan te gaan, zodat we er samen uit kunnen komen. De vertrouwenspersoon kan u begeleiden in deze gesprekken. Kijk voor meer informatie op de site www.vertrouwenswerk.nl.

 

De klachtenregeling

Heeft u het idee dat uw melding op school niet goed is afgehandeld en wilt u een klacht indienen, dan kan de interne vertrouwenspersoon van de school of de externe vertrouwenspersoon u hierin begeleiden. De klachtenregeling van de stichting treft u hier.

Meld-, overleg- en aangifteplicht voor het onderwijs

Als er sprake is van een vermoeden van een zedenmisdrijf door een volwassene op school jegens een minderjarige leerling is het personeel wettelijk verplicht dit te melden bij het bestuur. Het bestuur moet dit melden bij de vertrouwensinspectie en wordt eventueel verplicht om aangifte te doen van een mogelijk zedenmisdrijf bij politie/justitie (Meld-, overleg- en Aangifteplicht voor het Onderwijs 1999).