Openbare identiteit

Openbare school
OBS Sterrendonk is een openbare school. Wij leren de leerlingen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Er wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen leerlingen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. De openbare school heeft aandacht voor én biedt ruimte aan iedere leerling én iedere leerkracht. Niet apart, maar samen. De openbare school maakt actief werk van de pluriformiteit die onze samenleving kenmerkt, gaat segregatie tegen, draagt bij aan de integratie en stimuleert democratisch burgerschap. In het openbaar onderwijs leren mensen van elkaar, door het actief verkennen van hun culturele, levensbeschouwelijke en economische achtergronden. 
 
De kernwaarden van het openbaar onderwijs zijn:
 
  • Gelijkwaardigheid

Op de openbare school is iedereen welkom. Hoeveel we ook van elkaar verschillen, iedereen heeft recht op een gelijke behandeling, een gelijke stem en gelijke kansen. Iedereen is evenveel waard.

  • Vrijheid

Op de openbare school kun je jezelf zijn en je eigen stem laten horen. Je leert zelfstandig en kritisch denken. Je neemt verantwoordelijkheid en houdt rekening met de vrijheid van de ander.

  • Ontmoeting

Op de openbare school leren we van elkaars verschillen. We zijn nieuwsgierig naar het verhaal van de ander. We dragen zorg voor elkaar en voor onze omgeving. Op school ontmoet je de hele wereld.

 

Communicatie
De communicatie dient in alle geledingen en op alle punten in hoge mate open en transparant te blijven, op basis van gelijkwaardigheid en respect voor elkaar. In het team en in de MR wordt jaarlijks terug en vooruit gekeken: “Komen de kenmerken van de openbare school voldoende (zichtbaar) uit de verf?” en “wat doen we concreet om de actieve pluriformiteit te behouden of te vergroten?”