Sterrennieuws

21 mei 2021

 

Studiedag
Dinsdag 25 mei is een studiedag van het team. De kinderen van de basisschool zijn vrij. Er is die dag wel PeuterTijd.

 

Fruit meebrengen
Op woensdag 26 mei is er geen schoolfruit. In verband met de Pinksterdagen wordt dit een dag later geleverd. De kinderen mogen dus zelf fruit meebrengen op die dag. De week 31 mei is de laatste week dat er schoolfruit wordt geleverd. We vragen u vanaf 4 juni weer elke dag zelf fruit aan uw kind mee te geven.

 

PeuterTijd
Deze week is de PeuterTijd opgestart. Onze peuters komen voortaan de hele ochtend naar school. Het dagdeel wordt afgesloten met een gezamenlijke lunch samen met de juffen. Met de uitbreiding van de tijd is er meer rust in het dagritme gekomen. Bovendien kunnen de pedagogisch professionals nog beter inzetten op de ontwikkeling van de peuter. De eerste week is heel goed verlopen. We hebben blije peuters en enthousiaste pedagogisch professionals gezien.

 

Onderwerpen studiedag team
De studiedag van 25 mei staat in het teken van de evaluatie van dit schooljaar en de planning van komend schooljaar. Er wordt o.a. gesproken over de formatie en groepsindeling, de urentabel en kalender, het werkverdelingsplan binnen het team en de jaartaken en het Nationaal Plan Onderwijs. Daarnaast presenteren de verschillende werkgroepen hun bevindingen en voorstellen aan het team m.b.t. de keuze van een nieuwe rekenmethode, bewegend leren, betekenisvol werken, de visie op burgerschap en de vloeiende lijn van groep 1-2 naar 3. Ook de evaluatie van de nieuwe organisatie rondom de contactgesprekken en de uitslag van het tevredenheidsonderzoek onder medewerkers staat op de agenda. U ziet het, we hoeven ons niet te vervelen. De meeste punten komen ook aan de orde in de volgende MR vergadering. Pas daarna wordt de organisatie voor schooljaar 2021-2022, zoals groepsindeling, met u gedeeld via de nieuwsbrief.

 

Oproep kandidaten GMR Delta-onderwijs
Van 21 tot en met 29 juni zijn de verkiezingen voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad gepland. In de bijlage vind u een aankondiging van de verkiezingscommissie, bedoeld voor personeel en ouders/verzorgers. Een sterk bezette GMR is in het belang van ons allemaal én het is voor veel collega’s en ouders/verzorgers een interessante kans om op een andere, constructieve manier een bijdrage te leveren aan het steeds verder verbeteren van ons onderwijs en onze organisatie.

 

Oosterhoutse Sportweek
In de week van 32 mei is de Oosterhoutse Sportweek. Moove organiseert dan sportclinics voor basisschoolklassen. We mogen nog steeds geen gebruik maken van vervoer met auto’s door ouders. Daardoor werden de keuzemogelijkheden aanzienlijk beperkt. We hebben uitsluitend groepen aangemeld die lopend of op de fiets naar een sportlocatie kunnen. Dit zijn voornamelijk de bovenbouwgroepen. Er wordt getennist bij Strijdo en bij OTC de Warande en gekorfbald bij de Voltreffers. Hopelijk kunnen volgend jaar alle groepen weer meedoen!

 

 

Social media bij kinderen
Veel kinderen uit de bovenbouwgroepen hebben een of meer accounts op social media, bijvoorbeeld WhatsApp of Tik-Tok. WhatsApp mag officieel gebruikt worden vanaf 16 jaar en Tik-Tok vanaf 13 jaar. Kinderen mogen alleen met toestemming van ouders en onder toezicht van ouders gebruik maken van deze diensten. Meestal wordt het account van het kind ook gekoppeld aan dat van de ouder. Gelukkig gaan veel ouders hier heel verstandig mee om.

 

Groepsapps bij kinderen
Het komt voor dat kinderen een groepsapp aanmaken met leerlingen uit de klas. Dit wordt niet vanuit school geïnitieerd en we bevelen het ook zeker niet aan. De verantwoordelijkheid voor het gebruik ligt uiteraard bij de ouders. Wij waarderen het als school enorm wanneer u steeds meekijkt met uw kind. Dat kan problemen bij uw kind en andere kinderen voorkomen en komt de veiligheid van kinderen ten goede. Kinderen hebben niet altijd in de gaten hoe berichten over kunnen komen op anderen. Zij moeten het communiceren via deze weg uiteraard stap voor stap leren. Voor kinderen is het ingewikkeld om inschattingen te maken wat wel of niet gepast is. Zo kan een kind “uit de groep worden gezet” of steeds tegen de eigen wil worden toegevoegd. Het is zeker niet vreemd wanneer u uw kind niet mee laat doen en nog te jong vindt voor deze media.

Verantwoordelijkheid en veiligheid
De verantwoordelijkheid voor het wel of niet gebruiken van social media ligt uiteraard bij ouders. We werken echter wel graag samen met u. Mocht u zaken signaleren die niet door de beugel kunnen , dan stellen we het op prijs wanneer u de leerkracht hierover inlicht. Wanneer er kwetsend wordt gesproken over een andere leerling of personeelslid, dan raakt het de school en ondernemen we actie.

 

Voorbereidingen schoolkamp
De leerkrachten van groep 8 zijn druk bezig om een “coronaproof schoolkamp” te organiseren. We zijn erg blij dat we een leuke alternatieve kamplocatie hebben kunnen vinden in de buurt van Oosterhout. We gaan erheen van maandag 14 tot en met woensdag 16 juni. Het kamphuis de Buitenjan in Veldhoven, onze vaste plek in jaren, was dit jaar niet beschikbaar als kamplocatie. Een kamphuis dichtbij scheelt aanzienlijk in de reistijd en reiskosten. Dit jaar gaan we dan ook op de fiets. De regels voor wat is toegestaan in verband met corona worden binnen Delta onderwijs afgestemd met alle scholen. De verwachting is dat er, tegen de tijd dat we gaan, nog meer versoepelingen zullen zijn.

 

 

Terug