Schooltijden

De schooltijden zijn voor de leerlingen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag hetzelfde. We hanteren een aangepaste schooltijd voor kinderen die naar de dependance gaan, zodat er voldoende tijd is om te verplaatsen tussen de dependance en het hoofdgebouw. De jongste kleuters zijn bijna alle woensdagen vrij, de oudste kleuters komen gemiddeld om de week op woensdag naar school. Zij krijgen dan een specifiek aanbod waarbij de leervoorwaarden voor groep 3 centraal staan. Voor meer informatie over de vrije woensdagen verwijzen we u graag naar de jaarkalender en de schoolgids.

Schooltijden hoofdlocatie, Sterrenlaan
   Groep 1/2  Groep 3-4-5-7-8
 Maandag  8.30-14.45 uur  8.30-14.45 uur
 Dinsdag  8.30-14.45 uur  8.30-14.45 uur
 Woensdag

 8.30-12.55 uur

 alléén voor oudste kleuters en om de week (zie jaarkalender voor exacte dagen)

 8.30-12.15 uur
 Donderdag  8.30-14.45 uur  8.30-14.45 uur
 Vrijdag  8.30-14.45 uur  8.30-14.45 uur
      Iedere dag is de inloop van 8.20- 8.30 uur

 

Schooltijden dependance, Kruidenlaan
   Groep 6
 Maandag  8.15-14.30 uur
 Dinsdag  8.15-14.30 uur
 Woensdag

 8.15-12.00 uur

 Donderdag  8.15-14.30 uur
 Vrijdag  8.15-14.30 uur
   Iedere dag is de inloop van 8.10- 8.15 uur

 

De ochtendpauze voor groep 3 t/m 8 is van 10.15 tot 10.30 uur
De middagpauze voor groep 1 t/m 8 is van 12.00 tot 12.45 uur

 

Inloop

10 minuten voordat de lessen beginnen gaan de deuren open (op de dependance 5 minuten). Pedagogisch professionals van de voorschool en de leerkrachten van groep 1-2 vangen de leerlingen buiten op. De leerlingen van groep 3 t/m 8 mogen zelfstandig naar binnen lopen. De leerkracht begroet elk kind persoonlijk. Tijdens de inlooptijd kunnen kinderen even met elkaar of de leerkracht kletsen. Voor peuters en kleuters is er gelegenheid om te gaan spelen. Wanneer de zoemer gaat om 8.30u (om 8.15u op de dependance) verwachten wij dat alle leerlingen in de klas zijn. Ouders van leerlingen die voor het eerst naar school komen, mogen de eerste dagen even mee naar binnen lopen.

 

Welkom in het klaslokaal na schooltijd

Ouders zijn na schooltijd van harte welkom in het lokaal van hun kind. Kom gerust een kijkje nemen. Na schooltijd kan uw kind u alles laten zien en is er ook de mogelijkheid voor een praatje met de leerkracht.