Gezonde school

Onze school is gezond!
In januari 2020 hebben wij opnieuw het vignet "Gezonde school behaald" met twee themacertificaten: "Gezonde voeding" en "Sport en bewegen". Met het vignet Gezonde school 2020-2023 laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat! Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat, en hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval. Gezonde school is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde school? Kijk dan op www.gezondeschool.nl


 

Themacertificaat "Gezonde voeding."
Onze school heeft speciaal aandacht voor gezonde voeding. Welk beleid we daarvoor voeren en de activiteiten die we daarvoor inzetten kunt u lezen in het:
Beleid gezonde voeding  OBS Sterrendonk.

 

Fruit- en groentetips voor ouders/ verzorgers
Klik op de link voor de tips.

 

Gezonde drankjes voor kinderen
Klik op de link voor tips

 

Trakteren op school
Klik op de link voor trakteren PeuterTijd
Klik op de link voor trakteren basisschool


 

We melden ons jaarlijks aan voor de actie Schoolfruit van de EU en hopen te worden ingeloot.


Fruit is lekker en gezond!

Ook de OR zorgt voor een gezonde traktatie.


Themacertificaat "Sport en bewegen".
We besteden ruime aandacht aan sport en bewegen. De kleutergroepen spelen twee- tot driemaal per dag buiten. De andere groepen hebben een kleine pauze van een kwartier in de ochtend en een grote pauze van een half uur tussen de middag. De leerlingen van  groep 3 gaan 's middags ook nog een kwartiertje naar buiten. Bij lichte regenval gaan we naar buiten. Bij zware regenval blijven we binnen. 

 

Vakleerkrachten gymles
Alle groepen, van voorschool t/m groep 8 krijgen twee gymlessen per week van een sportleraar. Deze docenten zijn gedetacheerd vanuit MOOVE. In de zomer kan er eventueel buiten worden gesport.

Gymles buiten in de zomer, door sportleraar van Moove.