Sterrennieuws

15 oktober 2021

 

Fietslichtcontrole woensdag 20 oktober

De herfst is weer begonnen en dat betekent dat het steeds vroeger donker wordt. Daarom is het belangrijk om in deze tijd de fietsverlichting te gebruiken, óók voor kinderen die iedere dag naar school en naar huis fietsen. Op woensdagochtend 20 oktober kun je je fietsverlichting op school laten controleren. Zorg dat je je fiets meeneemt en hem netjes in het fietsenrek plaatst. Wanneer de verkeersouder je uit de klas haalt, mag je laten zien dat je licht het doet!

 

 

Verslag jaarvergadering OR-MR
Op dinsdagavond 5 oktober is in de aula van de school de jaarvergadering van Ouderraad en Medezeggenschapsraad gehouden. De jaarverslagen van 2020-2021 beide raden zijn goedgekeurd en vastgesteld, evenals het financiële jaarverslag van de OR.

 

 

Afscheid aftredende leden

Op de jaarvergadering is afscheid genomen van aftredende leden. We hebben Ed de Groot en Peter de Meier bedankt voor hun jarenlange inzet voor de MR. We bedankten tevens Joyce op den Brouw voor haar inzet als voorzitter van de OR, Shirley Metselaar voor haar inzet als secretaris van de OR en Niek Ossebaar voor zijn activiteiten als OR lid.

 

 

Leden Ouderraad

De ouderraad bestaat dit jaar uit:

Izabela Elsten, voorzitter (moeder van Katarzyna gr 5 , Agnieszka gr 3)

Joanita Oors, penningmeester (moeder van Jaimy gr 7)

Carolien Zopfi, Secretaris (moeder van Romy gr 5)
Margriet Spierenburg, lid (moeder van Willemijn gr 7)
Eva Bloot, lid (moeder van Nila gr1-2C)
Linda Roest, lid (moeder van Zoë gr1-2C)

Donny van Hoeven. Lid (vader van Dylano gr1-2A)
Marleen Raven, lid (moeder van Suze gr 1-2A)

De laatste vier ouders zijn nieuw OR lid geworden. We zijn erg blij met zoveel belangstelling voor onze ouderraad!

 

 

Activiteiten ouderraad

De OR organiseert gedurende het schooljaar verschillende leuke activiteiten voor de leerlingen. Onder andere het Sinterklaasfeest, kerstfeest, carnaval, het Sterrenfeest, het afscheid van groep 8 en verschillende excursies.

 

 

Vrijwillige ouderbijdrage

De activiteiten zijn succesvol wanneer ouders bereid zijn om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen. Binnenkort ontvangt u een brief en een email met het verzoek de bijdrage te betalen. Eerst zal de MR het schoolkostenbeleid vaststellen.


Leden MR
De medezeggenschapsraad bestaat uit:

Gijs van Buitenen, ouderlid, voorzitter. (vader van Jibbe gr 7 en Vita gr 4-5)
Patricia Celi, ouderlid, secretaris. (moeder van Guus gr 1-2C)

Ronald Cloosterman, ouderlid. (vader van Sam gr 3, Roef gr 1-2B)

Lieke Tukker, teamlid, Intern begeleider.

Mirjam Bokhorst, teamlid, leerkracht gr 3.

Eske Fassaert, teamlid, leerkracht gr 8.

Als eindverantwoordelijk schoolleider neemt Ine Vermeltfoort deel aan de vergaderingen. Zij is geen lid van de MR, maar vertegenwoordigt het bestuur.

 

 

MR vergaderingen
De MR spreekt over beleidszaken, zoals huisvesting, inhoud van het onderwijs en het schoolplan. De MR heeft advies- of instemmingsrecht.

Gedurende het schooljaar zijn er zes MR vergaderingen. Deze worden op school gehouden en zijn openbaar. Belangstellende ouders kunnen zich aanmelden om een vergadering bij te wonen. U kunt zich melden bij de voorzitter. Zijn gegevens staan op de website. (organisatie/ MR)

 

 

Gymschoenen

Tijdens de gymles in de sporthal en de speelzaal zijn gymschoenen verplicht. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind gymschoenen op school heeft of bij zich heeft tijdens de gymlessen?

 

 

 

Bezoek IJzertijdboerderij groep 7
Wij (groep 7) waren donderdag 7 oktober naar de IJzertijdboerderij geweest in Dongen. Wij hebben daar vuur gemaakt (geprobeerd, maar niet goed gelukt). We hebben schat gegraven: we hebben botten, potten, kaken, scherven, ijzer en schoenen gevonden. Ook hebben we bij het kampvuur gezeten. Vroeger maakten ze kleren door te weven. Wie waren erbij: de schapen die er rond liepen, de klas, de juf, de ouders, de begeleiders van de IJzertijdboerderij.
Geschreven door Esmée en Ynze!

 

 

Thema Kunst peutertijd en groep 1/2
Op school in de gang van de onderbouw is een heus Museum geopend. Eigenlijk is het een galerij met bekende en onbekende schilderijen. Het thema tot aan de herfstvakantie gaat dan ook over Kunst. We leren dingen over het museum en we maken uiteraard zelf prachtige kunstwerken.

 

 

Schoolreis naar Prehistorisch dorp
Op 04-10-2021 zijn de kinderen van groep 7 naar het Prehistorisch dorp in Eindhoven geweest. De kinderen hebben 6 activiteiten beleefd die over de ijzertijd gaan. Zoals Tingieten, smeden, buitenspelen met middeleeuws speelgoed, steen bewerken, een zak gemaakt voor je beitel en touw maken. Je mocht ook op onderzoek uitgaan naar het verschil van de twee huizen, de ene was van een soort riet en de andere van dakpannen. En in een van die huizen was er een werkplaats en een winkel tegelijkertijd. De mensen hebben nagemaakte kleren aan van de ijzertijd. Hier zie je een kind dat zijn eigen beitel maakt. We hebben veel plezier gemaakt en leuke en leerzame dingen beleefd. Groetjes van de verslaggevers: Julia en Nienke

 

 

De ontdekbus
Op vrijdag 8 oktober kwam de ontdekbus naar OBS Sterrendonk. Alle kinderen van groep 6, 7 en 8 zijn naar de ontdekbus gegaan. De dingen die je daar kon doen: Je kon daar een raket laten afschieten (geen echte raket) met een fles gevuld met water en een fiets pomp. Als je met de fietspomp ging pompen vloog de fles naar boven. Je kon ook bootjes maken en die dan laten drijven. Je maakte ze van piepschuim je ging dan eerst het piepschuim snijden dan kon je ze nog versieren. Daarna kon je het bootje laten drijven op het water. Je kon er ook zeep maken. Ze hebben daar een blok zeep laten smelten en dan giet je de gesmolten zeep in een vormpje en kan je lavendel er bij doen voor de geur en dan heb je een leuk zeepje. Je kon daar ook nog een insecten lolly maken (met echte insecten) door gesmolten chocolade en een stokje en wat sprinkels daarna doe je de insecten erbij en je hebt een insecten lolly. Wat leer je daar: Je hebt daar geleerd over het klimaat en klimaatverandering. Je hebt ook geleerd om minder lang te douchen. Je heb geleerd dat je zuinig moet zijn met het milieu. Geschreven door Nila en Dieu-Merci

 

 

Excursie Brandweerkazerne groep 3
Op vrijdag 8 oktober is groep 3 op bezoek geweest bij de brandweer in Oosterhout. Vanwege het thema van de Kinderboekenweek 'worden wat je wil', zijn wij een kijkje gaan nemen bij de brandweer! Wat doet een brandweerman nou allemaal nog meer behalve een brand blussen?! We hebben een rondleiding gekregen langs alle soorten auto's die de brandweer gebruikt, en mochten er ook in klimmen. We hebben ook gezien welke kleren ze aan moeten als ze aan het werk gaan, en dat ze ook helpen bij ongelukken en zieke mensen uit huis halen. Natuurlijk hebben we ook gezien hoe je een brand moet blussen, en alle kinderen mochten dat zelf ook even proberen! Na afloop kregen we ook nog een lekker bekertje chocomel in de kantine van de brandweer. Het was een hele leerzame en leuke ochtend!

 

 

 

 

Terug