Sterrennieuws

12 november 2021

 

EU Schoolfruitactie
Volgende week start de schoolfruitactie. Van 17 november 2021 t/m 22 april 2022 krijgen de kinderen op school drie stuks fruit en groente per leerling per week. Onze school doet als “Gezonde school” namelijk mee aan het EU Schoolfruit-en groenteprogramma. Ook zijn er lessen over fruit, groente en gezonde voeding. Verschillende ouders hebben zich aangemeld om te helpen met het schoonmaken, snijden en verdelen van het fruit. Waarvoor dank! Het fruit wordt vanaf volgende week uitgedeeld aan de kinderen op woensdag, donderdag en vrijdag. Op deze dagen brengen de kinderen dus zelf geen fruit mee naar school. Op maandag en dinsdag brengen de kinderen zelf fruit mee voor de kleine pauze.
 

 

Klasbord
Voor elke groep van onze school is de Klasbord app ingericht. Op Klasbord wordt door de leerkracht leuke, maar ook nuttige informatie gezet. Zo kan er worden vermeld wanneer een groep op excursie gaat, of wat leerlingen mee naar school moeten nemen. Het is belangrijk om deze app regelmatig te checken. De Klasbord app kunt u downloaden via de app store. Mocht u de inlogcode van de klas nog niet hebben, dan kunt u deze opvragen bij de leerkracht of via info@sterrendonk.nl

 

Duimpje geven bij Klasbord
Het is handig voor de leerkracht om te weten of ouders een belangrijk bericht hebben gelezen. Wilt u daarom bij urgente, belangrijke berichten, bijvoorbeeld over excursies, een duimpje zetten? De leerkracht ziet dan of het bericht bekend is bij de ouders. Bij voorbaat dank.
 

Notificaties Klasbord
Het is handig wanneer u een melding krijgt dat er een nieuw bericht op Klasbord staat. Daarvoor kunt u notificaties instellen. Dit werkt soms niet. In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u daarvoor een stappenplan. Dit stappenplan staat ook op de website bij “Sterrennieuws”.

 

 

Democracity
Groep 7 en 8 zijn deze week naar het gemeentehuis geweest voor het spel Democracity, een spel om het democratisch systeem in de gemeente te leren kennen. Hieronder een verslag van twee leerlingen uit groep 7.
We begonnen met het stemmen op 2 verschillende koekjes. Op een chocolade koekje en een speculaas koekje. En toen mochten we met de hele klas in een vergaderzaal zitten. En toen keken we een filmpje van de burgermeester van Oosterhout. Je had 4 rollen:
de
voorzitter, de secrataris en een partijlid en de woordvoerder. Toen moesten we voorzieningenkiezen die goed zijn voor Democracity. Daarna moesten we een partijnaam verzinnen en daarna een slogan verzinnen.
Daarna mochten we gebouwen pakken en moesten een top 5 maken van de gebouwen die het belangrijkst zijn.Toen gingen we stemmen voor het belangrijkste gebouw of mocht staan in democracity. Daarna hadden we pauze. En toen werd bekend welk koekje de meeste stemmen had en dat was het chocolade koekje. Daarna gingen we op de andere gebouwen stemmen. Toen kregen we een respectdoos voor in de klas. En toen gingen we weer naar school.
Daley L en Jaimy, groep 7


Natuurmuseum groep 6
Groep 6 is dinsdag op bezoek geweest in het Natuurmuseum in Tilburg.
We hebben veel geleerd over de natuur en veel opgezette dieren gezien.
We hebben ook veel geleerd over de dieren en opdrachten over de natuur.
We hebben ook een pubquiz gedaan in een kamer vol met lekker eten.
Het was helemaal niet ver, een klein half uurtje rijden met de auto. We hebben
daar ook gegeten in een bibliotheek.
We zijn naar de ijstijd geweest en hebben veel uitgestorven dieren gezien.
Op de tweede verdieping hebben we kaarten gekregen met magneten en opdrachten.
De antwoorden hiervan zaten allemaal verstopt in een kamer.
Het was een erg leuk uitje naar het Natuurmuseum.
Schrijvers: Nick en Sofie uit groep
6

 

 

Geslaagde bosdag Kleutergroepen

Op woensdag zijn we met alle kleutergroepen naar het bos bij Dorst gegaan. Grote dank aan alle ouders die in de gelegenheid waren om te kunnen rijden en mee te wandelen. We hebben ontzettend genoten! Zeker het droge en zonnige weer hielpen ons daar extra bij. Twee weken hebben we in de groepen en buiten bij school in de speeltuinen veel gespeeld, gewerkt, geknutseld, geleerd en gezongen over de herfst. Met een plaatjes-herfstbingo en een zakje in de hand zijn we op zoek gegaan naar o.a. blaadjes, takjes, eikels. We hebben gelopen, gerend, gespeeld in het zand, over boomstammen gelopen, hutten gezien, met takken gesjouwd….. . Voordat we naar school gingen smaakten ons fruit en drinken daarom extra lekker al zittend op een hele lange boomstam. Het was leuk, leerzaam en heel gezellig. Volgend jaar graag weer!

 

 

Miloo thuiswerken
Kinderen van groep 3 t/m 8 die thuis zijn vanwege quarantaine en niet ziek zijn werken thuis aan een programma. Leerlingen uit groep 3 en 4 krijgen een programma op papier. De leerkracht stemt met u af of iemand het programma kan komen ophalen. De leerlingen van groep 5 t/m 8 werken online via Miloo. De leerlingen weten zelf hoe dit werkt. Mochten ze het vergeten zijn dan kunt u de werkwijze vinden op de website onder het kopje : Thuiswerken. Hier staat een handleiding voor Miloo. Indien wenselijk kan op school een laptop worden geleend.

 

Dans- en dramadocent
Dit schooljaar krijgen alle klassen een aantal keer in het jaar les van een dans- en dramadocent. Juf Caroline geeft de lessen in de klas of in de speelzaal.Op vrijdag 5 november zijn groep 1,1-2 3 en 4 aan de beurt geweest. Het waren vrolijke lessen . De kinderen hebben er enorm van genoten. Foto’s en filmpjes zijn op Klasbord gezet.

 

Schoolkostenbeleid
De MR heeft onlangs het schoolkostenbeleid vastgesteld. Hierin staat beschreven welke vrijwillige ouderbijdragen gevraagd worden voor schoolreis of schoolkamp en ouderraad. In de nieuwsbrief van 4 oktober stond onterecht vermeld dat de school geen herinnering naar ouders mag sturen, omdat het gaat om vrijwillige bijdragen. Dit berustte op een misverstand. In de wetgeving staat daar niets over vermeld. Daarom is in het schoolkostenbeleid opgenomen dat er een herinnering wordt gestuurd naar ouders die de bijdrage (nog) niet hebben betaald. Zo stellen we ouders die graag willen betalen, maar het vergeten zijn, alsnog in staat om het bedrag over te maken. Het schoolkostenbeleid is te lezen op de website onder de kop: Organisatie/ MR.

 

Herinnering betaling schoolreis
In september zijn we, zoals u weet, met groep 3 t/m 7 op schoolreis geweest. Wanneer u vergeten bent om de vrijwillige ouderbijdrage van €25,- voor de schoolreis van uw kind te betalen en dit wel uw intentie was, dan vragen we u vriendelijk het bedrag alsnog over te maken naar: NL38 RABO 0139 9828 84 onder vermelding van de naam van uw kind, schoolreis 2021. We bedanken u hartelijk. Met uw bijdrage maakt u schoolreizen in de toekomst ook nog mogelijk.

 

 

Vrijwillige ouderbijdrage ouderraad
Deze week heeft u een mail en een brief ontvangen met het verzoek de vrijwillige ouderbijdrage aan de ouderraad te betalen van €35,- per leerling. Het bedrag is de afgelopen 10 jaar niet verhoogd. Als u de ouderraad kunt en wilt steunen helpt u ons de kinderen ook dit jaar te verrassen met bijvoorbeeld: het sinterklaasfeest, een kerst knutselochtend, kerstviering, een carnavalsfeest, gastlessen, kinderboekenschrijvers, speelgoed voor op het schoolplein, een afscheid van groep 8, het sterrenfeest en excursies. Bij de overboeking via de link in de mail kunt u geen gegevens noteren, zoals de naam en groep van uw kind. Aan de hand van de naam op de overboeking kunnen wij in de meeste gevallen zien van welke ouders de bijdrage afkomstig is.

 

Sinterklaas in het land
Dit weekend komt Sinterklaas aan in Nederland. Vol verwachting klopt ons hart….. Hoe we het feest op school gaan vieren hoort u de komende weken nog. Vanmiddag wordt de school in de sfeer gebracht van het feest.

 

Hulpouders
Er hebben zich, via de hulpouderrlijst, veel ouders gemeld om te helpen op school. Daar zijn we enorm blij mee! Voor elke taak hebben we in het team een coördinator. Dit teamlid benadert de ouders die zich voor een activiteit hebben aangemeld. Soms stuurt ook een ouder een groepje aan. Enkele hulpactiviteiten stellen we uit tot het voorjaar. Deze week zijn de ouder die helpen met het tekenen en schilderen op de ramen al aan de slag gegaan. Er komen fruitpoppetjes op de ramen, toepasselijk i.v.m. het schoolfruit.

 

Terug