Sterrennieuws

19 mei 2022

 

Tevredenheidsonderzoeken
Regelmatig worden op school tevredenheidsonderzoeken afgenomen bij leerlingen van groep 6 t/m 8, ouders en medewerkers. Dit gebeurt via de digitale vragenlijst van Vensters. De resultaten van de onderzoeken van Vensters gaan rechtstreeks naar de Onderwijsinspectie. De afname van de vragenlijsten van Vensters, is dan ook wettelijk verplicht.

De inspectie volgt daarmee het pedagogisch klimaat op de scholen.
Het Vensters tevredenheidsonderzoek onder ouders wordt eens per twee jaar gehouden. Vorig schooljaar is de mening van de ouders gepeild. De mening van leerlingen en medewerkers wordt elk jaar gevraagd. Deze twee tevredenheidsonderzoeken hebben vlak voor de meivakantie plaatsgevonden.

 

Tevredenheid leerlingen
Alle leerlingen in groep 6 t/m 8 hebben een digitale vragenlijst ingevuld met vragen over de school. De leerlingen geven de school gemiddeld een 8,1 als cijfer. Daar zijn we erg blij mee. De medewerkers geven de school gemiddeld hetzelfde rapportcijfer.
De leerlingen geven gemiddeld het cijfer 8,7 op de vraag of de leerkracht goed uitlegt en het cijfer 8,9 op de vraag of de leerkracht goed helpt.

Via onderstaande link van de website: “Scholen op de kaart”  kunt u de resultaten bekijken.

Tevredenheid - Openbare Basisschool Sterrendonk (Oosterhout) | Scholen op de kaart

 

Scholen op de kaart
Op de website: www.scholenopdekaart.nl  vindt u gegevens over basisscholen in Nederland, zoals resultaten, uitstroom naar Voortgezet onderwijs, ondersteuning etc. Ook OBS Sterrendonk kun u daar vinden.

 

Vragenlijsten Kanvas

Naast het wettelijk verplichte tevredenheidsonderzoek van Vensters nemen we op onze school ook tweemaal per jaar Kanvas vragenlijsten af bij de leerlingen van groep 5 t/m 8.  Kanvas hoort bij de Kanjertraining, onze methode voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden.

 De Kanjervragenlijst meet hoe leerlingen hun eigen sociaal functioneren in de klas ervaren. Leerkrachten zijn zo beter in staat hun leerlingen te begrijpen, te begeleiden en te ondersteunen in hun sociaal functioneren in de klas. Naar aanleiding van de uitslag kan de leerkracht in gesprek gaan met de leerling en zijn of haar ouders. Tevens kan de leerkracht bepaalde oefeningen (van de Kanjertraining) extra inzetten in de klas.

 

 

Sociogram
In elke groep wordt tweemaal per schooljaar een sociogram afgenomen. Een sociogram laat een grafische weergave zien van sociale relaties. De leerkracht kan zo zien hoe de sociale verbanden in een klas zijn op het gebied van vriendschap en samenwerking. We gebruiken het sociogram om een positieve, samenwerkende klas te bevorderen of te sturen. De leerkracht kan op deze manier ook zien welke kinderen een steuntje kunnen gebruiken bij het aanknopen van relaties met klasgenootjes.

 

Rodney’s gym en Eigenwijzer

In juni en juli is gymdocent Alex afwezig. Zijn lessen aan groep 3 t/m 8 van de maand juni worden overgenomen door Rodney’s Gym. De kinderen krijgen dan 5 weken lang kickbokslessen. Deze lessen zullen plaatsvinden bij Rodney’s Gym in de oude bibliotheek Arkendonk.

De lessen van de donderdagen in juli worden overgenomen door dansschool Eigenwijzer. Deze lessen zullen gewoon in sporthal Arkendonk plaatsvinden. De leerkrachten zullen bij alle lessen aanwezig blijven.

 

Proef oudercommunicatie met Parro
In de toekomst willen we overstappen naar een nieuw communicatiesysteem met ouders. Het delen van nieuwsbrieven, brieven, agendapunten en foto’s verloopt dan via een app. Het digitaal contact met een leerkracht zal daarmee ook veranderen. Er zal dan minder worden gemaild via het centrale emailadres: info@sterrendonk.nl
Ouders van groep 7 testen momenteel Parro uit, samen met de leerkrachten. Sinds vorige week zijn ook de ouders van groep 1-2B, Natasja in de gelegenheid om Parro uit te proberen.
Het communicatiemiddel werkt samen met ParnasSys, ons leerling administratiesysteem.

 

Verkeersexamen

Groep 7 en 8 hebben deze week het praktisch verkeersexamen afgelegd. De leerlingen hebben op hun fiets individueel een route gereden in het centrum van Oosterhout. Groep 8 was dit jaar ook aan de beurt omdat het examen vorig jaar vanwege corona werd afgelast.

 

 

Verkeersexamen groep 7

Op 18 mei 2022 heeft groep 7 het verkeersexamen gedaan. Het was heel leuk, het was ook wel een beetje spannend. We begonnen op het marktplein, iedereen startte één voor één. We mochten elkaar wel inhalen, maar niet samen blijven fietsen. Onderweg stonden er controleurs die keken of wij de verkeersregels goed kennen. Wanneer weer terug waren kregen we een ijsje bij Via Via. Bij iedereen ging het goed, maar wel met wat zenuwen. Nu in spanning wachten op de uitslag of iedereen geslaagd is. 

Ynze en Jibbe 

 

Sterrenshow groep 1-2C
De kleuters van groep 1-2 C van juf Mireille schitteren morgen, vrijdag 20 mei, op het podium, tijdens hun Sterrenshow. Ze treden op rondom het thema: “Het restaurant”. De ouders van de klas zijn van harte uitgenodigd om te komen kijken. Het begint om 14.00u. en de ingang is via de hoofdingang aan de Sterrenlaan.


 

Delta studiedag 30 mei
Op maandag 30 mei is er een studiedag voor alle medewerkers van Delta onderwijs. De leerlingen van de basisschool en de peuters van de Voorschool zijn vrij die dag. Omdat de school ook dicht is op 26 en 27 mei, vanwege Hemelvaart, is er sprake van een extra lang weekend.

Terug