Sterrennieuws

18 maart 2022

 

 

In de week van 21 t/m 25 maart besteden we in alle groepen aandacht aan de “Week van de lentekriebels”. Dit project is een initiatief van de GGD en de lessen gaan over seksuele en relationele vorming. De overheid heeft bepaald dat dit thema opgenomen moet zijn in het onderwijsaanbod. De leerkrachten houden in hun lessen rekening met wat past  bij de leeftijd en de belevingswereld van de kinderen. In de klassen is een thematafel ingericht met boeken over het onderwerp.  
https://www.seksuelevorming.nl/onderwijssoort/basisonderwijs/week-van-de-lentekriebels


Contactgesprekken groep 1 t/m 3
Op dinsdag 29 en donderdag 31 maart worden de contactgesprekken gehouden voor ouders, verzorgers van kinderen in groep 1 t/m 3. De gesprekken mogen weer op school plaats vinden. U ontvangt een mail van schoolgesprek.nl.


Plan zelf het oudergesprek
Ouders met meerdere kinderen op school kunnen vanaf dinsdag 22 maart 9.00u inplannen, overige ouders vanaf woensdag 23 maart 9.00u. U heeft t/m zondag 27 maart 21.00u de tijd om uw kind(eren) in te plannen. Na dit tijdstip heeft u geen keuze meer en wordt uw gesprek automatisch ingepland.


Contactgesprekken groep 1D
De gesprekken van groep 1D vinden, i.v.m. het beperkte aantal leerlingen, uitsluitend plaats op dinsdag 29 maart. De gesprekken zijn bestemd voor ouders waarvan het kind al enkele maanden op school zit. Bij kinderen die pas kort op school zitten, heeft onlangs een huisbezoek plaatsgevonden, of dit vindt binnenkort nog plaats.
 


Kinderstembureau op school
We gingen naar de aula, want de burgemeester kwam langs. We gingen stemmen voor een smaak ijs, voor de opening van de speeltuin in het park. Toen we in de aula aankwamen zagen we een soort stembureau. Terwijl we aan het wachten waren aan de tafel, bedachten we een paar vragen die we aan de burgemeester konden vragen.

Even later kwam de burgemeester binnen. Samen met een andere mevrouw. Hij vertelde wat we gingen doen. We stelden verschillende vragen, zoals:

Wat doet een burgemeester vooral? Wat vind u het leukste aan uw beroep? Wilde u vroeger, als klein kindje ook al burgemeester worden? Waarom stemmen we altijd met een rood potlood?

Om de beurt mochten we in het stemhokje stemmen. Je kon kiezen uit smurfenijs of unicornijs. Tussendoor mochten we de ketting van de burgemeester om, en de juf maakte foto´s voor ons. De burgemeester vertelde ons, dat de ketting twee kanten had. Eentje had een plaatje van een gemeente-tekentje, en de andere was precies hetzelfde maar hier stond een kroontje boven. En de ene was voor belangrijke openingen of lintjes uit te delen, voor mensen die met pensioen gingen en werkten in de politiek. En de andere was bijvoorbeeld om naar scholen te gaan. Na dat we hadden gestemd, vragen gesteld, en een foto gemaakt met de ketting om ging hij weer verder. We zwaaiden hem uit. Dag burgemeester!

Fenna & Sofie uit groep 6. 

Letterfeest en Sterrenshow groep 3
Op vrijdagmiddag 25 maart organiseert groep 3 een Letterfeest met als afsluiting een Sterrenshow. De kinderen zijn trots dat ze inmiddels alle letters kennen en al goed hebben leren lezen. Ze willen dit graag laten zien aan de ouders, die om 13.00u welkom zijn op het feest en bij de Sterrenshow. In de school gaan de kinderen via een puzzeltocht, samen op zoek naar letters. Na afloop ontvangen zij een diploma. H19 helpt bij het samenstellen van de Sterrenshow. Er wordt al flink geoefend. Het is de eerste keer sinds lange tijd dat we weer ouders kunnen ontvangen tijdens de Sterrenshow! Het belooft een feestelijke middag te worden.!


 

Oproep hulpouders praktisch verkeersexamen
Vanaf de kleuters tot groep 8 zijn wij actief bezig met hoe kinderen zich veilig kunnen bewegen in het verkeer. In groep 7 wordt de kennis die ze in al die jaren hebben opgedaan getoetst in de vorm van een theoretisch en praktisch examen. Het theoriegedeelte staat gepland op 31 maart. Het praktijkgedeelte staat gepland in de week van 16 mei tot en met 20 mei.

Voor het afnemen van het praktijkexamen is hulp nodig. Tijdens het examen fietsen de kinderen een route. Langs de route staan ouders/vrijwilligers die beoordelen of leerlingen goed handelen. Hierbij kun je denken aan het uitsteken van je hand, stoppen voor het rode stoplicht en veilig door het verkeer fietsen.
Wij kunnen het praktijkexamen alleen door laten gaan wanneer wij genoeg hulp krijgen van ouders. Daarom ook de vraag of u, opa, buurvrouw, etc., in de week van 16 mei tot en met 20 mei een dag, een dagdeel of wellicht meerdere dagen kunt helpen. Er wordt vanuit de gemeente nog een informatieavond georganiseerd, daarvan is de datum nog onbekend. Wilt u zich opgeven, graag dan een mail naar info@sterrendonk.nl.  Heeft u vragen, kunt u binnenlopen bij juf Nieke, groep 7 (werkdagen donderdag en vrijdag).


 

Gewijzigd beleid zelftesten
Het dringende advies aan leraren en leerlingen van groep 6, 7 en 8 om twee keer per week preventief een zelftest te doen vervalt. Wel blijft het advies om bij klachten een (zelf)test te doen. Tot 1 juni kan de school zelftesten blijven aanvragen. We zullen de voorraad op school op peil houden en regelmatig zelftesten mee naar huis geven met leerlingen van groep 6 t/m 8.
 


Oosterhout schoon
Op woensdagochtend 16 maart hebben alle leerlingen flink de handen uit de mouwen gestoken. Dankzij hen is de schoolomgeving weer vrij van rommel en afval! Onze hartelijke dank gaat ook uit naar alle hulpouders die zo aardig waren om een handje te helpen.


 

Terug