Onze voorschool

Waarom naar de PeuterTijd?
De Voorschool bij Delta Onderwijs wordt PeuterTijd genoemd. Op de voorschool wordt de ontwikkeling van peuters zo optimaal mogelijk gestimuleerd en begeleid. Hiermee wordt een goede basis gelegd voor het basisonderwijs en wordt de kans vergroot op een succesvolle schoolloopbaan voor het kind.

 


Wat leren peuters bij PeuterTijd?
Op onze voorschool krijgen kinderen de ruimte om peuter te zijn. In hun eigen tempo kunnen zij de wereld om zich heen ontdekken.
We werken met het educatieve programma Peuterplein. Dit programma geeft op een speelse manier sturing aan de ontwikkeling van peuters en kleuters op het gebied van taal, de sociaal emotionele ontwikkeling, ruimtelijke ontwikkeling, zelfstandigheid en de motoriek. De voorschool en de kleutergroepen werken met dezelfde thema's (projecten) die dicht bij de belevingswereld staan van het jonge kind. Wanneer kinderen van onze voorschool doorstromen naar groep 1 van onze basisschool, verloopt de overgang dan ook zeer soepel. De kinderen herkennen namelijk het ritme, de rituelen en thema's.

Meer informatie leest u in ons pedagogisch beleidsplan


Samen spelen 
Op de voorschool leert de peuter met leeftijdgenootjes samen te spelen en op een prettige sociale manier met elkaar om te gaan. Zo leren ze speelgoed delen, op elkaar wachten, naar elkaar luisteren en elkaar helpen. De leidsters begeleiden de peuters bij het spel.

 

Deskundige pedagogisch professionals
Onze voorschool heeft twee vaste leidsters die beiden dagelijks aanwezig zijn.

 

 

Zelfstandigheid en zelfredzaamheid.
Vaak is het gaan naar de voorschool het eerste moment van loslaten voor de ouders en zelfstandigheid voor het kind. We vinden het erg belangrijk dat onze peuters zich thuis voelen op de voorschool. Ons voorschoollokaal is knus en veilig ingericht. Er is sprake van een rijke leeromgeving. De pedagogisch professionals prikkelen de nieuwgierigheid van de peuter en bieden de kinderen de gelegenheid om nieuwe dingen te ontdekken. We leren de peuters zelf materialen te kiezen en op te ruimen. Het lokaal is overzichtelijk ingedeeld en alles is voorzien van pictogrammen.

 

 

Hoe vaak mogen de peuters komen?
De peuters op onze voorschool mogen twee ochtenden komen, vanaf het moment dat ze 2,5 jaar zijn.
Er is Peuter-Tijd op maandag, dinsdag, woensdag en donderdagochtend van 8.30u tot 12.30uu.
Het wettelijk vastgestelde maximun aanatl peuters per dagdeel is 16. Zodoende kunnen de leidster voldoende aandacht besteden aan alle kinderen.
Ouders mogen zelf een keuze maken uit de combinatie van dagdelen, mits er plaatsen vrij zijn. Het betreft de combinatie maandag-woensdag, of dinsdag-donderdag.
U kunt uw peuter al aanmelden vanaf 1,5 jaar.

 

Wat is het verschil tussen kinderopvang en voorschool?
De doelstellingen van opvang en voorschool zijn verschillend. De nadruk van de voorschool ligt op educatie en een voorbereiding op de basisschool. De ontwikkeling van peuters wordt gevolgd met het observatiesysteem: "KIJK". Op de voorschool spelen kinderen samen met leeftijdgenootjes tussen de 2,5 en 4 jaar. De kinderopvang richt zich op kinderen tussen 0 en 4 jaar en de nadruk ligt daar op opvang en verzorging.                                                                                                                     

GGD controle
Jaarlijks voert de GGD een inspectiecontrole uit op de voorscholen van Delta onderwijs.
Inspectierapport februari 2022: klik op de link

 

VVE plaats
In bepaalde gevallen is het mogelijk om peuters 4 ochtenden te laten komen. Deze plaatsen worden VVE plaatsen genoemd (Voor- en vroegschoolse Educatie) en zijn gesubsidieerd door rijk en gemeente. Via een VVE plaats kan de ontwikkeling van de peuter een extra impuls krijgen. Dit is een gunst en geen verplichting. Het consultatiebureau bepaalt of een peuter in aanmerking komt voor VVE. Er zijn wel voorwaarden verbonden aan het verkrijgen van een VVE plaats. De directeur en/of intern begeleider kan u meer vertellen over deze mogelijkheid.


De kosten
De kosten voor ouders zijn inkomensafhankelijk. Dit is het gevolg van de harmonisatiewet, waarbij de wetgeving van de voorscholen gelijk is getrokken met die van de Kinderopvang. Een deel van de ouders heeft recht op kinderopvangtoeslag. Het gaat hierbij om tweeverdieners. Deze ouders ontvangen een contract van Delta voorschool waarmee de toeslag kan worden aangevraagd. Een ander deel van de ouders kan in aanmerking komen voor inkomensafhankelijke subsidie van de gemeente Oosterhout.  Klik op de Link: Ouderbijdrage  PeuterTijd Delta Voorschool

 

Informatie
U bent van harte welkom voor een informatief gesprek en een rondleiding door Marlies Groen in 't Woud, directeur. 0162-450332 of via: info@sterrendonk.nl    Klik op : infogids PeuterTijd