Sterrennieuws

16 oktober 2020 Brief informatie ouders m.b.t. coronavirus

Brief bestuur Delta onderwijs aan ouders/ verzorgers over de situatie m.b.t. coronavirus vanaf 26 oktober 2020. Lees verder
 

16 oktober 2020

Prepensioen, Nieuwe intern begeleider, Jaarvergadering medezeggenschapsraad, Samenstelling meezeggenschapsraad, Samenstelling ouderraad, Schrijfster Annemarie Bon op bezoek, Fietslichtcontrole, Stichting Happy Hippo, Studenten Pabo Avans Breda, Thema herfst voorschool, Studiedag 30 oktober. Lees verder
 

7 oktober 2020

Dag van de leraar, Verslag groene voetstappen, Warme kleding, Ziekte en verkoudheidsklachten leerkrachten, Vervanging, Telefonisch ziekmelden, Gastles Halt, Hulpouders, Verslag bezoek Kinderboekenschrijver Ted van Lieshout. Lees verder
 

25 september 2020

Kinderboekenweek, Het them: En toen! Verkleed naar school, Tentoonstelling bekroonde boeken, Leerkrachten als kind en bejaarde, De voorschool, Dinosaurussen bij groep 1-2, Kinderboekenschrijvers op bezoek, Kinderboekenschrijver Annemarie Bon op bezoek, Kinderboekenschrijver Ted van Lieshout op bezoek, Boer Boris, Activiteiten bibliotheek, Het Kinderboekenweekgeschenk, Prentenboek voor de kleintjes, Voorlezen. Lees verder
 

22 september 2020

Rookvrije generatie, Gewijzigde regels corona RIVM, Help uw kind met groene voetstappen, Lusjes aan jassen, Zwemmen groep 7, Oproep invalkrachten Leswerk, Stagiaires Pabo, Motorische testen groep 3 en 4, Sterrenshow groep 8 Lees verder
 

11 september 2020

Groene voetstappen, Groene voetstappen verzamelen, Lessen over duurzaamheid, Waarom liever niet met de auto? Help uw kind met groene voetstappen, Uitslag Medezeggenschapsraad verkiezingen, Van Plusklas naar Ploeterklas, Veiligheid en handhavers, Studiedag op 18 september, Ontruimingsoefening. Lees verder
 

31 augustus 2020

Verkiezing MR lid, Kijkvavond, Startgesprekken alleen zonder klachten, Leerlingen bij gesprekken in groep 6-7-8, Telefonisch gesprek, Schoolgids, Oproep ouders OR, Wat doet de Ouderraad, Ouder kascontrole, Vrijwillige ouderbijdrage, Jaarvergadering OR/ MR, Fiets parkeren kleuters, Thema Voorschool, Activiteiten dit schooljaar, Hoofdluis. Lees verder
 

25 augustus 2020

Startgesprekken, Schoolgesprek.nl, Rapporten groep 4 t/m 8, Contactgesprekken groep 1-2 en 3, Gesprekken in groep 8, Overzicht gesprekken met ouders, Kijkavond, Huisbezoek/ zes-wekengesprek, Kalender 2020-2021, MR verkiezingen. Lees verder
 

21 augustus 2020

Een nieuw schooljaar, Otis geboren, Invallers, Coronamaatregelen, Wat zijn de regels? Hygiënemaatregelen, Aanwezigheid van leerlingen, Kinderen blijven thuis bij, Uitzondering kinderen groep 1-2 en Voorschool, Naar huis, Ziekmelden, Huiswerk, Ventilatie, Inloop groep 1-2 en voorschool, Ouders nieuwe kleuters, Ophalen nieuwe kleuters, Inloop groep 3 t/m 8, Ingangen, Hoofdingang Sterrenlaan, te laat, Dagopeningen, Trakteren, Slofjes, Fietsen. Lees verder
 

10 juli 2020

School sluit om 12 uur, Sterrendonk Sterren in de Bussel, Nieuwsbrief op 21 augustus, Startgesprekken, Kijkavond groep 1 t/m 3 en Voorschool, Verandering organisatiestructuur Delta Onderwijs, Afscheid van de clusterdirecteur, Lezen in de vakantie, Over de vakantiebieb, Jeugdbibliotheek.nl, Lekker veel bewegen, Bedankt aan alle ouders, Leerzame spelletjes voor thuis en onderweg, Fijne vakantie! Lees verder
 

6 juli 2020 Brief Info nieuw schooljaar

Brief Bestuur Delta onderwijs m.b.t. info nieuw schooljaar Lees verder
 

3 juli 2020

Nieuwe leerkracht Rob stelt zich voor, Nieuwe leerkracht Mireille stelt zich voor, Toestemmingsverklaring beeldmateriaal, Een heel bijzonder schoolkamp! Survival groep 8, Musical groep 8 2020 in Theater de Bussel! Kalender vakanties en vrije dagen 2020-2021. Lees verder
 

25 juni 2020

Goepsindeling schooljaar 2020-2021, Toelichting op de groepsindeling, Extra groep, Kleine groepen 2, 3-4 en 4, Combigroep, Nieuwe leerkracht Rob, Nieuwe leerkracht Mireille, Intern begeleider IB, Plusgroep, Master opleiding, Vakleerkrachten gymnastiek, Vertrek Kinderdagverblijf 't Sterrenrijk, BSO blijft in het gebouw, Verhuizing groepslokalen, Meer ruimte, Verbouwing in de vakantie, Kennismaken met de nieuwe klas, Spelcircuit en waterspelen, Waterglijbaan groep 8. Lees verder
 

24 juni 2020

Contactgesprekken telefonisch, Groep A op dinsdag 30 juni, Groep B op donderdag 2 juli, Rapport groep 4 t/m 8, Rapportboekje groep 3, Toetsen leerlingvolgsysteem, Groep 7 indicatie VO, Rapport en score LVS mee naar huis, Vorderingen van leerlingen, Toestemmingsverklaring beeldmateriaal, Groep 7 geslaagd voor verkeersexamen, Spelcircuit, Informatie groepsindeling, Laatste schooldag groep 8, Spoken in Oosterhout?   Lees verder
 

15 juni 2020

Musical in theater de Bussel! Alternatief schoolkamp groep 8, Survival groep 8, Spellencircuit, MR vergadering 16 juni, Agenda van de MR vergadering, Zwangerschapsverlof Elke, Sportaanbod Moove, Koorts, Eindtijd laatste schooldag, Kennismaking met de nieuwe klas, Info groepsindeling, Contactgesprekken telefonisch, Zomerschool. Lees verder