OR

De ouderraad houdt zich bezig met:

  • allerlei praktische zaken op school: het organiseren van feesten, zoals sinterklaas, kerst, carnaval, Sterrenfeest, afscheid groep 8
  • het beheren van de vrijwillige ouderbijdrage,
  • contact bevorderen tussen ouders en school. 

 

Heeft u belangstelling voor de OR?
Belangstellende ouders kunnen een keer een vergadering meedraaien.  De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar.

 
Samenstelling van de Ouderraad in het schooljaar 2022-2023 en de datum van aftreden:
naam functie lid sinds      aftredend      
Izabela Elsten voorzitter     1-10-2017      30-9-2023
Linda Roest penningmeester       1-10-2021 30-9-2024
Eva Bloot secretaris 1-10-2021 30-9-2024
Margriet Spierenburg   lid 1-10-2020 30-9-2023
Donny van Hoeven lid 1-10-2021 30-9-2024
Marcella van Gijn lid 1-10-2022 30-9-2025
Mariska Bazen lid 1-10-2022 30-9-2025
Zatiye Cetin lid 1-10-2022 30-9-2025
Marjolein Aggül lid 1-10-2022 30-9-2025

 

Klik op deze link voor het: Huishoudelijk Reglement Ouderraad
Klik op deze link voor: Taakomschrijving bestuur Ouderraad
klik op deze link voor: Schoolkostenbeleid
Klik op deze link voor het:  Jaarverslag 2021-2022