Sterrennieuws

11 februari 2022


Carnavalsfeest vrijdag 25 februari
Op vrijdagochtend 25 februari vieren we een gezellig carnavalsfeest. We verwachten de kinderen die ochtend mooi verkleed op school. In verband met de beperkende maatregelen waar we nog mee te maken hebben, vieren we het feest in de eigen klas. De leerkracht organiseert, met behulp van de OR, een programma met feestelijke activiteiten. Te denken valt aan een bingo, knutselen, zingen, spelletjes. De ouderraad zorgt voor chips en iets te drinken. De kinderen mogen zelf ook nog drinken meebrengen. Fruit is niet nodig, i.v.m. het schoolfruit.

Vrijdagmiddag 25 februari vrij
Op vrijdag 25 februari is de school uit om 12.15u. ‘s Middags zijn we vrij, dan begint de carnavalsvakantie.


Bezoek prins Mienus en klein gevolg
Tijdens ons carnavalsfeest op vrijdagochtend 25 februari bezoekt Prins Mienus met zijn klein gevolg onze school. Het bezoek zal buiten plaatsvinden en naar verluid zal ook de jeugdhofkapel van de partij zijn. We zijn zeer verguld met dit bezoek, want dat geeft net een beetje extra sfeer. Hatsjekie dee!

Carnaval PeuterTijd
De peuters van de woensdaggroep mogen verkleed komen op woensdag 23 februari. De peuters van de donderdaggroep mogen verkleed komen op donderdag 24 februari. Op die ochtenden wordt bij PeuterTijd een leuk carnavalsfeestje gevierd. De peuters nemen die ochtend gewoon een lunch mee. De OR zorgt voor drinken en iets lekkers in de ochtendpauze.


Het belang van een voedzaam ontbijt.
Ieder schoolkind heeft dagelijks recht op een voedzaam ontbijt. Het ontbijt vormt de basis van een welbestede schooldag. Een kind dat de dag start met een voedzaam ontbijt zal beter kunnen opletten. Daardoor zullen de schoolresultaten zichtbaar verbeteren. Onze school doet mee aan het initiatief van het Nationaal Jeugd Ontbijt. Binnenkort kan ook jouw kind ’s morgens thuis ontbijten voordat het naar school gaat. Als jouw kind mee wil doen aan dit dagelijks -gratis- ontbijt geef dat dan door aan de Schoolleiding of nóg beter… vul het Aanmeldingsformulier in:

https://www.nationaaljeugdontbijt.nl/nl/aanmelden.html

Rijksmuseum
Eens in de twee jaar gaan we met de groepen 7 en 8 op excursie naar het Rijksmuseum in Amsterdam, met de bus.  Het museum verzorgt dan een fantastische, inspirerende rondleiding. In vogelvlucht laat men de kinderen een deel zien van de Nederlandse geschiedenis en cultuurhistorie. Jammer genoeg kon deze excursie twee jaar geleden i.v.m. coronabeperkingen niet door gaan. We zijn ontzettend blij dat er steeds weer meer mogelijk is. Een excursie als deze zien we als toegevoegde waarde bij het onderwijs op onze school.


Excursie Rijksmuseum
Dinsdag 7 feb kwamen we aan in het Rijksmuseum in Amsterdam. We mochten van sommige dingen die we tegenkwamen een tekening (bijvoorbeeld: een schip) maken. We wilden ook graag de Nachtwacht zien, maar die was in restauratie. Aan het einde van het leuke uitje mochten we van alle tekeningen die we hadden gemaakt een mooi eiland maken. Het mochten ook andere tekeningetjes zijn, als er maar een paar dingen van je blaadje in voorkwamen. Je mocht je eiland helemaal zelf bepalen, dus ook je naam van het eiland en hoe je schip heette, welk jaar het was en of je bewoners wilde.
Einde Verslaggevers: Nila & Nienke

Rijksmuseum

inleiding

8 februari ging groep 7 en 8 naar het rijkmuseum met de bus. We moesten 1,5 uur rijden in de bus. We mochten een lekker tussendoortje nemen.
 

 

Het Rijksmuseum

Eenmaal aangekomen in het museum, werd de klas in 2 groepen verdeeld. We kregen eerst de regels uitgelegd door onze begeleider. Daarna kregen we een papiertje, en we werden dus rondgeleid door het museum. Als we iets bijzonders zagen mochten we dat tekenen op het papiertje. We kregen informatie over de slavernij, over de geschiedenis van Brazilië en nog veel meer. Wat wel jammer was is dat we de Nachtwacht niet konden bekijken, want onderzoekers waren bezig om dat schilderij te onderzoeken.
 

 

Inkt

Eenmaal klaar met de rondleiding gingen we zelf inkt maken met kool uit China. We hebben inkt gemaakt met een bak water, je moest 10 druppels water op de inkt steen doen en dan in een lege bak 100 keer draaien met de steen. Uiteindelijk hadden we inkt. We kregen toen een papiertje met een leeg eiland. Elk eiland was uniek. En we mochten het eiland zelf ontwerpen met de inkt die we zelf hebben gemaakt en met de tekeningen die we tijdens de rondleiding hebben gemaakt. Je mocht je eiland een eigen naam geven. En je mocht ook je verhaal achter je eiland vertellen.

Terugreis.
Bij de terugreis mochten we onze lunch eten en toen we terug waren mochten we naar huis.
 

Monitor bibliotheek op school
Tijdens studiedagen werken de leerkrachten en intern begeleider in leerteams. Eén van de leerteams houdt zich dit jaar bezig met leespromotie. We willen graag het leesplezier van de leerlingen vergroten en er dus voor zorgen dat zij meer motivatie krijgen om boeken te gaan lezen. Hierdoor zullen zij meer gaan lezen, waardoor de leestechniek en het leesbegrip worden versterkt. Om dit te bereiken, wordt er een plan opgesteld door het leerteam. Binnenkort vullen de leerlingen en leerkrachten een vragenlijst in over leesplezier en leesbevordering (De monitor de bibliotheek op school). De uitkomsten zullen worden meegenomen in het plan dat het leerteam aan het schrijven is.
 

Juf Margriet weer terug
Volgende week gaat juf Margriet weer aan het werk als leerkracht van groep 6. Zij komt terug van Zwangerschaps- en ouderschapsverlof. Succes Margriet! Fijn dat je er weer bent!

Pabo studenten
Sinds deze week lopen drie studenten van Pabo Avans stage op onze school. Het betreft derdejaars studenten. Zij draaien mee met groep 1-2 C, groep 3 en groep 5.
In de volgende nieuwsbrief stellen zij zich voor.

Terug