Sterrennieuws

30 april 2021

 

Afscheid juf Annette
Gisteren heeft juf Annette afscheid genomen van alle peuters van de Voorschool. Annette gaat, zoals eerder aangekondigd, met prepensioen. Zij heeft jarenlang talloze peuters op onze voorschool begeleid met warme aandacht. Onze peuters gaan je missen Annette! Je komt vast nog eens langs bij ons! Het team zal aan het eind van dit schooljaar op feestelijke wijze afscheid van Annette nemen. Lieve Annette, namens alle peuters, ouders en teamleden: bedankt voor alles, het gaat je goed!

Beslisboom
Er is een nieuwe beslisboom uitgekomen. Hierop kunnen school en ouders aflezen hoe te handelen bij coronaklachten bij kinderen.

 

Tevredenheidsonderzoeken
Onlangs hebben we de tevredenheidsonderzoeken van Vensters afgenomen. De enquête was bestemd voor de leerlingen van groep 6, 7 en 8. Alle kinderen hebben de vragenlijst ingevuld. De oudervragenlijst was bestemd voor ouders die op 1 oktober 2020 (de teldatum) een of meer kinderen op de basisschool hadden. Van de ouders heeft 54% de moeite genomen om de vragen te beantwoorden. We willen u daar hartelijk voor bedanken!

 

Resultaten tevredenheidsonderzoeken
De resultaten, die we inmiddels hebben besproken met de MR, laten een positief beeld zien. We zijn er trots op!
Ouders geven de school gemiddeld op alle vragen een 7,9 en als rapportcijfer een 8
Leerlingen geven de school gemiddeld op alle vragen een 8,5 en als rapportcijfer een 8,7
Op de website van scholen op de kaart kunt u de resultaten bekijken. De link staat hieronder.
Op de site kunt u klikken op: “Bekijk vragen en antwoorden.”

Tevredenheid - Openbare Basisschool Sterrendonk (Oosterhout) | Scholen op de kaart

 

Juf Ilona op tv
Gisteravond was juf Ilona van groep 4, onze zingende juf, te bewonderen op RTL4 in het programma: “I can see your voice.” Dat Ilona mooi kan zingen wisten wij al, maar nu weet iedereen het!

 

Meivakantie
We wensen alle kinderen en ouders een heel fijne meivakantie. Graag zien we jullie weer terug op maandag 17 mei.

 

Terug