Sterrennieuws

21 augustus 2020

 

Nieuw schooljaar.
In de vakantie is er verbouwd, omdat voormalige ruimtes van SKO moesten worden omgebouwd tot leslokalen. Deze week zijn nog werkzaamheden uitgevoerd en het was een race tegen de klok om alles op tijd af te hebben. De komende weken zal er hier en daar nog aanvullend werk verricht moeten worden. In het voorschoollokaal moet bijvoorbeeld de schilder nog langskomen Het team heeft de afgelopen week keihard gewerkt om alles in orde te maken voor het nieuwe schooljaar. Maandag zijn we blij om alle kinderen weer te mogen ontvangen!

 

Otis geboren
In de vakantie is juf Elke bevallen van een gezonde zoon. Hij heet Otis en is het broertje van Hero. Moeder en kind maken het goed, vader en broertje ook.

Invallers
Mireille neemt groep 1-2 C voor haar rekening. Zij zou oorspronkelijk het zwangerschapsverlof invullen. Dat gaat Mary nu doen. Beide leerkrachten zijn gespecialiseerd in het jonge kind.

 

Coronamaatregelen
Bij de start van het schooljaar volgen we het Protocol Basisonderwijs met de RIVM richtlijn. Regels op scholen kunnen enigszins verschillen. Dat heeft te maken met de praktische situatie op en rond het schoolplein en in het gebouw. De keuzes die de school maakt zijn in het belang van de gezondheid van leerlingen en personeel. Alertheid blijft noodzakelijk.

 

Wat zijn de regels?
In grote lijnen zijn de regels hetzelfde als voor de vakantie, met een paar verschillen. Ouders mogen nu wel de school in, op afspraak, individueel of in zeer kleine groepen en met in achtneming van de 1,5 meter maatregel. Bezoekers, zoals ouders, mogen geen klachten hebben. Zie de vragen in de bijlage Triage. Daarnaast zijn er weer enkele activiteiten mogelijk, zoals verjaardagen, dagopeningen en excursies.

Concreet:
*Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
*Tussen alle volwassenen moet 1,5 meter afstand bewaard worden.
*Scholen melden zich bij de GGD wanneer sprake is van 3 of meer ziekteverschijnselen per groep.
 

Hygiënemaatregelen
*Iedereen wast goed zijn handen meerdere keren per dag voor ten minste 20 seconden.
*Er worden geen handen geschud.
*Hoesten en niezen in de elleboog.
*Niet aan je gezicht zitten.
*De school treft speciale hygiënemaatregelen, zoals extra schoonmaak.

 

Aanwezigheid van leerlingen
Alle leerlingen gaan in principe volledig naar school, volgens de wet op de leerplicht.

 

Kinderen blijven thuis bij:
*Koorts;
*Verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest;
*Wanneer het kind contact heeft met iemand met een bevestigde Covid-19 infectie en ouders daarover zijn geinformeerd door de GGD;
*Wanneer iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 en/of benauwdheidskalachten heeft. De leerling mag weer naar school als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft.

Uitzondering kinderen groep 1 en 2 en voorschool
Voor kinderen op de voorschool en in groep 1 en 2 geldt dat zij bij neusverkoudheid gewoon naar school mogen, behalve wanneer het kind koorts heeft, of andere bovengenoemde verschijnselen zich voordoen.

 

Naar huis
Wanneer een leerling op school verkoudheidsklachten krijgt of koorts, worden de ouders gebeld om het kind op te komen halen. In het geval van koorts bij een leerling gaan ook eventuele broertjes en zusjes naar huis. Peuters en kleuters die slechts verkouden zijn, kunnen op school blijven.

 

Ziekmelden
Indien uw kind door klachten of ziekte niet naar school kan komen, hebben we graag dat u dit telefonisch meldt, het liefst tussen 8u en 8.20u. We vragen u dan wat uw kind mankeert, zodat we een goed beeld hebben van de klachten in een bepaalde groep.

 

Huiswerk
Wanneer uw kind thuis is met klachten, maar niet echt ziek, is het wel van belang dat uw kind thuis schoolwerk maakt, om niet verder achterop te raken. U kunt daarover contact opnemen met de leerkracht
 

Ventilatie
Delta onderwijs heeft een bureau de opdracht gegeven om de ventilatiesystemen op de scholen te inspecteren. Onze school heeft geen recirculatiesysteem. We ventileren op de klassieke manier, door gedurende de dag de lucht- en ventilatieroosters en klepramen geopend te houden. In de pauzes zetten we de grote ramen open en laten we alles flink doorluchten.

 

Inloop groep 1-2 en voorschool
’s Ochtends voor schooltijd wachten de peuters van de voorschool en de kleuters van groep 1-2 buiten op het grasveld ter hoogte van het eigen klaslokaal. De leerkrachten komen één voor één naar buiten om de groep op te halen.De inloop start om 8.20u.

 

Ouders nieuwe kleuters
De ouders van de nieuwe kleuters mogen in het begin even met de klas mee naar binnen lopen. Wel met in achtneming van 1,5m afstand tot andere volwassenen. Er kan slechts 1 ouder per kind meelopen. Bij de klas neemt u kort afscheid van uw kind.

 

Ophalen nieuwe kleuters
De nieuwe kleuters komen de eerste weken van het schooljaar (of totdat ze vier jaar oud zijn) alleen de ochtend naar school. Zij hoeven dus geen lunch mee te nemen. De kinderen kunnen om 11.45u worden opgehaald bij de uitgang aan de Sterrenlaan. U hoeft niet aan te bellen. De concierge Natasja of Anita brengt uw kleuter naar de deur.


Inloop groep 3 t/m 8
De deur wordt om 8.20u geopend en alle kinderen komen zelfstandig naar binnen. Om drukte bij de poort en bij de ingangen te vermijden komen er geen ouders het schoolplein op of mee naar binnen.

 

Ingangen
Alle groepen hebben een vaste ingang en uitgang.
Ingang Kometenlaan (voormalige ingang Sterrenrijk): De voorschool, groepen 1-2 B Natasja en groep 1-2 C Mireille.
Ingang Sterrenlaan: Groep 1-2 José-Mary, 3, 4 en 5
Ingang Orion: Groep 6, 7 en 8

 

Hoofdingang Sterrenlaan
Dit is de hoofdingang, bezoekersingang met deurbel en de enige toegangsdeur onder schooltijd. De andere deuren aan de kant van de Kometenlaan en Orion zijn onder schooltijd afgesloten, u kunt via deze deuren niet naar binnen. In verband met de warmte in het gebouw laten we de deur aan de Orion soms open staan, maar de poort is dan gesloten.

 

Te laat
We verwachten alle kinderen op tijd op school. Mocht een leerling toch te laat zijn, dan kan er worden aangebeld bij de hoofdingang aan de Sterrenlaan.
 

Dagopeningen
In groep 4 t/m 8 worden weer dagopeningen ingepland en in groep 3 gebeurt dit later in het schooljaar. Per leerling mag er één ouder komen kijken.

 

Trakteren
Bij verjaardagen mag weer worden getrakteerd. De traktatie moet echter verpakt uit de winkel komen en mag niet zelf ingepakt zijn. Houdt u het alstublieft klein en eenvoudig, liever geen snoepgoed. Ouders van peuters en kleuters mogen, na afspraak, aanwezig zijn bij de viering. We laten kinderen nog maar in een beperkt aantal groepen “de klassen rond gaan” wanneer ze jarig zijn. Dit om te voorkomen dat de lessen teveel worden verstoord. Kleuters mogen naar de andere twee kleuterklassen om een stikker te halen. Groep 3 t/m 5 mag rond gaan in de middenbouw. Groep 7 t/m 8 in de bovenbouw.

 

Slofjes
Vanaf dit schooljaar doen de kleuters in het klaslokaal slofjes of gymschoentjes aan. De kinderen mogen voor dit doel eenvoudige slofjes mee naar school brengen. Ze kunnen eventueel ook de gymschoentjes aandoen. We doen dit om de vloer in het lokaal schoon en hygiënisch te houden. Normaal gesproken komt er veel zand mee naar binnen en kleuters spelen vaak op matten op de grond.

 

Fietsen
Er is weinig ruimte in ons fietsenhok. We vragen kinderen uit de Sterren- en Donkenbuurt vooral te voet naar school te komen, zodoende is er genoeg ruimte voor de fietsen van kinderen die verder weg wonen.

Handhaving tegen foutparkeren
Let op: Handhavers van de gemeente Oosterhout controleren op foutparkeren, vooral aan de kant van de Kometenlaan waar een stopverbod is!! Parkeren daar is erg gevaarlijk i.v.m. overstekende kinderen. Denkt u s.v.p aan de veiligheid van onze leerlingen.

 

Gymles
Alle groepen hebben op maandag en op donderdag gymles. De peuters en kleuters in de speelzaal en de oudere kinderen in sporthal Arkendonk. Op de eerste schooldag moeten dus meteen de gymspullen mee worden gebracht. Gymschoenen en gymkleding, zoals een broekje en shirt. Er wordt les gegeven door vakleerkrachten.

 

Gezonde school
Onze school is een “gezonde school”. We vragen u om een gezond tussendoortje, lunch en gezonde drankjes mee te geven, denk aan drankjes zonder suiker. Als tussendoortje is een klein beetje fruit uitstekend. Voor de lunch kunt u denken aan brood met beleg en wat fruit/ groentesnacks zoals komkommer, tomaat, radijsjes etc. Dit kan natuurlijk ook als broodbeleg dienen. Op onze website vindt u bij het kopje: “gezonde school” meer informatie: www.sterrendonk.nl

 

Gezonde drankjes
Water met een schijfje sinaasappel/ komkommer/ munt of iets dergelijks vinden kinderen vaak erg lekker. Het is bovendien dorstlessend. We stimuleren sowieso het drinken van water, zeker op warme dagen. Kinderen kunnen daar hun eigen drinkbeker voor gebruiken.

 

Drinkbekers
Geef s.v.p. een drinkbeker mee in plaats van een wegwerkpakje. Pakjes zorgen voor een grote hoeveelheid afval op school, de container zit snel vol en het is slecht voor het milieu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug