Kanjertraining

OBS Sterrendonk is gecertificeerd Kanjerschool en in elke groep wordt "Kanjertraining"  gegeven. Al onze leerkrachten volgen de scholing voor Kanjerleerkracht. De Kanjertraining werkt des te beter wanneer school, opvang en ouders met elkaar samen kunnen werken en éen lijn trekken al het gaat om het hanteren van gedragsregels. De basis is vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect. Alle groepen op de basisschool en de BSO werken hieraan. 

 


 

Wat is het doel van de Kanjertraining?
De Kanjertraining geeft kinderen handvatten voor sociale situaties. Kinderen kunnen zichzelf zijn zonder gepest of uitgelachen te worden. Er wordt een positieve sfeer in de groep gehandhaafd of gecreëerd.

 

De uitgangspunten:

 • Hier ben ik
 • Het is goed dat ik er ben
 • Ik ben te vertrouwen
 • Ik help
 • Ik speel niet de baas
 • Ik lach niet uit
 • Doet iemand expres naar, dan denk ik: Bekijk het maar!
 • Ik gedraag mij als een Kanjer, want ik ben een Kanjer!

 

 

Wat leren kinderen bij de Kanjertraining?

 • Jezelf voorstellen/ presenteren
 • Iets aardigs zeggen
 • Met gevoelens van jezelf en de ander kunnen omgaan
 • Een compliment geven en ontvangen
 • Ja en nee kunnen zeggen
 • Ja als je iets prettig vindt en nee als je iets vervelend vindt
 • Je mening durven geven zonder iemand te kwetsen
 • Een ander durven vertrouwen en zelf te vertrouwen zijn
 • Samenwerken
 • Vriendschappen onderhouden
 • Vragen stellen, belangstelling tonen
 • Proberen de ander te begrijpen
 • Kritiek durven geven en ontvangen
 • Zelfvertrouwen/ zelfrespect krijgen
 • Leren stoppen met treiteren
 • Uit een slachtofferrol stappen

 

De vier gedragstypen in de Kanjertraining
Kinderen gedragen zich verschillend in bepaalde situaties. De meeste kinderen zijn te vertrouwen. Ze zijn vriendelijk, behulpzaam, en op een leuke manier grappig of stoer. Maar het kan ook doorslaan. Dan gedragen kinderen zich te meegaand uit angst, lachen elkaar uit, of doen vervelend stoer. Aan de jongste kinderen wordt het als volgt uitgelegd:

 

De tijger (witte pet)
is zichzelf, te vertrouwen, vriendelijk, behulpzaam en op een leuke manier grappig en stoer.

Het konijn (gele pet)
doet zielig, trekt zich terug en is bang.

Het aapje (rode pet)
lacht uit, loopt mee, doet als een uitslover en maakt theater.

De vlerk (blauwe pet)
daagt uit, pest, zoekt ruzie, speelt de baas. 

Wat doe je als iemand je lastig valt of pest?