Sterrennieuws

10 maart 2022

 

Actie Nederland schoon
Op woensdag 16 maart doen we mee aan de actie Nederland schoon!
De kinderen gaan tussen 11 en 12u in groepen, onder begeleiding van hulpouders, de omgeving van de school vrij maken van zwerfafval. De kleuters zorgen dat het schoolplein netjes wordt. De activiteit past in het vakgebied “Goed burgerschap”. De gemeente levert hesjes, prikstokken, vuilniszakken en handschoenen. Uiteraard kunnen we veel hulpouders gebruiken. Na afloop bieden we u koffie of thee aan. Er komt een oproep via Klasbord.
 


 

Kinderstembureau op school
Wat spannend, de gemeenteraadsverkiezingen komen er weer aan! Gemeente Oosterhout wil tijdens dit feest van de democratie ook graag de jongste inwoners betrekken. De verkiezingen zijn dit jaar op 14, 15 en 16 maart. De gemeente brengt op 14 maart een “Kinderstembureau” naar onze school met echte stemhokjes, stembiljetten en stempotloden. De leerlingen van groep 6 t/m 8 mogen hier hun stem gaan uitbrengen. Kinderen op vroege leeftijd laten kennismaken met democratie draagt bij aan burgerschapsvorming.

Wij begrijpen dat kinderen niet gaan stemmen over woningbouw of groenvoorziening. Daarom heeft de gemeente  een leuke stelling bedacht voor kinderen. Misschien heb je er al wat over gehoord, maar er wordt een nieuw speeltoestel geopend in het Slotpark. De kinderen gaan stemmen voor welke smaak ijs ze willen. Want de gemeente gaat een leuke middag organiseren voor de kinderen bij het speeltoestel. En wat past er nu beter bij lekker ravotten in de speeltuin? IJs natuurlijk!

 

Burgemeester op bezoek
Daarnaast staat OBS Sterrendonk, onder voorbehoud, op de route van de burgemeester. Als er niets urgents tussenkomt zal de burgemeester ’s middags onze school bezoeken.

 

Ondersteuning technisch lezen

Vanaf deze week krijgt een aantal leerlingen uit groep 3, 4 en 5 extra leesondersteuning, naast het leesonderwijs in de klas. Tweemaal per week wordt het technisch lezen geoefend in kleine groepjes. Twee pedagogisch medewerkers/ onderwijsassistenten van SKO, Nikki en Sharona, leiden deze groepjes. Wanneer uw kind hiervoor in aanmerking komt, dan hoort u dit binnenkort van de leerkracht. We vinden het erg belangrijk dat het leesniveau bij alle kinderen in orde is. Lezen is de basis van alles! Elke dag thuis oefenen met hardop lezen is ook erg effectief voor leerlingen in deze groepen.

 

Ploeterklas
Gelukkig is deze week de ploeterklas weer van start gegaan. Na het vertrek van juf Paulien duurde het even voordat de vacature was ingevuld. Meester Wouter heeft nu het stokje van Paulien overgenomen. De ploeterklas is bestemd voor leerlingen met (zeer) hoge scores op de toetsen van het leerlingvolgsysteem. Het betreft leerlingen van groep 3 t/m 8 die extra uitdaging nodig hebben in het lesaanbod. Eens per week, op dinsdag worden zij in groepjes begeleid, in de ruimte van de Ploeterklas, aan de kant van het kleuterplein. Kleuters die een uitdagend aanbod nodig hebben krijgen dit van de eigen leerkracht in de klas.

 

Stagiaires
Sinds kort hebben we weer stagiaires op school. Het zijn derdejaars pabo studenten. We zijn blij met een nieuwe garde aankomend talent! Het onderwijs zit te springen om nieuwe leerkrachten. Derdejaars mogen ook, onder de verantwoordelijkheid van een andere leerkracht, een groep draaien, wanner daar behoefte aan is.  In de stukjes hieronder stellen de studenten zich voor.
 

Beste ouders,
Mijn naam is Valérie, ik ben 21 jaar oud en momenteel ben ik een derdejaars studente aan de PABO. Sinds begin februari loop ik rond op de Sterrendonk en heb ik al kennis kunnen maken met de leuke collega's, het onderwijs en de leerlingen. Vanwege het feit dat ik een derdejaars studente ben, heb ik aan het begin van dit schooljaar specifiek kunnen kiezen voor het lesgeven aan het 'jonge kind'. Door deze keuze, heb ik al een leuke week in groep 1/2C van Mireille meegedraaid en zal ik daar de komende periode ook te vinden zijn. Het helpen van leerlingen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen is een mooi doel en OBS Sterrendonk biedt een leuke omgeving met een fijn leerklimaat aan, waardoor ik met veel enthousiasme en zin naar de komende maanden uitkijk.


Beste ouders,
Mijn naam is Loes, ik ben 24 jaar en zit in het derde jaar van de Pabo aan Avans Hogeschool. Na een half jaar de minor Filosofie te hebben gevolgd, kijk ik er erg naar uit om komende maanden weer voor de klas te staan! Tijdens mijn eerste stageweek ben ik al van harte verwelkomd in groep 5 van juf Miriam en heb ik de kinderen verteld dat mijn hobby salsadansen is en dat ik in een huis woon met drie keukens en twee badkamers. Tijdens het spelletje zagen de kinderen dat eerder als een leugen dan een waarheid, maar in mijn studentenhuis is dat toch echt het geval! Als stagiaires zullen we ons met onze opdrachten richten op passend onderwijs, iets dat ook goed aansluit bij de visie van de school. Ik verwacht veel te leren op de Sterrendonk en kijk uit naar de komende tijd!
 


Beste ouders,

Ik ben Isabel en ik zit in mijn derde studiejaar van de Pabo. Het komende halfjaar mag ik bij jullie kinderen in de klas stage komen lopen. Het afgelopen halve jaar van de studie heb ik de minor gedrag afgerond. Tijdens deze stage ga ik me bezighouden met het algehele klassenbeeld en de leerbehoeften.
Buiten mijn studie werk ik bij een brasserie in Oosterhout, reis ik graag door binnen- en buitenland en besteed ik graag mijn tijd met vrienden en familie. Het is erg fijn dat ik in deze klas stage mag komen lopen en ik hoop dat ik veel van Mirjam, jullie kinderen en alle leerkrachten mag leren! Mocht u nog vragen hebben voor of over mij, ik ben verschillende weken aanwezig. Dan kunt u mij zeker aanspreken.
Groeten, Isabel

 

Theatervoorstelling groep 7 en 8 in de Bussel

Dinsdag 8 maart gingen groep 7 en groep 8 naar een theatervoorstelling genaamd ¨ Ik ga op reis, Pieter ¨ in theater de Bussel. De voorstelling gaat over 2 kinderen in de Tweede Wereld oorlog, het verhaal is gebaseerd op historische gebeurtenissen en speelt zich af in Rotterdam-Kralingen. Het was een mooi stuk waarbij een opa terugblikt samen met zijn kleindochter naar zijn jeugd. Na afloop hebben we allemaal een mooi boek ontvangen.
 

 

Samenvatting

Ik ga op reis.... “ gaat over een vriendschap van twee buurkinderen in de oorlog. Het verhaal speelt zich af in Rotterdam-Kralingen op nu nog bestaande locaties. Esther en Pieter Joods, respectievelijk Christelijk, zijn even oud, goed bevriend en raken thuis in elkaars zo andere wereld. Met bombardementen van Rotterdam, heel dichtbij, komt de oorlog hun leven binnen. Jodensterren, verraad, onderduiken, verzet en de hongerwinter volgen. Plotseling gaat Esther definitief op reis.....

Fay & Julia Ba
 

Dansles 'kunst' voor groep 1-2
Woensdag 9 maart kwam dansjuf Margot een dansles over 'kunst' aan ons verzorgen.
We begonnen de dansles met een korte warming- up waarbij we kunst in de lucht mochten maken met diverse lichaamsdelen. Hierna kregen we een schilderij van 'Piet Mondriaan' te zien, dit schilderij bestaat uit strakke lijnen. We hebben ook gekeken naar een schilderij met vloeiende lijnen.
Naar aanleiding van de twee verschillende schilderijen, leerden we hoe we vloeiende en strakke bewegingen moesten maken met ons lichaam. Maar ook wat de verschillen tussen vloeiende en strakke bewegingen zijn. En tot slot hoe je de bewegingen op het ritme van de muziek moet maken. Kortom het was een leerzame dansles, waarbij we kunst hebben gemaakt met ons eigen lichaam!
 

Lokaal groep 1D
Tot op heden deelde groep 1D het leslokaal met de BSO. Omdat de instroomgroep nu groter is geworden, hebben we, samen met SKO,  een ander oplossing gezocht. Het noodlokaal is vanaf heden uitsluitend in gebruik door groep 1D. De BSO maakt gebruik van het Voorschoollokaal  op momenten dat er geen Voorschool is.

 

Studiedag 11 maart
Vrijdag 11 maart is de school gesloten vanwege een studiedag van het team. Op de agenda staat de resultatenanalyse. We nemen daarbij de resultaten van het leerlingvolgsysteem onder de loep. Deze analyse wordt ook in de MR besproken.

 

Terug