Sterrennieuws

15 oktober 2021

Fietslichtcontrole woensdag 20 oktober, Verslag jaarvergadering OR-MR, Afscheid aftredende leden, Leden Ouderraad, Activiteiten Ouderraad, Vrijwillige ouderbijdrage, Leden MR, MR vergaderingen, Gymschoenen, Bezoek IJzertijdboerderij groep 7, Thema Kunst groep 1-2 en PeuterTijd, Schoolreis naar Prehistorisch dorp, De ontdekbus, Excursie brandweerkazerne groep 3. Lees verder
 

5 oktober 2021 Kinderboekenweek

Kinderboekenweek 2021, Opening Kinderboekenweek, Dag van de leraar, Boekenstalletje aula, Kinderboekenweekgeschenk, Tiril en de toverdrank, Prentenboek Dromer, Wat wilden de leerkrachten vroeger worden? Groep 3 naar de brandweerkazerne, Ontdekbus, Bijzondere voorlezer, Kinderboekenschrijvers op bezoek, Arend van Dam, Marlies Slegers. Lees verder
 

4 oktober 2021

Kinderboekenweek, Feestelijke openig Kinderboekenweek, Sterrenshow groep 8, Jaarvergadering OR/ MR, Agenda jaarvergadering, Vrijwillige ouderbijdrage, Wat verandert er m.b.t. de ouderbijdrage? Stichting Leergeld, Schoolkostenbeleid, Watertap geopend, Boom gekapt, Schoolreis groep 3 t/m 7, Groene voetstappen, Excursies, Beslisboom corona. Lees verder
 

20 september 2021 Beslisboom corona kinderen

Beslisboom Boink corona bij kinderen. Lees verder
 

17 september 2021

Kijkavond, Nationale Kraanwaterdag, Watertap en wethouder,Lessen over water drinken, In water zit geen suiker! Bouwlezen, Mirela stelt zich voor, Nationaal Programma Onderwijs, Onderdelen uit het NPO plan, Studiedag 24 sept, Schoolresultaten.  Lees verder
 

3 september 2021

Nieuw schooljaar, Otis geboren, Coronamaatregelen, Beslisboom, Ziekmelden, Inloop groep 1-2 en PeuterTijd, Ouders nieuwe peuters en kleuters, Ophalen nieuwe kleuters, Inloop groep 3 t/m 8, Ingangen, Ingang Sterrenlaan, Dagopeningen, Trakteren, Slofjes, Sloffen vanaf groep 3, Lusje aan de jas, Fietsen, Gymles, Gezonde school, Gezonde drankjes, Drinkbekers, Startgesprekken, Schoolgesprek.nl, Gesprekken in groep 8, Overzicht gesprekken met ouders, Kijkavond, Klasbord, Schoolreis, Kalender 2020-2021, 

 

Lees verder
 

23 juli 2021

Einde van een bijzonder schooljaar, Melden positieve test, Afscheid personeelsleden, Vervanging groep 8, Schoolreis september 2021, Plaswijckpark groep 3 t/m 5, Prehistorisch dorp groep 6 en 7, Nieuwsbrief week 35, Vakantielezen groep 3 en 4, Fijne vakantie! Lees verder
 

19 juli 2021

Musical "Over de kop" groep 8, Afscheid juf José, Voorstellen Marieke, Voorstellen Maria, Excursie Biënnale Heilige Driehoek, Biënnale kunst verslag groep 7, Verslag groep 4 Onderwijstijdverlenging, De zomerkaravaan.

Lees verder
 

5 juli 2021

Contactgesprekken groep 2 t/m 7, Plan zelf het oudergesprek, Geen gesprek groep 1 en 8, Kalender 2021-2022, Schoolfotograaf, Baby juf Margriet geboren, Baby juf Nieke geboren, Kennismaken nieuwe klas, Oproep ouderlid MR, Oproep leden ouderraad, schooltijden 23 juli, Sterrenfeest 9 juli. Lees verder
 

1 juli 2021

Formatie en groepsindeling schooljaar 2021-2022, Instroomgroep 1D, Kleuters instroomgroep, Lokaal groep 1D, Samenwerking SKO, Ingewikkelde puzzel, Toelichting op de groepsindeling, Afscheid José, Afscheid Rob, Voorstellen Aukje, Voorstellen Nora, Voorstellen Maaike Lees verder
 

28 juni 2021

Versoepelingen basisonderwijs per 26 juni 2021, Wat zijn de versoepelingen, Welke regels blijven gelden, Gezondheidscheck. Lees verder
 

18 juni 2021

Schoolfotograaf, Schoolfotograaf PeuterTijd, Superkamp groep 8! Protocol corona laatste schoolweken, Musical groep 8, Sterrenfeest, MR vergadering 22 juni, Formatie en groepsindeling, Speelobject Bosbengel, Troon voor juf Marie-José. Lees verder
 

4 juni 2021

Juffenfeest, Coronaregels, Schoolpleinconcert Philharmonie zuidnederland, Schoolfruitactie gestopt, Hulpouders fruitschillen bedankt, Zwangerschapsverlof, Tennisclinic groep 5. Lees verder
 

21 mei 2021

Studiedag 25 mei 2021, Fruit meebrengen, PeuterTijd, Onderwerpen studiedag team, Oproep kandidaten GMR Delta onderwijs, Oosterhoutse sportweek, Social media bij kinderen, GRoepsApps bij kinderen, Verantwoordelijkheid en veiligheid, Voorbereidingen schoolkamp Lees verder
 

19 mei 2021 Beslisboom corona kinderen

Beslisboom Boink corona bij kinderen 0 jaar t/m groep 8. Lees verder