Delta-onderwijs

 

 

Voor een goede toekomst heb je kansen nodig. Zorgen dat alle kinderen die krijgen, dat is onze missie. Dat doen we samen, vanuit kinderopvang, voorschool en onderwijs. Vanaf schooljaar 2024/2025 gaan we met elkaar verder als Delta. Door samen te staan voor kwaliteit, een doorgaande lijn en locaties waar het fijn werken is.

Onze school is onderdeel van Delta. In onze kindcentra begeleiden we kinderen in Oosterhout en omliggende dorpen, zodat we alle kinderen een vliegende start kunnen geven. Daarbij staan gelijke kansen voor onze kinderen centraal.

Op de scholen vind je veel verschillen. Dat koesteren we bij Delta. Op die manier is er in Oosterhout en omgeving, altijd een school die bij je kind(eren) en bij jou als ouder past. Overeenkomsten zijn er natuurlijk ook. Goed onderwijs en veel aandacht voor eigenheid, vertrouwen, ontwikkeling en verbinding vind je op al onze scholen. Voor de komende jaren hebben we de ambitie om onze onderwijskwaliteit stevig te borgen en om zelf ook veel van en met elkaar te leren.

Vanuit Delta krijgen scholen steun op het gebied van onderwijs en kwaliteit, personeelsbeleid, ICT, huisvesting, financiën en communicatie. Op die manier kunnen scholen zich vooral richten op goed onderwijs voor je kind(eren). We zoeken vanuit Delta actief de verbinding met onze omgeving, met de gemeente Oosterhout, gezondheids- en welzijnsinstellingen, het voortgezet onderwijs in de regio en andere organisaties en verenigingen in de buurt van onze scholen.

Jouw ervaringen, ideeën, meningen en bevindingen doen ertoe bij Delta. Daarom hechten we veel waarde aan medezeggenschap en aan je deelname aan de oudertevredenheidsonderzoeken die we uitzetten. Heb je vragen, opmerkingen of ideeën voor het onderwijs of de school van je kind(eren), dan is het vaak logisch om daarover contact op te nemen met de school. Heb je vragen of ideeën voor Delta, dan horen we die natuurlijk graag. Neem gerust contact op via secretariaat@stichtingdelta.nl.

Met vriendelijke groet,

College van Bestuur

Theo Lauwen en Niels Brans